Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Dräger se zavazuje chránit práva na soukromí všech, jejichž osobní údaje zpracovává. Proto v této informaci o ochraně osobních údajů odpovídáme na nejdůležitější otázky týkající se povahy, rozsahu a účelu zpracování vašich údajů. 

Tyto zásady se vztahují na webové stránky společnosti Dräger a na webové stránky všech společností přidružených ke společnosti Dräger, které na svých webových stránkách odkazují na tyto zásady. Nevztahují se na webové stránky, nabídky a funkce společnosti Dräger, které odkazují na své vlastní Zásady ochrany osobních údajů.  

Informace o správci údajů ("Dräger" nebo "my"), jak je definován podle zákona o ochraně osobních údajů (pro uživatele z Evropské unie: Článek 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), naleznete v naší Identifikaci poskytovatele. 

Bez ohledu na výše uvedené, za poskytování zboží nebo služeb je odpovědná společnost Dräger, která je vaším smluvním partnerem pro poskytování zboží nebo služeb ve smyslu zákona o ochraně údajů. Informace o příslušné společnosti Dräger najdete v podmínkách pro poskytování příslušného zboží nebo služeb.

Koho mohu kontaktovat u společnosti Dräger, pokud mám nějaké dotazy ohledně ochrany osobních údajů?

Se svými dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů a s žádostí o informace, opravu nebo výmaz se neváhejte obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Dräger, a to e-mailem: dataprivacy@draeger.com 

nebo poštou:

Drägerwerk AG &Co. KGaA
Group Data Protection Officer
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Německo

Jak společnost Dräger zpracovává mé údaje?

Když navštívíte naše webové stránky, zpracováváme osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Tyto údaje (tzv. log soubory) jsou technicky nezbytné pro zobrazení našich webových stránek a pro zajištění stability a bezpečnosti.

Log soubory zaznamenávají následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas požadavku
 • Rozdíl časového pásma oproti greenwichskému času (GMT) 
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka) 
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP 
 • Množství přenesených dat v každém jednotlivém případě 
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází 
 • Prohlížeč 
 • Operační systém a jeho rozhraní 
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče 

Pro uživatele z Evropské unie: Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na bezproblémovém provozu našich webových stránek. Údaje jsou uchovávány po dobu až 30 dnů a poté jsou automaticky vymazány nebo anonymizovány.

Zpracováváme také osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte v rámci smlouvy, průzkumu, při vyřizování vaší žádosti nebo vaší registrace nebo při přihlášení.

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně pro předem definované účely. Ty mohou vyplývat z technických potřeb, smluvních požadavků nebo výslovných žádostí uživatelů. Kromě toho vaše údaje používáme pouze v případě, že jste nám k tomu dali předem souhlas. Některé z našich webových nabídek jsou umístěny v uzavřených uživatelských oblastech, pro které je nutná registrace s přihlášením, např. pro kariérní portál. Váš přístup a oprávnění k příslušným funkcím jsou řízeny prostřednictvím takového přihlášení. Vaše osobní údaje, které se shromažďují a ukládají během přihlášení, požadujeme jako součást příslušné webové nabídky. 

Další informace o ukládání, zpracování a účelu příslušného shromažďování najdete níže a případně také v návodu k použití jednotlivých webových nabídek. 

Kdy společnost Dräger zpracovává mé osobní údaje?

Registrace

Některé z našich webových nabídek jsou umístěny v uzavřených uživatelských oblastech, pro které je nutná registrace s přihlášením („uživatelský účet“). Takovým přihlášením se ověřuje uživatel. K uživatelskému účtu lze přiřadit oprávnění, např. se tím ovládá přístup k příslušným funkcím.

Pro vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány určité povinné informace, aby bylo možné vytvořit uživatelský účet v naší online správě uživatelských údajů, které se zjistí z registračního formuláře příslušné aplikace. Kromě toho lze poskytnout další dobrovolné informace. To, které údaje jsou v jednotlivých případech povinné, lze zjistit z příslušně označených povinných polí. Jakmile nám zašlete vyplněný registrační formulář, obdržíte od nás e‑mail určený k ověření e‑mailové adresy použité k provedení registrace a vytvoření uživatelského účtu. 

Pro uživatele z Evropské unie: Vaše osobní údaje v souvislosti s vaším uživatelským účtem zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a ochrany našich oprávněných zájmů na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je, abychom mohli našim uživatelům nabízet služby a zabránit narušením a pokusům o podvod. 

Své údaje v uživatelském účtu můžete kdykoli změnit nebo vymazat. Pokud vymažete svůj uživatelský účet, neodvolatelně odstraníme také všechna oprávnění spojená s účtem a smažeme vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s uživatelským účtem, pokud neexistuje zákonná nebo smluvní povinnost je zachovat. V případě takové povinnosti uchovávání omezíme zpracování na nejnižší možnou míru. Pro uživatele z Evropské unie: V takovém případě je právním základem pro toto zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení GDPR.

Registraci a správu uživatelů provádíme prostřednictvím následujících poskytovatelů služeb:

 • Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft Azure B2C“) se sídlem v Irsku.
 • Okta Inc („Okta ID“) se sídlem v USA.

Poskytování zboží nebo služeb

Při objednávce zboží nebo služeb u společnosti Dräger ke zpracování vaší objednávky nebo k dodání požadovaného zboží používáme vámi poskytnuté osobní údaje. Můžeme také použít vámi poskytnuté osobní údaje k provedení nezbytných kroků před uzavřením smlouvy, odpovědí na vaše související otázky, odeslání přepravních a fakturačních údajů a zpracování či poskytnutí zákaznické zpětné vazby a podpory. 

Pro uživatele z Evropské unie: Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy nebo plánované uzavření smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Za účelem technického zpracování vašich osobních údajů používá společnost Dräger k poskytování zboží nebo služeb externí poskytovatele služeb a zpracovatele smluv. Patří sem například provozovatelé platforem typu eLearning a internetové obchody. Podrobnější informace najdete v příslušných podmínkách použití nebo ve všeobecných podmínkách.

V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si v procesu objednávky vyberete, předáme za tímto účelem shromážděné platební údaje námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb nebo vybrané platební službě ke zpracování plateb. V některých případech mohou tyto údaje také od vás shromažďovat samotní poskytovatelé platebních služeb, pokud si u nich otevřete účet. V takovém případě se během procesu objednání musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí přístupových údajů. V tomto ohledu se uplatňuje prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

E-mailový marketing

Zaregistrovali jste se do některého z našich zpravodajů nebo uvedli svůj zájem o informace od společnosti Dräger v jiném kontextu (např. při vyplňování kontaktního formuláře)? Pokud je tomu tak, budeme poté moci používat vaši e-mailovou adresu, abychom vám odesílali informace (např. pozvání na akce, webináře nebo informace o výrobku) podle vašich zájmů. Kdykoliv můžete vznést námitky proti používání svých údajů, pokud o naše informace již dále nebudete mít zájem. Provedete to jednoduše kliknutím na odkaz „Cancel“ (Storno) v příslušném informačním zpravodaji.

