Důvěra – Transparentnost – Bezúhonnost – Ochrana – Spolehlivost.

Mottem společnosti Dräger je „Technika pro život“. Toto je náš závazek: Respektujeme lidi a zákony všech zemí, chováme se k sobě korektně a dodržujeme nejvyšší možné standardy bezúhonnosti a profesionality. Naším hlavním cílem je dělat vše pro to, abychom předešli rizikům, která by mohla ohrozit důvěru, kterou v nás vkládají naši zákazníci, akcionáři, obchodní partneři a široká veřejnost. Pouze pokud budeme všichni (naši zaměstnanci, ale i naši obchodní partneři) dodržovat náš Etický kodex, mohou i naše výrobky a služby dostát tomuto závazku.

Systém řízení souladu s předpisy

Soulad s předpisy znamená mnohem víc než jen dodržování pravidel. Soulad s předpisy je základem všeho, co děláme. Náš systém řízení souladu s předpisy (Compliance Management System, CMS) pro oblast boje proti korupci, antimonopolního práva, prevence podvodů a řešení potenciálních střetů zájmů je rozdělen do tří oblastí.

✋ Prevence

např. řízení rizik v oblasti souladu s předpisy, náš Etický kodex a školení a poradenství pro zaměstnance.  

🕵 Detekce

např. komunikační kanály, jako je Dräger Integrity Channel, které usnadňují bezpečné a anonymní nahlášení případných porušení předpisů.

👉 Reakce

např. interní vyšetřování možných pochybení s následnými jasnými důsledky. Objektivně, spravedlivě a transparentně.

Zajišťujeme soulad s předpisy.

Soulad s předpisy je nedílnou součástí naší firemní kultury, kterou se řídí naše vedení, manažeři i zaměstnanci. Jsme si velmi dobře vědomi své odpovědnosti a podle toho také jednáme. Je naší povinností jednat správně, ať už za zavřenými dveřmi, nebo na veřejnosti.

Shoda - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brandová, vedoucí firemního oddělení pro soulad s předpisy v německém Lübecku:

Soulad s předpisy jde ruku v ruce s transparentním a důsledným jednáním, což často vyžaduje odvahu. Pro rodinné podniky, jako je ten náš, je charakteristické dlouhodobé uvažování, které zahrnuje více generací. Takové uvažování je také cenným „spojencem“, který nám pomáhá pracovat v souladu s našimi hodnotami. To je pro mne silná motivace. Naše hlavní zásada „Technika pro život“ nás všechny spojuje, ať už pracujeme v jakémkoli oddělení nebo zemi.

Shoda - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletzová, regionální manažerka souladu s předpisy pro oblast Afriky, Asie a Austrálie:

Soulad s předpisy pro mě znamená být svým kolegům partnerem při řešení jakýchkoli otázek nebo témat týkajících se souladu s předpisy. Partnerství je založeno na důvěře, podpoře a pochopení, že zajistit soulad s předpisy je úkolem každého z nás, bez ohledu na to, jakou máte pracovní pozici nebo v jaké zemi pracujete. Všichni přispíváme k souladu s předpisy a podílíme se na jeho úspěšné realizaci.

Shoda - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, manažer pro právní záležitosti, soulad s předpisy a ochranu osobních údajů v Mexiku:

Podle mého názoru spočívá soulad s předpisy především v poctivosti. Poctivost si můžete vykládat jako čestnost, úctu k druhým, správné chování, odpovědnost, zvládání emocí, sebeúctu, loajalitu, disciplínu, důslednost a spravedlnost v jednání. Poctivý člověk je takový, kterému můžete důvěřovat.

Shoda - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multaniová, regionální odbornice na soulad s předpisy v oblasti Afriky, Asie a Austrálie:

Když mluvíme o souladu s předpisy, jako první mě napadá ochrana. Tato ochrana má tři různé podoby – ochranu hodnoty značky Dräger, ochranu našich zaměstnanců a ochranu našich zákazníků. Důležitá je prevence a včasná detekce. Ochrana zájmů našich akcionářů a hodnoty značky Dräger je naší nejvyšší prioritou, a proto je zde tým pro zajištění souladu s předpisy. Ochrana také znamená moudře investovat naše zdroje, abychom ochránili zájmy našich akcionářů. To nám pomáhá získat a udržet si důvěru lidí v naši společnost a naši bezúhonnost, která má nejvyšší hodnotu.

