U nás ve společnosti Dräger jsme zavázáni k Technice pro život. Závazek této povahy je důvěryhodný, pouze pokud vedení, všichni zaměstnanci a obchodní partneři v každé zemi, kde působíme, dodržují zákony. Ale to není vše: pouze když my všichni a naši obchodní partneři žijeme našimi Zásadami podnikání a chování a dodržujeme nejvyšší možné standardy poctivosti a profesionality, mohou naše produkty a služby plnit to, co slibují.

Stefan Dräger, předseda představenstva

„Moji kolegové z představenstva a já bychom vám rádi byli příkladem, jak chápat compliance jako přetrvávající otevřenou odpovědnost. Je důležité, abychom jednali s našimi zákazníky, kolegy, dodavateli a obchodními partnery s nejvyšší mírou profesionality a spolehlivosti – den co den. Každý z nás je odpovědný za ochranu a zlepšování image společnosti Dräger po celém světě. Očekáváme, že naši zaměstnanci a obchodní partneři budou jednat absolutně poctivě a respektovat lidi a zákony všech zemí, ve kterých působíme, a tak, aby každý cítil, že Dräger je synonymem pro kvalitu a hodnotu jak v minulosti, tak dnes i v budoucnosti.“

Stefan Dräger
předseda představenstva

Compliance management

Společnost Dräger zavedla compliance management systém (CMS), který se neustále vyvíjí. Interní formy compliance jsou založeny na společných standardech pro compliance management systémy a zakládají se na třech pilířích: „prevence“, „detekce“ a „reakce“. Jsou odpovědností každého, vedení i zaměstnanců. Cílem našeho compliance management systému je rychle odhalit rizika týkající se korupce, antimonopolního zákona, obchodního trestního zákona (podvody) a rizika související s nevhodným vypořádáním se s možnými střety zájmů, a rychle je řešit. V tomto úsilí v jejich každodenní práci chceme podpořit zaměstnance společnosti Dräger po celém světě.

Další informace o compliance management systému můžete nalézt jak ve Zprávě o udržitelnosti, tak ve Reportu. Další témata compliance jako clo, vývozní kontroly, daně, praní špinavých peněz nebo ochrana údajů řeší ostatní oddělení skupiny.

Ozvěte se! Zajímá nás to. 

U nás ve společnosti Dräger je v tomto ohledu jedna důležitá věc: otevřené řešení slabin a chyb nám umožňuje včas určit, kde můžeme podniknout příslušné kroky a kde budeme možná muset interní procesy společnosti otestovat.

„Neodvracíme zrak – jsme odhodláni odhalovat problémy a hledat řešení!“ takto to říká Stefan Dräger. Pomozte nám včas identifikovat potenciální poškození pověsti a majetku společnosti Dräger a vašim upozorněním jim předejít.

Se všemi informacemi zacházíme důvěrně. Kromě toho netolerujeme žádné odplaty vůči těm, kteří nám odpovědně a v dobré víře potenciální porušení compliance oznámí. Když tip nebo upozornění vyšetřujeme, chráníme zájem těch, kterých se týká.

Naše Zásady podnikání a chování

Tipy a rady

Pro zaměstnance a obchodní partnery, i pro všechny ostatní zúčastněné strany jsou pro účinné dodržování compliance nezbytné bezpečné a spolehlivé komunikační kanály. Každý si musí být vědom své individuální odpovědnosti za čestné jednání, aby i ten nejlepší compliance systém mohl fungovat.

Naše Zásady podnikání a chování

V našich Zásadách podnikání a chování (kodex chování) popisujeme naše hodnoty a odpovědnosti jakožto členů společnosti, obchodních partnerů a na pracovišti. Tyto hodnoty jsme definovali v našich příručkách pro zaměstnance a manažery ve formě kodexu chování. Každý ve společnosti Dräger – od zaměstnance přes manažery po členy představenstva – musí znát Zásady podnikání a chování a používat je k určení svého jednání a svých rozhodnutí.

Více informací

Naše kultura „ozvat se“

Naše kampaň na téma „kultura ozvat se“ a nahlašování tipů ve společnosti Dräger: můžete si stáhnout plakáty.

Integrity plakat 1

Mluvit o možných chybách a slabostech není vždy jednoduché a vyžaduje hodně energie. Mějte odvahu poukázat na možná porušení Zásad podnikání a chování společnosti Dräger nebo platných zákonů.

Integrity plakat 2

Vaše okolí je nejlepším místem pro to zjistit, co se opravdu děje. Přesně proto vás Dräger potřebuje. Jen proto, že se to vždy takto dělo, neznamená, že je to dnes stále správně.

Integrity plakat 3

Je to ve vašich rukou! Nezáleží na tom, jak už se vám může situace zdát závažná. Nahlaste jakákoliv možná porušení Zásad podnikání a chování společnosti Dräger nebo platných zákonů.

Integrity plakat 4

Dräger se chce učit ze svých chyb. Protože to je také součást dobrého dodržování compliance. Aby se vaše informace dostaly na správné místo, nabízí Dräger bepečné a spolehlivé možnosti nahlašování.

Integrity plakat 5

Nenecháme vás s vašimi obavami sami. Pokud se dozvíte o možném porušení Zásad podnikání a chování společnosti Dräger nebo platných zákonů, prosím informujte nás. Vyberte si k tomu způsob, který vám nejvíce vyhovuje.

Dräger Integrity Channel

Kanál Dräger Integrity Channel je webový systém pro oznamování porušení, který je k dispozici zaměstnancům společnosti Dräger, našim obchodním partnerům a všem dalším osobám 24 hodin denně, bez ohledu na to, kde se nachází. Lze jej použít k podávání tipů na potenciální porušení Zásad podnikání a chování společnosti Dräger, interních pokynů společnosti nebo platných zákonů, nebo k získání rady v těchto záležitostech.

Aby nebylo možné sledovat pokusy o přístup k tomuto ohlašovacímu systému, nenajdete zde teď klikací odkaz na tuto stránku, ale pouze webovou adresu stránky.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Zkopírujte prosím úplný odkaz do adresního řádku svého prohlížeče.

Na úvodní stránce najdete informace o tom, jak s obdrženými tipy nakládáme.

Pro více informací o základním principu a fungování ohlašovacího systému navštivte domovskou stránku Business Keeper GmbH, Německo.

Rádi bychom navázali osobní kontakt.

Jako zaměstnanci společnosti Dräger by pro vás měl být vždy prvním kontaktním bodem váš nadřízený.

Jako zákazník, obchodní partner, dodavatel nebo jiná zúčastněná strana kontaktujte svou příslušnou kontaktní osobu ve společnosti. Co dělat, pokud nemáte ve společnosti Dräger přímou kontaktní osobu: Své dotazy a obavy můžete sdělit také přímo Corporate Compliance Office. Pošlete e-mail na: compliance@draeger.com.

Jsme si dobře vědomi, že mohou nastat situace, kdy může být přímý otevřený dialog nevhodný nebo kdy byste prostě raději zůstali v anonymitě. V těchto případech vám Dräger Integrity Channel nabízí další způsob, jak nahlásit možné porušení compliance – buď anonymně, nebo pod svým jménem.

Další témata

Udržitelnost

Udržitelnost

unsere-geschaefts-und-verhaltensgrundsaetze-3-2-D-23320-2017

Naše zásady podnikání a chování

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Naše historie

Kontaktujte Dräger

Obálka

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Německo

+49 451 882 0

Jsme tu pro vás 24 h denně.