Pro uživatele z Evropské unie: Právním základem pro zpracování těchto údajů je vámi udělené prohlášení o souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Soutěže

Účastníte se některé z našich soutěže? V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje (například jméno, e‑mailovou adresu, poštovní adresu) proto, abyste se mohli soutěže zúčastnit. Zpracování údajů je nezbytné pro realizaci a plnění smluvního vztahu. 

Pro uživatele z Evropské unie: Právním základem pro zpracování těchto údajů je provedení nebo splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Kontaktování

Použili jste některý z našich kontaktních formulářů k vyžádání informací od společnosti Dräger o výrobcích a službách? Stručně řečeno, ke zpracování vaší žádosti používáme vámi uvedené údaje ve formuláři. Můžete nám také udělit samostatný souhlas předtím, než odešlete svoji kontaktní žádost, pokud budete rovněž mít zájem o další informace, například pozvány na akce, webináře nebo informace o výrobku."

Pro uživatele z Evropské unie: Právním základem pro zpracování těchto údajů je vámi udělené prohlášení o souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Optimalizace webových stránek

Naším cílem je dále pro vás zlepšovat náš web. Za tímto účelem používáme různé nástroje pro analýzu webu, které nám poskytují odpovědi na určité otázky, jako například: Které z našich stránek jste navštívili? Na které odkazy jste kliknuli? Přehled těchto nástrojů najdete na stránce: „Které služby společnost Dräger na dané webové stránce používá?“. 

Pokud se zpracovávají osobní údaje, je toto zpracování založeno na našem oprávněném zájmu pro uživatele z Evropské unie podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z následujících účelů shromažďování údajů: zajistit bezproblémové nastavení připojení, zajistit pohodlné používání našeho webu a/nebo aplikace a analyzování bezpečnosti a stability systému.

Application Insights 

Používáme automatizované analytické služby. K tomuto účelu používáme službu Application Insights, kterou poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited na adrese South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irsko (dále jen Application Insights“). Tato cloudová služba, jejíž hosting zajišťuje Microsoft Azure, analyzuje chování uživatelů na našem webu. Za tímto účelem shromažďujeme různé technické informace o uživateli, které se přenášejí při vyvolání webu. Jedná se zejména o datum, čas a adresu (URL) požadavku. Kromě toho se zaznamenává IP adresa za účelem lokalizace a následně se anonymizuje. 

Další informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s aplikací Application Insights najdete na adrese https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview?tabs=net a https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy

Digitální poradce 

Na našem webu vám nabízíme možnost využít interaktivního digitálního poradce, který vám pomůže najít nejvhodnější produkt a službu pro vaši situaci. Tuto funkci nabízíme ve vlastní režii. Žádné údaje se nepředávají třetím stranám. 

Za tímto účelem zpracováváme následující kategorie údajů: 

- Údaje o používání 

- Informace o použitém prohlížeči / operačním systému / zařízení 

- Zdroj odkazu 

Shromážděné údaje o používání (pomocí ID souboru cookie) slouží ke zlepšení uživatelské zkušenosti s používáním Digitálního produktového poradce, k technickým účelům a ke zlepšení služby. Z ID, které používáme, nelze odvodit totožnost uživatele. Soubory cookie a osobní údaje shromážděné v této souvislosti jsou po skončení relace vymazány nebo anonymizovány. 

Průzkumy spokojenosti zákazníků

Zakoupili jste v nedávné době výrobek Dräger, zaslali jste opravu nebo jste zadali požadavek na servis? Máme velký zájem, abychom zjistili, zda jste byli spokojeni s naší službou a zda můžeme v budoucnosti něco dělat jinak. Proto používáme kontaktní údaje sdílené v tomto kontextu pro kontaktování skupiny náhodně vybraných zákazníků po naší interakci s nimi. Za účelem kontaktování zákazníků může společnost Dräger někdy využívat externí poskytovatele služeb, s nimiž jsou uzavřeny příslušné dohody o ochraně osobních údajů.

Pro uživatele z Evropské unie:  Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem vychází z následujících účelů sběru dat: určení spokojenosti stávajících zákazníků společnosti Dräger po koupi či opravě výrobku Dräger. Vzhledem k tomu, že jste již zákazníkem společnosti Dräger, předpokládáme váš souhlas, že vás můžeme kontaktovat za účelem ověření, zda jste s námi spokojeni.

Jak společnost Dräger nakládá s údaji žadatelů?

Správa uchazečů

Následující pasáž se týká zpracování vašich osobních údajů souvisejících s aplikací na našich kariérních webových stránkách.

Chcete se zaregistrovat jako uchazeče o zaměstnání na kariérních webových stránkách společnosti Dräger? Nejprve si musíte vytvořit uživatelský účet. Uživatelský účet obsahuje nejméně následující informace:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa a telefonní číslo
 • Uživatelské jméno
 • Heslo

Jsme povinni vést záznamy o vašem uživatelském účtu. Tyto záznamy budeme uchovávat po dobu šesti měsíců, po jejichž uplynutí budete vyzváni k opětovnému souhlasu se zpracováním údajů. Po udělení souhlasu bude váš účet uchováván po dobu dalších šesti měsíců. Bude-li se doba uchovávání vašeho účtu chýlit ke konci a vy stále budete žádat o místo u společnosti Dräger, bude tato doba prodloužena, dokud se proces podání žádosti nedokončí.

Údaje související s aplikací

Informace, které nám poskytnete v rámci své žádosti o zaměstnání prostřednictvím kariérního webu, uchováváme spolu s vaším jménem až tři měsíce po ukončení procesu zpracování žádosti. Poté budou výsledky uloženy pouze v anonymizované podobě pro statistické vyhodnocení. Na základě těchto statistických údajů nelze vyvodit žádné závěry týkající se vaší osoby.

Identifikace odmítnutých uchazečů

Byla vaše žádost o zaměstnání ve společnosti Dräger neúspěšná? V tomto případě budeme uchovávat soubor dat, který určuje vaši totožnost pro případ, že budete ve společnosti Dräger znovu žádat o zaměstnání ve stejné pozici. Tento soubor údajů však neobsahuje celou vaši odbornou kvalifikaci.