Shoda - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabadosová, finanční manažerka a pověřenkyně pro soulad s předpisy v Maďarsku:

Soulad pro mě znamená důvěru, která je založena na mých hodnotách. Důvěra hraje důležitou roli ve všech oblastech našeho života. Je také zásadní pro budování a udržování dobrých vztahů se zákazníky. Když hrajeme podle pravidel, buduje to důvěru ve všech směrech, takže význam důvěry je nedocenitelný.

Shoda - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi, manažerka pro právní záležitosti, soulad s předpisy, ochranu osobních údajů a regulaci v Brazílii:

Pro mě soulad s předpisy znamená chovat se správně i tehdy, když se nikdo nedívá. Proto jsem si vybrala slovo „poctivost“.

Shoda - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigulová, manažerka pro záležitosti kvality a regulace, pověřenkyně pro soulad s předpisy v rámci oddělení pro ochranu osobních údajů v Thajsku:

Soulad s předpisy pro mě znamená, že především je potřeba se zachovat správně. Tím se buduje důvěra. A proto je pro mě soulad s předpisy synonymem spolehlivosti.

Shoda - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger, předseda představenstva

Neodvracet zrak, ale řešit a vyřešit problémy. Právě o to se snažíme.

Zabezpečené, spolehlivé komunikační kanály

Velmi důležitá je pro nás otevřenost ohledně toho, jak se vyrovnáváme s nedostatky a chybami. Jen tak můžeme dělat správné kroky a ověřovat procesy v naší společnosti. Efektivní zajištění souladu s předpisy vyžaduje bezpečné a spolehlivé komunikační kanály – pro zaměstnance a obchodní partnery, ale také pro všechny další zúčastněné strany. Sebelepší zásady zajišťování souladu s předpisy fungují pouze tehdy, pokud si je každý vědom své individuální odpovědnosti za poctivé jednání.  

Všichni zaměstnanci se mohou se svými dotazy obracet na své nadřízené a na týmy pověřené dohledem nad dodržováním předpisů, jako je například firemní oddělení pro soulad s předpisy a další kontaktní osoby v naší celopodnikové síti pro soulad s předpisy. Totéž platí, pokud někdo z nás objeví slabé místo nebo situaci, která by mohla vést k protiprávnímu jednání.

Nahlašování obav

Dräger Integrity Channel

Jsme si vědomi toho, že mohou nastat situace, kdy přímý a otevřený dialog nemusí být tím správným řešením nebo kdy si dotyčná osoba přeje zůstat v anonymitě. V takových případech nabízí Dräger Integrity Channel možnost nahlásit možné porušení předpisů – buď anonymně, nebo jmenovitě. Dräger Integrity Channel je webový kanál pro nahlašování a je k dispozici nepřetržitě po celém světě. Umožňuje nahlásit případné porušení Etického kodexu společnosti Dräger, interních směrnic společnosti nebo platných zákonů, případně požádat o radu, jak postupovat.

Dräger Integrity Channel

Kontaktování firemního oddělení pro soulad s předpisy za použití e‑mailu

Chcete se obrátit na firemní oddělení pro soulad s předpisy? Můžete nám přímo klást otázky a sdělovat nám své obavy. Napište nám e‑mailem na adresu: compliance(at)draeger.com.

Kontaktní osoby pro zaměstnance společnosti Dräger

Pokud jste zaměstnancem společnosti Dräger a máte obavy ohledně možného porušení předpisů, doporučujeme vám, abyste se nejprve obrátili na svého přímého nadřízeného. Pokud to však ve vaší situaci není vhodná možnost, můžete problém vždy nahlásit prostřednictvím některého z našich kanálů pro nahlašování.

