Alcoholslot als onderdeel van het Alcoholslotprogramma (ASP)

U wilt gaan deelnemen aan het alcoholslotprogramma (ASP) en kiezen voor de Dräger Interlock XT. Een goede keuze voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Dat merkt u dagelijks, en zeker bij lagere temperaturen, met de snelle opwarmtijd en de heldere instructies op het display. Daarnaast bieden we een landelijk dekkend netwerk voor alle uitlezingen en service en een 24/7 helpdesk.


Maak uw keuze uit de volgende opties:

Ik wil deelnemen aan het Alcoholslotprogramma

Om deel te kunnen nemen aan het alcoholslotprogramma moeten een aantal stappen doorlopen worden. Onderstaand leest u alle stappen die voor inbouw van een alcoholslot noodzakelijk zijn. 

Stap 1. Informatie van het CBR

​Allereerst moet u een brief en infobrochure van het CBR hebben ontvangen, de opleggingskosten en het “motivatieprogramma” aan het CBR hebben betaald. Pas op het moment dat u de betalingsbevestiging “eerste termijn uitvoeringskosten alcoholslotprogramma” per brief van het CBR heeft ontvangen kunt u een alcoholslot laten inbouwen. Voor die tijd kunnen wij de inbouwprocedure niet starten!

Stap 2. Kies een Dräger Leasepakket

​Voor het starten van de inbouwprocedure moet u een keuze maken uit 3 verschillende Dräger leasepakketten. Van een basispakket, een pakket waarbij u het risico van total-loss en diefstal af kunt kopen, tot een haal- en brengservice bij de inbouw. Download informatie over de Dräger leasepakketten.

Stap 3. Maak een afspraak met een inbouwstation

​U belt Dräger op telefoonnummer 0900-2 32 32 32 om uw keuze kenbaar te maken en een afspraak te maken bij een inbouwstation.

Voor het maken van afspraak, houdt u dan de volgende zaken bij de hand:

- De kentekenpapieren van uw (APK-gekeurde) auto;

- Een legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart);

- Bank/giro rekeningnummer (IBAN);

- Dossiernummer CBR (midden boven op de brief van het CBR)

Samen met u selecteren we een inbouwstation. Dräger beschikt over een groot netwerk van gecertificeerde inbouwstations, verspreid over heel Nederland.


Bekijk de overzichtskaart inbouwstations in Nederland


​Zorg ervoor dat u de originele bevestigingsbrief van de 1e termijn betaling van het CBR kunt overleggen bij de inbouw!

Stap 4. Vraag een vervangend rijbewijs aan

​Nadat u zich heeft aangemeld voor het "motivatieprogramma”   (http://www.trafieq.nl/motivatieprogramma-asp) en het alcoholslot in uw auto is ingebouwd, kunt u bij uw gemeente een vervangend rijbewijs met code 103 aanvragen.

Ik ben deelnemer aan het Alcoholslotprogramma

 

Periodieke uitlezingen

​In de eerste 6 maanden dient er elke 6 weken een uitlezing plaats te vinden, daarna kan deze periode verlengd worden naar 3 maanden. Het CBR zal u steeds aangeven voor welke datum de volgende periodiek uitlezing moet plaatsvinden. Elke afspraak moet ingepland worden door contact op te nemen met Dräger via 0900–232 3232.

Extra uitlezingen (vervroegde terugroep)

​Naast bovengenoemde periodieke uitlezingen die door het CBR aangeven worden kan het voorkomen dat, ruim voor de door het CBR aangegeven datum, het alcoholslot aangeeft: ‘Instr. Blokkering binnen x dagen’. Dit is een zogenaamde vervroegde terugroep. Neem zo snel mogelijk contact op met Dräger via 0900-232 3232 en maak een afspraak voor deze extra uitlezing.

De vervroegde terugroep kan geactiveerd worden na een ‘incident’. Dit kan bijvoorbeeld zijn het niet uitvoeren van de herhalingstest, onderbrekingen van de accuspanning of het registreren van een voertuigbeweging zonder dat een ademtest is uitgevoerd.

Garagecode opvragen

​U heeft een garagecode nodig als uw auto bijvoorbeeld voor een APK beurt naar de garage moet. De monteurs kunnen met behulp van deze code de Interlock tijdelijk uitschakelen en u bent ervan verzekerd dat de opgeslagen gegevens in uw Dräger Interlock XT uitsluitend betrekking hebben op u.

Hoe vraagt u een garagecode aan?
U vraagt deze code tijdens kantooruren bij voorkeur aan door te bellen met 0900-232 3232, of gebruik de link die u bij aanvang van het Alcoholslotprogramma van ons ontvangen heeft in het ASP deelnemer handboek.

De volgende gegevens heeft u nodig, ook als u ons belt:

- Uw CBR dossiernummer;

- Het serienummer van uw handset;

- De datum en tijd waarop de auto bij de garage wordt afgeleverd;

- Gegevens van de garage: naam en adres, telefoon, emailadres en de contactpersoon met wie u de afspraak heeft gemaakt;

 

De garage ontvangt de code rechtstreeks, samen met bijbehorende instructies en u ontvangt een bevestigingsmail.

Het plannen van afspraken

​U belt Dräger op telefoonnummer 0900-232 3232 om uw keuze kenbaar te maken en een afspraak te maken bij een inbouwstation.

Houdt u voor het maken van een afspraak het Dossiernummer CBR (midden boven op de brief van het CBR) bij de hand.