Datový soubor pro určení totožnosti obsahuje následující informace:

 • Příjmení
 • Křestní jméno
 • Datum narození
 • E-mailová adresa
 • Číslo uchazeče

Datový soubor pro určení totožnosti bude trvale odstraněn nejpozději tři měsíce po ukončení procesu projednávání žádosti.

Aplikace ve více společnostech skupiny současně

Podali jste žádost na několik pracovních pozic v různých společnostech Dräger ve stejnou dobu? V takovém případě mohou být příslušné útvary lidských zdrojů, kterým jste přímo podali svou žádost, informovány, že jste podali více žádostí současně.

Přístupnost dat uchazeče

Žádali jste o konkrétní pozici (přímá žádost)? V takovém případě budou vaše údaje zpřístupněny útvaru inzerujícímu práci a příslušnému útvaru lidských zdrojů.

Líheň talentů (DATABÁZE TALENTŮ)

S vaším souhlasem zařadíme údaje z vaší žádosti do tzv. databáze talentů (Talent Pool) na dobu 12 měsíců.  Do této líhně talentů ukládáme vaše kontaktní a další údaje ze žádosti tak, abychom našli potenciálně vhodné kandidáty na uvolněné pozice. V případě potřeby společnost Dräger porovná volná pracovní místa s údaji z vaší žádosti, aby vám mohla nabídnout pracovní příležitosti, které odpovídají vašemu osobnímu profilu. Pokud na základě údajů z vaší žádosti usoudíme, že je pro vás daná pozice potenciálně vhodná, budeme vás sami kontaktovat. Pro uživatele z Evropské unie: Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. 

Bezpečnost při nakládání s osobními údaji

Vaše údaje se během přenosu automaticky šifrují. Naše opatření k zabezpečení vašich údajů vždy odpovídají současnému stavu technologií.

Online test pro stážisty (Německo)

Společnost Dräger zpracuje následující osobní údaje uchazeče jakožto součást online testu k vyhodnocení vaší vhodnosti v rámci našeho procesu projednávání žádosti pro stážisty:

Osobní kmenová data (např. jméno a příjmení, adresa, datum narození)

Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)

Údaje o osobnostní struktuře a kognitivních schopnostech podle odpovědí uvedených v online testu"

Tyto údaje budou po dokončení procesu projednávání žádostí vymazány. Výše uvedené lhůty pro vymazání údajů se nicméně vztahují i na uživatelský účet uchazeče.

Pro uživatele z Evropské unie:  Právním základem pro zpracování těchto údajů je následující prohlášení o souhlasu, které jste udělili ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Používá společnost Dräger soubory cookie?

Aby byla naše nabídka co nejpřijatelnější pro uživatele, používáme rovněž takzvané cookies a podobné technologie stejně jako řada jiných společností.

Co jsou to soubory cookie?

Soubry cookie jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč vytváří automaticky a které se ukládají na vaše koncové zařízení (např. laptop), když navštívíte náš web. Informace jsou uloženy v souboru cookie, který se aktivuje, kdykoliv se naváže spojení s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že se dozvídáme přímo vaši totožnost. Používání souborů cookie slouží k tomu, abychom vám mohli trvale předkládat nabídky, jež budou pro vás příjemnější a vhodnější. Například používáme relační soubory cookie, abychom poznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. To vám například dovoluje ukládat jednotlivé produkty nalezené na našem webu do vašeho nákupního košíku, aniž byste museli zakládat zákaznický účet nebo být k účtu přihlášeni. Relační soubory cookie se automaticky vymažou, jakmile náš web opustíte.

Mimoto také používáme kvůli snazší momentální manipulaci s webem takzvané dočasné soubory cookie, které zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení jen po určitou dobu. Jakmile náš web navštívíte znovu, rozpozná se automaticky, že jste u nás již byli a jaké záznamy a nastavení jste provedli, takže nic z toho nemusíte zadávat znovu. 

Dočasné soubory cookie se obvykle po 30 dnech vymažou. Kromě našich vlastních souborů cookie používáme také soubory cookie od poskytovatelů třetích stran (tzv. third-party-cookies), abychom statisticky zaznamenávali používání našich webových stránek a vyhodnocovali je za účelem optimalizace naší nabídky pro vás a také abychom vám mohli zobrazovat informace a reklamy šité na míru. 

Kromě našich vlastních souborů cookie používáme též soubory cookie od poskytovatelů třetích stran, abychom statisticky evidovali používání našeho webu a vyhodnocovali jej za účelem optimalizace naší nabídky pro vás stejně jako zobrazování informací a reklam přizpůsobených vám na míru. Když náš web navštívíte znovu, dovolí nám tyto soubory cookie poznat, že jste u nás již byli. Tyto soubory cookie se po stanovené době automaticky vymažou. Jednotlivé soubory cookie od poskytovatelů třetích stran vysvětlíme podrobněji v následujících bodech.

Nastavení souborů cookie

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete také nastavit tak, aby se na vašem koncovém zařízení neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazilo hlášení. Kromě toho máte možnost sami rozhodnout, které soubory cookie, které nejsou "technicky nutné", chcete přijmout a které ne, a to prostřednictvím odkazu Cookie-Settings v zápatí. 

Tato nastavení můžete kdykoli změnit a také deaktivovat již aktivované soubory cookie výběrem a zrušením výběru jednotlivých skupin souborů cookie, například "Funkční", "Statistické" nebo "Marketingové", a tím odvolat případný souhlas, který jste udělili. Tímto způsobem se pro vás používání souborů cookie stává transparentním. Upozorňujeme však, že deaktivace některých skupin souborů cookie nebo úplná deaktivace souborů cookie může znamenat, že nebudete moci bez omezení využívat všechny funkce našich webových stránek.

Pro uživatele z Evropské unie: Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie, které jsou technicky nezbytné pro poskytování našich nabídek, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na bezproblémovém poskytování našich nabídek na našich webových stránkách. Jinak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti se soubory cookie (zejména pro poskytování určitých funkcí, pro účely analýzy a reklamy a v souvislosti s níže popsanými poskytovateli třetích stran) pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali předchozí souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování probíhá za účelem reklamy, průzkumu trhu a návrhu našich webových stránek, které odpovídají vašim potřebám.

Jaké služby používá Dräger na svých webových stránkách?