Ozvěte se! Nebudeme to ignorovat.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Zodpovědnost si žádá charakter.

Mluvit o možných chybách a nedostatcích není vždy snadné, a to je něco, co musíme překonat. Mít odvahu upozornit na případná porušení zásad podnikání a chování společnosti Dräger nebo platných právních předpisů. Je to součást vaší zodpovědnosti za to, že budete jednat poctivě. Promluvte si o tom se svým nadřízeným nebo manažerem pro soulad s předpisy. Případně můžete využít Dräger Integrity Channel. Můžete k němu přistupovat odkudkoli (a to i anonymně, pokud chcete).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Pozorujte. Klaďte otázky. Ozvěte se.

Nikdo neví lépe než vy, co se ve vašem pracovním prostředí děje. Právě proto vás společnost Dräger potřebuje. Že se to tak „dělalo vždycky“, ještě neznamená, že je to tak správně. Existuje něco, co potenciálně porušuje zásady podnikání a chování ve společnosti Dräger nebo co porušuje platné právní předpisy? Pokud si něčeho všimnete, obraťte se na svého nadřízeného nebo manažera pro soulad s předpisy. Nebo můžete použít Dräger Integrity Channel. Můžete k němu přistupovat odkudkoli (a to i anonymně, pokud chcete).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Nikdy není pozdě.

Je to na vás. Bez ohledu na to, jak závažná se vám situace může zdát, měli byste nahlásit jakékoli podezření na porušení zásad podnikání a chování ve společnosti Dräger nebo platných právních předpisů. Pomůžete tak odhalit potenciální škody na pověsti a dobrém jménu společnosti Dräger a případně jim předejít dříve, než bude pozdě. Pokud máte podezření na jakékoli porušení předpisů, obraťte se přímo na svého nadřízeného nebo manažera pro soulad s předpisy. Nebo můžete použít Dräger Integrity Channel. Můžete k němu přistupovat odkudkoli (a to i anonymně, pokud chcete). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Je vždy dostupný, odkudkoli.

Společnost Dräger se snaží poučit z chyb, protože i to je součástí správného dodržování předpisů. Společnost Dräger nabízí bezpečné a spolehlivé možnosti nahlašování, které zajistí, že vaše zprávy skončí na správném místě. Pokud zjistíte jakékoli porušení zásad podnikání a chování ve společnosti Dräger nebo platných právních předpisů, můžete se vždy obrátit na svého nadřízeného nebo příslušnou kontaktní osobu ve společnosti Dräger. Dräger Integrity Channel, webový kanál pro nahlašování, je místem, kde může kdokoli – ať už jste zaměstnanec společnosti Dräger, zákazník, partner z prodejního kanálu nebo dodavatel – kdykoli nahlásit podezřelou aktivitu. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, máte přístup k zabezpečené poštovní schránce a můžete komunikovat s odborníky na soulad s předpisy, a to buď anonymně, nebo pod svým jménem. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Reálná možnost

Pokud máte podezření na nevhodné chování, jsme zde, abychom vás podpořili. Pokud se setkáte s jakýmkoli možným porušením zásad podnikání a chování ve společnosti Dräger nebo platných zákonů, informujte nás o tom. Zvolte si způsob, který vám nejlépe vyhovuje. Společnost Dräger vám chce především umožnit otevřený rozhovor s vaším nadřízeným nebo příslušnou kontaktní osobou ve společnosti Dräger. Pokud máte pocit, že by takový rozhovor působil nemístně, využijte náš webový kanál pro nahlašování, Dräger Integrity Channel. Tento způsob je nepřetržitě přístupný všem, ať už jste zaměstnancem společnosti Dräger, zákazníkem, partnerem z prodejního kanálu, nebo dodavatelem. Bez ohledu na to, kde se nacházíte, máte přístup k zabezpečené poštovní schránce a můžete komunikovat s odborníky na soulad s předpisy, a to buď anonymně, nebo pod svým jménem.  

