Skip Ribbon Commands Skip to main content

Carina®

เครื่องช่วยหายใจขนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (NIV) ที่ยืดหยุ่นและกะทัดรัด - หนทางสู่การฟื้นตัว!

บริการและการสนับสนุน
คุณประโยชน์

Carina - ทางเลือกที่ฉลาดกว่า


Dräger ได้พัฒนา นวัตกรรมใหม่ของเครื่องช่วยหายใจขนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (NIV) ประสิทธิภาพสูง เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล มีขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพื่อช่วยให้ระบบงานง่ายขึ้นและการใช้พื้นที่ทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด และมีความฉลาดเพียงพอที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรของการหายใจและสถานะของผู้ป่วย โดยให้ความช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้หายใจด้วยตนเอง Carina® ประกอบด้วยรูปแบบการช่วยหายใจหลายๆ รูปแบบ สำหรับการหายใจด้วยตนเองและแบบควบคุมโดยเครื่องช่วยหายใจ และมีเครื่องผลิตอากาศภายในตัวที่ช่วยผสมอากาศกับออกซิเจน สามารถปรับความเข้มข้นของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 21 - 100% และหากต้องการ ก็สามารถใช้ Carina® สำหรับการช่วยหายใจแบบใส่ท่อช่วยหายใจ(invasive ventilation)

ใช้งานได้สะดวก


เราทราบดีว่าสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล ด้วยเหตุนี้ Carina® จึงประกอบด้วยเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่องช่วยหายใจที่ทำงานได้เงียบมาก (ไม่เกิน 40 dBA) จอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด 5.4 นิ้ว แสดงค่าต่างๆ ที่คุณเลือกได้ หรือข้อมูลรูปคลื่น(Curve) ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน

คุณลักษณะที่ชาญฉลาด


การทำงานของ SyncPlus® เป็นเอกลักษณ์ของ Dräger ในการจ่ายอากาศที่สม่ำเสมอคงที่ ซึ่งหมายถึงประโยชน์ของการบำบัดรักษาที่เหนือกว่า โดยผู้ป่วยยังคงได้รับความสุขสบายจากการรักษา คุณลักษณะ AutoRamp® ของ Carina กระตุ้นให้เกิดรูปแบบการหายใจเองที่เป็นธรรมชาติ โดยช่วยจ่ายอัตราไหลของลมที่เหมาะสมเมื่อผู้ป่วยสูดหายใจ

อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด


ด้วยน้ำหนักเพียงแค่ 5.5 กิโลกรัม การออกแบบที่กะทัดรัดอย่างมากของ Carina จะช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปได้ทุกที่สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการกึ่งเฉียบพลัน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือในกรณีที่ไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่ภายในจะสามารถให้พลังงานได้นานถึงหนึ่งชั่วโมง ในขณะที่แบตเตอรี่เสริมภายนอกจะสามารถให้พลังงานแก่ Carina® ได้นานถึง 9 ชั่วโมง

วิธีติดต่อเรา

Draeger Medical (Thailand) Ltd.
120 Ample Tower,
5th Floor, Moo 11, BangNa-Trad Rd.,
BangNa
Bangkok 10260
Thailand
 
+66 2 744 0914
+66 2 744 0594