Při návštěvě našeho webu se automaticky shromažďují informace o jeho používání. Tyto informace jsou pro společnost Dräger důležité, neboť se jedná o jediný způsob, jak zjistit, jaký obsah na našich webových stránkách je pro vás zajímavý a jak můžeme v budoucnu ještě více zapracovat na zlepšování našich služeb. K tomu používáme následující:

Adobe Analytics

Tyto webové stránky používají k vyhodnocování přístupu uživatelů na tyto webové stránky službu Adobe Analytics. Za účelem analýzy se na vašem koncovém zařízení ukládají soubory cookie a shromažďují se o něm informace, které se ukládají také na serverech našeho smluvního zpracovatele Adobe Systems Software Ireland Limited, se sídlem na adrese 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Irsko (dále jen ""Adobe"")."

Informace uložené na serverech společnosti Adobe nelze přímo spojit s konkrétní osobou, protože služba Adobe Analytics se používá s nastavením "Před geografickým vyhledáváním: Nahradit poslední oktet IP návštěvníka číslem 0" a "Obfuscate IP-Removed". Nastavení "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" zajišťuje anonymizaci IP adresy nahrazením posledního oktetu IP adresy nulami před tímto tzv. geolokačním vyhledáváním. Přibližná poloha uživatele je přidána do sledovacího paketu, který stále obsahuje úplnou IP adresu pro statistickou analýzu. Před uložením sledovacího paketu je pak IP adresa nahrazena jedinou pevnou IP adresou - tato adresa se nazývá generická IP adresa - pokud je nakonfigurováno nastavení "Obfuscate IP -Removed". To znamená, že IP adresa již není obsažena v uloženém záznamu.

Pro uživatele z Evropské unie: Službu Adobe Analytics používáme v souvislosti s vašimi osobními údaji pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili výslovný souhlas. Váš souhlas je také právním základem pro používání Adobe Analytics podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O nastavení souborů cookie můžete rozhodnout sami, jak je popsáno výše ve vašem Cookie-Settings na našich webových stránkách, a zejména deaktivovat již aktivované soubory cookie z Adobe Analytics zrušením výběru skupiny souborů cookie "Statistické", a tím odvolat svůj souhlas. Kromě toho můžete nastavení souborů cookie zcela zakázat v nastavení svého prohlížeče. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti se službou Adobe budou po 24 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Zpracování údajů pomocí Adobe Analytics se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Adobe Analytics naleznete na adrese https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html 

HubSpot

Pro naše online marketingové aktivity používáme HubSpot, integrované softwarové řešení od společnosti HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA nebo HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irsko ("HupSpot"), které nám umožňuje pokrýt širokou škálu aspektů, včetně:

 • E-mailový marketing (informační bulletin, bannery a automatizované e-maily, např. poskytování stahování)
 • Zveřejňování a oznamování na sociálních médiích
 • Výkaznictví (např. zdroje provozu, přístup atd.)
 • Správa kontaktů (např. segmentace uživatelů a řízení vztahů se zákazníky)
 • Cílové stránky, blogy a kontaktní formuláře
 • služby (živý chat, chatové roboty, systém evid. tiketů, průzkumy veřejného mínění, znalostní databáze)

Kromě toho s vaším souhlasem používáme nástroj HubSpot pro naše online marketingové aktivity na našich webových stránkách. HubSpot používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek z naší strany. HubSpot vyhodnocuje shromážděné informace (např. adresu IP, časové razítko, zeměpisnou polohu, typ prohlížeče, dobu trvání návštěvy a zobrazené stránky) naším jménem, abychom mohli vytvářet zprávy o návštěvě a navštívených stránkách. Informace shromážděné společností HubSpot a obsah našich webových stránek jsou uloženy na serverech poskytovatelů služeb společnosti HubSpot. 

Kromě toho používáme funkci schůzek v aplikaci HubSpot, abychom s vámi mohli efektivně a snadno sjednávat schůzky. Za tímto účelem se vám zobrazují volné časy našich zúčastněných pracovníků. Můžete si vybrat upřednostňovaný čas schůzky a domluvit si ji s pracovníkem prostřednictvím funkce „Potvrdit schůzku“. Za tímto účelem zpracováváme vaše jméno a příjmení a vaši firemní e‑mailovou adresu. Jakmile stisknete tlačítko "Pokračovat" v části "Potvrdit schůzku", obdržíte od nás příslušný potvrzovací e‑mail. U uživatelů z Evropské unie je právním základem provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b), jakož i náš oprávněný zájem na efektivním plánování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.     

Pro uživatele z Evropské unie: Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který můžete kdykoli odvolat zrušením výběru skupiny souborů cookie "Statistiky" s platností do budoucna. Soubory cookie a osobní údaje shromážděné v souvislosti se sledovacím nástrojem HubSpot budou vymazány nebo anonymizovány nejpozději po 13 měsících. Pokud jsou údaje v jednotlivých případech předávány společnosti HubSpot Inc, děje se tak na základě vzorových doložek EU podle čl. 46 odst. 2 písm. d) GDPR, kterým se společnost HubSpot Inc. podřizuje.

Kromě toho používáme funkci schůzek v aplikaci HubSpot, abychom s vámi mohli efektivně a snadno sjednávat schůzky. Za tímto účelem se vám zobrazují volné časy našich zúčastněných pracovníků. Můžete si vybrat upřednostňovaný čas schůzky a domluvit si ji s pracovníkem prostřednictvím funkce „Potvrdit schůzku“. Za tímto účelem zpracováváme vaše jméno a příjmení a vaši firemní e‑mailovou adresu. Jakmile stisknete tlačítko "Pokračovat" v části "Potvrdit schůzku", obdržíte od nás příslušný potvrzovací e‑mail. U uživatelů z Evropské unie je právním základem provádění předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b), jakož i náš oprávněný zájem na efektivním plánování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.   

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot na adrese https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, v Zásadách používání souborů cookie na adrese https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy a na znalostních stránkách společnosti HubSpot na adrese https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

Reklamy Google

Používáme také online reklamní program Google Ads od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland ("Google Ads"). V této souvislosti používáme s vaším souhlasem funkci remarketingu od společnosti Google. To nám umožňuje zobrazovat cílené reklamy na různých zařízeních a prezentovat je podle vašich zájmů. Na základě vašeho chování při procházení internetu a jeho používání se vám budou na různých webových stránkách zobrazovat produkty, o které byl zjištěn zájem na jiných webových stránkách v síti Google, a to i na různých zařízeních. 

Pro účely této funkce se načítají technické informace (např. IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) a nastavují se soubory cookie. Další zpracování údajů probíhá pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „personalizované reklamy“. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu Google, používá společnost Google vaše údaje k vytváření seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.  