Často kladené otázky

1. Jak nahlásit možné porušení předpisů? Jaké způsoby nahlášení jsou k dispozici?

Bez ohledu na váš vztah se společností Dräger si můžete zvolit preferovaný způsob nahlášení. Pokud jste zaměstnancem společnosti Dräger a máte obavy ohledně možného porušení předpisů, doporučujeme vám, abyste se nejprve obrátili na svého přímého nadřízeného nebo manažera pro soulad s předpisy.

2. Jaké problémy s dodržováním předpisů mohu nahlásit?

Můžete poskytnout informace o případném porušení Etického kodexu společnosti Dräger, interních směrnic společnosti nebo platných zákonů.

3. Mohu se na oddělení pro soulad s předpisy obrátit se svými dotazy?

Pokud si nejste v dané situaci jisti, můžete požádat o radu, protože to pomůže ochránit společnost Dräger a její zaměstnance a zabránit nebo minimalizovat pochybení, nesrovnalosti nebo porušení. Pokud máte dotazy, zašlete je na adresu compliance(at)draeger.com.

4. Jaké informace bych měl poskytnout při nahlášení možného problému s dodržováním předpisů?

Čím více informací nám poskytnete, tím lépe můžeme reagovat a přijmout potřebná opatření. Dobrým začátkem (zejména při nahlášení porušení nebo podezření na incident) je následujících pět otázek: Kdo? Co? Kdy? Proč je tomu tak? Kde? Neváhejte nás kontaktovat, i když nemůžete uvést všechny podrobnosti.

5. Jaký je postup pro podání hlášení prostřednictvím webové stránky Dräger Integrity Channel?

Příslušný postup je podrobně popsán na webové stránce Dräger Integrity Channel v části s často kladenými dotazy, konkrétně pod dotazem č. 4: Dräger Integrity Channel

6. Chci zůstat v anonymitě a přesto obdržet zpětnou vazbu ohledně záležitosti, kterou nahlašuji. Jak to funguje?

Využijte náš Dräger Integrity Channel a po odeslání svého hlášení si zřiďte chráněnou elektronickou schránku. To umožní odpovědnému pracovníkovi, který se záležitostí zabývá, aby vám poskytl zpětnou vazbu a položil vám případné doplňující otázky, které mohou vyvstat během řešení situace.

7. Proč bych si měl(a) zřídit schránku pro anonymní nahlášení a jak to udělat?

Chceme s vámi nadále komunikovat v případě jakýchkoli dotazů, které by nám mohly pomoci objasnit vámi nahlášenou záležitost. Pokud si přejete zůstat v anonymitě, probíhá tato zabezpečená komunikace prostřednictvím chráněné poštovní schránky. Pevně věříme, že je to i ve vašem zájmu, a doporučujeme vám schránku používat. V opačném případě by nám mohly chybět informace a my bychom nemohli nahlášenou záležitost zpracovat, pokud bychom se s vámi nemohli spojit a položit vám další otázky. 

Po odeslání všech informací pro nahlášení si zřídíte vlastní chráněnou elektronickou schránku. Pokud již máte chráněnou elektronickou poštovní schránku, můžete k ní přistupovat pomocí tlačítka „Login“ (Přihlásit). Chcete-li se přihlásit, musíte nejprve odpovědět na svou bezpečnostní otázku. 

Pokud nezadáte žádné údaje, které by mohly odhalit vaši totožnost, je vaše anonymita v rámci webové stránky Dräger Integrity Channel chráněna systémem BKMS®. Systém BKMS® je internetový kanál pro nahlašování, který odzkoušely a používají mnohé velké společnosti a organizace i orgány činné v trestním řízení a který se vyznačuje nejvyššími standardy zabezpečení. Znemožňuje zjistit totožnost oznamovatele nebo původ anonymního hlášení. Další informace o tom, jak systém BKMS® funguje, najdete na: https://www.business-keeper.com/en/

8. Obávám se, že mě za oznámení postihne trest nebo odveta. Jak jsem proti tomu chráněn(a)?

Každé hlášení je považováno za přísně důvěrné. Kromě toho netolerujeme odvetná opatření vůči osobám, které nám zodpovědně a v dobré víře oznámí možné porušení předpisů. Při vyšetřování nahlášené záležitosti dbáme také na ochranu oprávněných zájmů dotyčné osoby (osob).