Dále používáme funkci sledování konverzí k měření účinnosti jednotlivých reklam, nabídek a funkcí. Sledování konverzí je v síti Google podporováno funkcí, která se nazývá conversion linker. Tagy funkce conversion linker mají tagům pomoci měřit údaje o počtech kliknutí, a umožnit tak efektivní měření konverzí. Další informace najdete na adrese: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en-AU.   

Pro měření konverzí se na vašem koncovém zařízení nastaví soubory cookie, jakmile kliknete na reklamu od společnosti Google. Tyto soubory cookie vás osobně neidentifikují, ale mají nám umožnit zjistit, zda se během 30denní platnosti souborů cookie na daný web s konkrétní nabídkou vrátíte.  

Když jako návštěvník kliknete na náš web, adresa URL stránky konverze na vašem webu obvykle obsahuje informaci o tomto kliknutí. Když návštěvník webu provede akci, kterou jste označili jako konverzi (například když se spustí konverzní tag Google Ads), informace o kliknutí se použije k propojení této konverze s kliknutím, které návštěvníka přivedlo na váš web.  

Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na web označený tagem pro sledování konverzí. Takto shromážděné údaje jsou v anonymizované podobě přeneseny na servery společnosti Google v USA a tam uloženy. 

Reklamy Google Ads používáme v souvislosti s vašimi osobními údaji pouze v případě, že jste nám k tomu předem dali výslovný souhlas. U uživatelů z Evropské unie je právním základem pro používání reklam Google Ads čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. V nastavení souborů cookie na našich webových stránkách můžete sami rozhodnout o nastavení souborů cookie, jak je popsáno výše, a zejména deaktivovat dříve aktivované soubory cookie, a tím odvolat svůj souhlas. Kromě toho můžete soubory cookie v nastavení prohlížeče zcela zakázat. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s reklamami Google Ads budou vymazány nebo anonymizovány po uplynutí jednoho měsíce (v souvislosti s IP adresou) nebo tří měsíců (v souvislosti s informacemi uchovávanými v souborech cookie).   

Informace, které společnost Google používá k zobrazování reklam, lze nastavit na odkazu https://adssettings.google.com/. Případně můžete soubory cookie deaktivovat na webu Digital Advertising Alliance na adrese https://optout.aboutads.info/ nebo na stránkách Your Online Choices na adrese https://www.youronlinechoices.com/de/. Další podrobnosti o vašich právech jako subjektu údajů ve vztahu ke společnosti Dräger, včetně práva na odvolání souhlasu, najdete níže v těchto informacích o ochraně údajů. Kromě toho najdete další informace o možnostech nastavení a odvolání souhlasu v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů pro reklamu na adrese https://policies.google.com/technologies/ads a o ochraně údajů ve společnosti Google jako celku v obecném prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese https://policies.google.com/privacy.  

Meta Features

S vaším souhlasem používáme na našem webu také Meta pixel. Správcem vašich osobních údajů v rámci společnosti Meta je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Meta“). 

Pomocí nástroje Meta pixel se sledují aktivity návštěvníka webových stránek. Za tímto účelem se při návštěvě našeho webu naváže prostřednictvím tohoto nástroje spojení se servery společnosti Meta na základě vaší IP adresy. Meta pixel používáme k zařazení uživatele do cílových skupin (tzv. „web custom audiences“) pro účely remarketingu a k odpovídajícímu přizpůsobení zobrazované reklamy v reklamních prostorech společnosti Meta (tzv. „reklamy na Facebooku“ a „reklamy na Instagramu“, dále jen „Meta reklamy“). Nástroje Meta pixel tudíž používáme k zobrazování námi nastavených reklam uživatelům, kteří se rovněž zajímají o naše webové stránky nebo mají určité atributy (např. zájmy o určitá témata nebo produkty určené na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Meta. Pomocí nástroje Meta pixel chceme také zajistit, aby naše Meta reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neměly obtěžující účinek. 

Kromě toho se shromážděné údaje statisticky zpracovávají za účelem měření, vyhodnocování a optimalizace účinnosti Meta reklam, a to tak, že se zjišťuje, zda byli uživatelé po kliknutí na Meta reklamu přesměrováni na náš web a jaké akce (např. stažení) tam provedli (tzv. „konverze“). Výkazy od společnosti Meta dostáváme v anonymizované podobě. Společnost Meta přiřazuje tyto informace, přenášené v hashované (šifrované) podobě, k vašemu účtu Meta, pokud jej máte.  

Společnost Meta je stejně jako my správcem používání vašich osobních údajů pro účely cílení na síti společnosti Meta. Proto jsme se společností Meta Platforms Ireland Ltd. uzavřeli smlouvu o společném správci, která je k dispozici zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

V této smlouvě jsme si rozdělili povinnosti ohledně ochrany údajů následovně:  

My zodpovídáme za to, že vám poskytneme veškeré informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR týkající se společného zpracování osobních údajů; 

Společnost Meta Platforms Ireland Ltd. zodpovídá za to, že vám poskytne práva stanovená v článcích 15 až 20 nařízení GDPR s ohledem na osobní údaje ukládané společností Meta po společném zpracování. 

Za následné zpracování přenesených údajů zodpovídá výhradně společnost Meta.  

Soubory cookie lze na koncovém zařízení nastavit prostřednictvím nástroje Meta pixel. Zpracování výše uvedených informací nástrojem Meta pixel a nastavení i čtení souborů meta cookie probíhá pouze s vaším souhlasem. Váš souhlas je také právním základem pro použití nástroje Meta pixel u uživatelů z Evropské unie v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.  

O shromažďování údajů nástrojem Meta pixel a používání vašich údajů pro zobrazování Meta reklam můžete rozhodnout sami, jak je popsáno výše, a to v nastavení souborů cookie na našem webu, a zejména můžete deaktivovat dříve aktivované soubory cookie, a odvolat tak svůj souhlas. Soubory cookie můžete také zcela vypnout v nastavení prohlížeče, jak je popsáno výše. Kromě toho můžete navštívit následující stránku vytvořenou společností Meta a podle pokynů ohledně nastavení reklamy založené na používání („Vaše předvolby pro reklamu“) můžete nastavit, které typy reklamy se vám mají v sítích společnosti Meta zobrazovat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení se provádějí nezávisle na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s nástrojem Meta pixel budou po 420 dnech vymazány nebo anonymizovány. 