„V dobré víře“ znamená, že oznamovatel považuje svůj popis situace za pravdivý nebo vysoce pravděpodobný, bez ohledu na to, zda se jeho podezření později potvrdí či nikoli. Je přísně zakázáno používat Dräger Integrity Channel k úmyslnému poskytování nepravdivých nebo hanlivých tipů nebo informací.

9. Kdo zpracovává oznámení zaslaná na adresu compliance(at)draeger.com nebo prostřednictvím webové stránky Dräger Integrity Channel?

Manažer pro soulad s předpisy, který má v Německu na starosti oddělení pro soulad s předpisy, přezkoumá vaše oznámení, aby porozuměl situaci a posoudil její důležitost. Pokud se vaše oznámení týká záležitosti, která není v kompetenci oddělení pro soulad s předpisy v Německu nebo manažerů pro soulad s předpisy v regionech, předá oddělení pro soulad s předpisy oznámení správnému oddělení (například oddělení lidských zdrojů nebo oddělení cel a vývozu).

Pokud se vaše oznámení týká záležitosti, která je relevantní pouze na místní úrovni, bude zpracováno na místní úrovni nebo příslušnými regionálními odborníky, pokud je to považováno za nejvhodnější postup. Zpracování přímo oddělením pro soulad s předpisy by bylo vhodné například v případě možného střetu zájmů.

Oddělení pro soulad s předpisy zpracovává oznámení přímo v případě, že se týká německých společností Dräger, a řeší také oznámení, která jsou podle interních norem klasifikována jako důležitá pro celou firemní skupinu.

Pokud své hlášení odešlete prostřednictvím webové stránky Dräger Integrity Channel, bude zpracováno naším týmem odborníků. Prostřednictvím webové stránky Dräger Integrity Channel s vámi bude v kontaktu pouze člen týmu odborníků. V případech, kdy je nutné předat vaše oznámení k dalšímu zpracování (viz výše), se tak děje – pokud je to možné – po konzultaci s vámi. Pokud to možné není, bude oznámení předáno v rámci možností a samozřejmě pod podmínkou, že veškeré informace o vaší totožnosti budou považovány za přísně důvěrné. 

Naše zásady

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Náš Etický kodex

V našem Etickém kodexu (zásadách podnikání a chování) popisujeme hodnoty a oblasti odpovědnosti naší firmy jakožto člena lidské společnosti, obchodního partnera a zaměstnavatele. Každý ve společnosti Dräger – od zaměstnance přes manažera až po člena představenstva – musí být seznámen s naším Etickým kodexem (zásadami podnikání a chování) a musí podle něj postupovat, aby mohl přijímat správná rozhodnutí.

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Náš Etický kodex pro obchodní partnery

Je pro nás nanejvýš důležité, abychom my i naši obchodní partneři sdíleli stejné zásady a hodnoty a jednali podle nich. Náš Etický kodex pro obchodní partnery popisuje, co očekáváme od našich obchodních partnerů.

compliance-3-2-D-23262-2017

Deklarace zásad dodržování lidských práv

Naše "Deklarace principů dodržování lidských práv" vysvětluje naše očekávání od zaměstnanců a obchodních partnerů. Chceme nejen formulovat naše hodnoty, ale také zajistit jejich implementaci do naší každodenní práce. Popisujeme, jak identifikujeme rizika a jaká opatření přijímáme, abychom zabránili porušování lidských práv."

Příbuzná témata

Historie společnosti Dräger

Naše historie

draeger-corporate-company-profile-3-2

Profil společnosti

Udržitelnost v Drägeru

Zpráva o udržitelnosti

Kontaktujte společnost Dräger

Obálka

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Německo

+49 451 882 0

Jsme tu pro vás nepřetržitě.