Další informace o ochraně osobních údajů – zejména kontaktní údaje společnosti Meta a jejího pověřence pro ochranu osobních údajů – a také o vašich právech a možnostech nastavení najdete v dokumentu Terms of Use for Meta Business Tools (Podmínky používání ochodních nástrojů společnosti Meta), včetně dodatku o odpovědné straně (Responsible Party Addendum), a také v zásadách společnosti Meta týkajících se údajů a souborů cookie na adresách https://www.facebook.com/policy a https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn (Insights-Tag)

Dále na našich webových stránkách používáme tzv. sledování konverzí pomocí nástroje LinkedIn Insights Tag, který je nástrojem společnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Za tímto účelem je na našich stránkách integrován nástroj LinkedIn Insight Tag a na vašem koncovém zařízení je společností LinkedIn nastaven soubor cookie. Tím je společnost LinkedIn informována o tom, že jste navštívili naše webové stránky, přičemž je shromažďována také vaše IP adresa. Kromě toho se ukládají časové značky a události, jako je zobrazení stránky. To nám umožňuje statisticky vyhodnocovat používání našich webových stránek, abychom je mohli neustále optimalizovat. Dozvídáme se například, přes jakou reklamu na LinkedIn nebo interakci na LinkedIn jste přišli na naše webové stránky. To nám umožňuje lépe řídit zobrazování naší reklamy.

Kromě toho můžeme pomocí „insight tagů“ LinkedIn vytvářet takzvaná „webová publika“, a zobrazovat tak reklamy odkazující na náš web v souvislosti se členy LinkedIn, kteří navštívili náš web. Přitom se při vytváření konkrétního publika porovnávají informace o souborech cookie s údaji o členech sítě LinkedIn. Přímé identifikátory jsou z těchto údajů odstraněny do sedmi dnů a zbývající údaje se vymažou nejpozději po 180 dnech.  

Další informace o sledování konverzí naleznete na adrese https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht. Vezměte prosím na vědomí, že údaje mohou být uloženy a zpracovány společností LinkedIn, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem, a společnost LinkedIn může údaje použít pro své vlastní reklamní účely. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Analýze vašeho uživatelského chování ze strany společnosti LinkedIn, jakož i zobrazování zájmových doporučení můžete zabránit prostřednictvím stránky https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

YouTube

Do našeho webu jsme vložili videa z videoslužby YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, což je dceřiná společnost firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, přičemž tyto videoslužby v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku poskytuje společnost European Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „YouTube“). 

Vložená videa z YouTube používáme pouze v takzvaném režimu rozšířené ochrany dat. To znamená, že YouTube neukládá soubory cookie pro uživatele, kteří pouze navštíví webové stránky s vloženým videem YouTube a nekliknou na video, aby spustili přehrávání videa YouTube. Pokud kliknete na vložený přehrávač videa YouTube na našich webových stránkách, YouTube může ukládat soubory cookie ve vašem koncovém zařízení a může od vás získat osobní údaje. Pokud jste současně přihlášeni k YouTube, může YouTube přiřadit veškeré shromážděné údaje k vašemu účtu YouTube.

Pokud si to nepřejete, tuto funkci nepoužívejte nebo videa YouTube nespouštějte. V případě uživatelů z Evropské unie se zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti s používáním YouTube provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vámi uděleného souhlasu s přehráváním příslušného videa. Váš souhlas můžete kdykoli do budoucna odvolat. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. Informace o zpracování údajů a poznámky k ochraně údajů ze strany YouTube naleznete v obecných zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Instagram

Na svém webu používáme kanál ze služby Instagram. Instagram je audiovizuální platforma sociálních médií, která uživatelům umožňuje sdílet fotografie a videa a umisťovat je na jiné sociální sítě (dále jen „Instagram“). Provozovatelem služeb Instagramu pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. 

Kanál Instagramu je integrován do našich webových stránek prostřednictvím rámce iFrame a zajišťuje, že vám můžeme na našich webových stránkách zobrazit náš obsah Instagramu (například fotografie a videa). Ve výchozím nastavení je kanál vypnut (zašedlý). Teprve když kliknete na tlačítko "Souhlasím", váš prohlížeč odešle požadavek na mediální server Instagramu, který také předá vaši IP adresu, aby se vám mohl zobrazit iFrame s naším obsahem Instagramu. To je technicky nezbytné pro přenos. Pro uživatele z Evropské unie je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Naše weby rovněž obsahují odkazy na náš instagramový účet, abyste nás mohli sledovat na Instagramu. 

Další informace o ochraně údajů a vašich právech a možnostech nastavení v tomto ohledu jsou k dispozici v zásadách ochrany soukromí společnosti Instagram na adrese https://help.instagram.com/155833707900388/

Twilio SendGrid

Tyto webové stránky i jednotlivé produkty využívají ke komunikaci s vámi v rámci poskytování našich služeb e‑mailové služby Twilio SendGrid („Twilio SendGrid“) poskytovatele Twilio Inc, 101 Spear St FL 5, San Francisco, CA, 94105-1554 USA. Za tímto účelem zpracováváme údaje nezbytné pro komunikaci (například adresu příjemce, předmět, datum a způsob komunikace). 

Pro uživatele z Evropské unie: Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Další informace o zpracování údajů ve službě Twilio SendGrid najdete na adrese: https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

Jak společnost Dräger zpracovává mé údaje na stránkách sociálních médií společnosti?

Kromě vlastního webu se společnost Dräger také prezentuje na internetu v rámci sociálních sítí a platforem.  

Návštěva firemní stránky na sociálních sítích

Prostřednictvím našich firemních stránek komunikujeme s našimi zákazníky, zájemci a online návštěvníky (dále jen „uživatelé“), kteří jsou na nich aktivní. V této souvislosti mohou být údaje uživatelů zpracovávány i mimo Evropskou unii. Pro uživatele mohou existovat rizika vzhledem k obtížnějšímu prosazování jejich práv. Údaje o uživatelích se často zpracovávají pro účely průzkumu trhu a reklamy a na základě chování uživatelů a jejich zájmů lze vytvářet profily uživatelů. Na základě těchto uživatelských profilů lze uvnitř i vně platforem umisťovat reklamy tak, aby to optimálně odpovídalo zájmům uživatelů. Údaje se ukládají také do profilů používání bez ohledu na zařízení, která uživatelé používají. 

Interakce na stránkách společnosti v sociálních médiích

Tím, že s námi komunikujete na naší firemní stránce na sociálních sítích, nám sdělujete své osobní údaje. Takové informace mohou zahrnovat například vaše kontaktní údaje, vaše uživatelské jméno nebo obsah zprávy, kterou nám pošlete. Tyto informace zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom s vámi mohli komunikovat a kontaktovat vás. U uživatelů z Evropské unie je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Kromě toho může být zpracování osobních údajů uživatelů z Evropské unie založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, a to za předpokladu, že nám tito uživatelé poskytli příslušný souhlas. Zejména pokud začleňujeme obsah od příslušných poskytovatelů platforem do našich webových stránek (např. prostřednictvím iFrame, plug-inu apod.), je k tomu zapotřebí souhlas.

Pokud jsme s vámi v právním smluvním vztahu nebo pokud se k takovému vztahu schyluje, potom je právním základem zpracování údajů v případě uživatelů z Evropské unie čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. To se týká zejména účasti v soutěžích. V případě soutěže zpracováváme údaje pouze proto, abychom vás mohli kontaktovat a zaslat vám výhru. Po doručení výhry nebo v případě, že jste nevyhráli, vaše údaje vymažeme. 

Zpracování dat na Facebooku a Instagramu

Společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Meta“), nám poskytuje anonymizované statistiky a přehledy o interakci uživatelů s naší firemní stránkou na sociálních sítích Facebook a Instagram (tzv. „přehledy návštěv stránek“). Tyto přehledy návštěv stránek však nelze přiřadit k profilům jednotlivých uživatelů. Zpracování sleduje náš oprávněný zájem vyhodnocovat typ interakcí a optimalizovat tak naši firemní stránku. U uživatelů z Evropské unie je tudíž právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. 

Zpracování osobních údajů potřebných k vytváření přehledů návštěv stránek provádíme my a společnost Meta jako společní správci. Proto jsme se společností Meta Platforms Ireland Ltd uzavřeli smlouvu o zpracování jako společní správci, která upravuje povinnosti ochrany údajů rozdělené mezi nás a společnost Meta. Další informace o zpracování údajů najdete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

Upozorňujeme, že podle předpisů o ochraně metadat jsou metadata předávána také do USA nebo jiných třetích zemí na základě standardních smluvních doložek mezi zpracovateli nebo podle jiného vhodného právního základu. Další informace o této problematice najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

V této smlouvě jsme si rozdělili povinnosti v souladu s právem o ochraně údajů následovně: 

 • My zodpovídáme za to, že vám poskytneme veškeré informace podle článků 13 a 14 nařízení GDPR ohledně společného zpracování osobních údajů; 
 • Společnost Meta Platforms Ireland Ltd. zodpovídá za to, že vám poskytne práva stanovená v článcích 15 až 20 nařízení GDPR s ohledem na osobní údaje ukládané společností Meta po společném zpracování.

Výhradním správcem zpracování předaných údajů po předání je společnost Meta.  

Upozorňujeme, že podle předpisů o ochraně metadat jsou metadata předávána také do USA nebo jiných třetích zemí na základě standardních smluvních doložek mezi zpracovateli nebo podle jiného vhodného právního základu. Další informace o této problematice najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Zpracování dat na LinkedIn

Správcem osobních údajů při návštěvě naší firemní stránky na LinkedIn je obecně společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „LinkedIn“). Pokud však komunikujete s naší firemní stránkou na LinkedIn, LinkedIn tyto interakce vyhodnocuje, aby nám mohl poskytnout statistiky v anonymizované podobě (tzv. „přehledy návštěv stránek“). To se týká zejména interakcí sledujících, návštěvníků, zaměstnanců a konkurentů. Vyhodnocují se zejména takové informace, jako je pracovní pozice, země, odvětví, délka praxe, velikost společnosti a zaměstnanecký status. Přehledy návštěv stránek dostáváme pouze v anonymizované podobě. Z informací uvedených v přehledech návštěv stránek nelze vyvozovat závěry o jednotlivých uživatelích. Další informace o analytických údajích najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077/linkedin-page-analytics-overview?lang=de

Zpracování osobních údajů na našich firemních stránkách za účelem vytváření přehledů návštěv stránek provádíme my a LinkedIn jako společní správci. U uživatelů z Evropské unie je právním základem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem na vyhodnocování a vylepšování naší firemní stránky na LinkedIn v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Se společností LinkedIn jsme uzavřeli smlouvu o zpracování jako společní správci, v níž je uvedeno rozdělení povinností ohledně ochrany údajů mezi nás a LinkedIn. Tato smlouva je dostupná zde: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum 

LinkedIn Sales Navigator

Službu LinkedIn Sales Navigator společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn") aktivně používáme k vyhledávání, oslovování nebo navazování obchodních kontaktů a ke komunikaci s nimi.  

Za tímto účelem zpracováváme údaje, které nám poskytuje společnost LinkedIn. Obvykle se jedná o profilové informace, zejména jméno, firmu, pozici ve firmě, pracovní zkušenosti, vzdělání a také aktivity a další kontakty příslušného člena. Pokud dojde ke komunikaci po aktivním oslovení, zpracováváme obsah této komunikace. Je také možné, že tyto údaje přeneseme do našeho systému CRM a sloučíme je nebo propojíme s údaji, které tam již jsou k dispozici.  

Právním základem pro oslovování a komunikaci s obchodními kontakty prostřednictvím funkce InMail na LinkedIn je souhlas člena LinkedIn, u uživatelů z Evropské unie v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, pokud byl poskytnut při registraci na LinkedIn. Každý člen může svůj souhlas kdykoli odvolat, a to tak, že si odpovídajícím způsobem upraví nastavení komunikace v nastavení ochrany soukromí na adrese https://www.linkedin.com/psettings/data-sharing nebo pomocí odkazu v každé zprávě zaslané prostřednictvím funkce InMail. Právním základem pro zpracování profilových údajů v rozšířeném vyhledávání a porovnání s údaji v našem systému CRM a export profilových údajů z LinkedIn do našeho systému CRM je náš oprávněný zájem – u uživatelů z Evropské unie podle čl. 6 odst. 1 písm. f) na řízení GDPR – na efektivním vyhledávání zajímavých členů jako potenciálních obchodních kontaktů a na udržování systému CRM se správnými a úplnými záznamy údajů. Pokud nám člen zašle dotaz nebo pokud již existuje obchodní vztah, může být právním základem u uživatelů z Evropské unie také čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Další informace o ochraně údajů ve společnosti LinkedIn najdete na adrese https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. Informace o vašich právech najdete v našich zásadách ochrany soukromí v části „Jaká práva mám jako subjekt údajů?“. 

Sdílí společnost Dräger mé informace s ostatními?

Společnost Dräger si vyhrazuje právo sdílet údaje, které nám přenesete prostřednictvím našich dceřiných společností a specializovaných maloobchodních prodejců (distributorů) po celém světě. Sdílíme je však pouze v případě, že je takový postup nezbytný ke zpracování vašich údajů k účelu, pro nějž jsou určeny.

Společnost Dräger někdy používá externí poskytovatele služeb k technickému zpracování vašich údajů. Můžeme přenášet a zpracovávat vaše údaje mimo zemi, v níž sídlíte nebo do některé ze zemí, v nichž působí společnost Dräger, její dceřiné společnosti, specializovaní maloobchodní prodejci (distributoři) či poskytovatelé služeb a dodavatelé. Takové právnické osoby se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor. Smluvní závazky dodržovat ustanovení podle zákona o ochraně osobních údajů se uplatňují v rámci společnosti a při našich jednáních s našimi specializovanými maloobchodními prodejci (distributory), poskytovateli služeb a dodavateli.

Jsou údaje předávány do zemí mimo EU nebo EHP?

Zpracování osobních údajů z naší strany probíhá v zásadě výhradně v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

V jednotlivých případech však může být nezbytné, abychom předali informace příjemcům v tzv. třetích zemích. "Třetí země" jsou země mimo Evropskou unii nebo Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve kterých nelze bez dalšího předpokládat, že úroveň ochrany údajů je srovnatelná s Evropskou unií. Pokud předávané informace zahrnují také osobní údaje, zajistíme před takovým předáním, aby byla v příslušné třetí zemi nebo u příjemce ve třetí zemi zaručena požadovaná odpovídající úroveň ochrany údajů. To může vyplývat zejména z tzv. rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany, které stanoví odpovídající úroveň ochrany údajů pro konkrétní třetí zemi jako celek. Případně můžeme přenos údajů založit také na tzv. standardních smluvních doložkách EU sjednaných s příjemcem nebo na vámi odpovídajícím způsobem poskytnutém prohlášení o souhlasu.

Na požádání vám rádi poskytneme další informace o vhodných a přiměřených zárukách dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů. Více informací o tzv. standardních smluvních doložkách EU najdete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en a informace o rozhodnutích o odpovídající ochraně na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje v zásadě uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účely zpracování nebo dokud máme na tomto uchovávání oprávněný zájem a nepřevažují vaše zájmy na tom, aby se v uchovávání nebo zpracování nepokračovalo. To znamená, že vaše údaje obecně uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné k poskytování našich webových stránek a souvisejících služeb, nebo jsme povinni tyto údaje uchovávat ze zákona. Osobní údaje také vymažeme bez jakéhokoli zásahu ze strany příslušného subjektu údajů, jakmile již nejsou potřebné pro účely zpracování nebo je jejich uchovávání jinak právně nepřípustné.

Zpravidla

 • údaje jsou vymazány nebo anonymizovány po uplynutí doby stanovené výše pro příslušné zpracování údajů nebo funkci webových stránek, která je podrobněji popsána;
 • údaje zpracovávané v souvislosti s obchodním vztahem (zejména v souvislosti s produkty objednanými u nás) budou vymazány po uplynutí zákonem stanovených lhůt pro uchovávání a
 • údaje zpracovávané v souvislosti se zákaznickým účtem budou vymazány po vymazání příslušného zákaznického účtu, pokud není nutné další uchovávání v souladu se zákonnými nebo smluvními lhůtami pro uchovávání údajů v souvislosti s příslušným obchodním vztahem.

Ty osobní údaje, které musíme uchovávat za účelem splnění povinnosti uchovávání, budou uchovávány až do konce příslušné povinnosti uchovávání. Pokud ukládáme osobní údaje výhradně za účelem plnění retenčních povinností, je zpracování v tomto ohledu obecně omezeno tak, že k nim lze přistupovat pouze tehdy, je-li to nezbytné s ohledem na účel retenční povinnosti.

Jaká práva mám jako subjekt údajů?

Zákony na ochranu osobních údajů v jurisdikci, ve které máte bydliště, vás mohou opravňovat k určitým právům ve vztahu k vašim osobním údajům. Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete mít jako subjekt údajů v rozsahu ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR mít vůči nám různá práva, o kterých bychom vás rádi podrobněji informovali níže. Podrobnosti o této problematice najdete také přímo v článcích 15 až 21 nařízení GDPR.  

Chcete-li tato práva uplatnit, stačí se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše, nebo pohodlně využít námi poskytnuté technické prostředky.  

Právo na přístup, čl. 15 GDPR

Máte právo získat od nás informace o tom, zda a jaké údaje o vás zpracováváme. To zahrnuje mimo jiné informace o tom, jak dlouho a za jakým účelem údaje zpracováváme, odkud pocházejí a kterým příjemcům nebo kategoriím příjemců je předáváme. Kromě toho vám můžeme poskytnout kopii těchto údajů.  

Právo na opravu, čl. 16 GDPR

Jako subjekt údajů máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili informace o vás, které nejsou nebo přestaly být přesné. Kromě toho můžete požádat o doplnění neúplných osobních údajů. Pokud to vyžaduje zákon, budeme o této opravě informovat také třetí strany, jestliže jsme jim vaše údaje předali.  

Právo na výmaz (tzv. "právo být zapomenut"), čl. 17 GDPR

Jako subjekt údajů máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje neprodleně vymazali, pokud platí jeden z následujících důvodů:  

 • vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo bylo tohoto účelu dosaženo;  
 • souhlas odvoláte a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ;  
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; v případě použití osobních údajů k přímému marketingu postačí pouze vaše námitka proti zpracování;  
 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;  
 • výmaz vašich osobních údajů je nezbytný pro účely splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.  

Upozorňujeme, že vaše právo na výmaz může být omezeno právními předpisy. Jedná se zejména o omezení uvedená v článku 17 nařízení GDPR. 

Právo na omezení zpracování (blokování), čl. 18 GDPR

Jako subjekt údajů máte také právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:  

 • zpochybňujete správnost svých osobních údajů po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost takových osobních údajů;  
 • zpracování je nezákonné a vy vznášíte námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání vašich osobních údajů;  
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

nebo  

 • vznesli jste námitku proti zpracování do doby, dokud není rozhodnuto, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi.  

Pokud jste získali omezení zpracování v souladu s výše uvedeným seznamem, budeme vás informovat před zrušením tohoto omezení.  

Právo na odvolání souhlasu, čl. 7 ODST. 3 GDPR

Jakýkoli souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Toto odvolání souhlasu lze provést prostřednictvím neformálního sdělení na výše uvedené kontaktní adresy nebo pomocí technických prostředků, které k tomuto účelu poskytujeme. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na zákonnost do té doby prováděného zpracování údajů.  

Právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte také právo předat tyto údaje jiným osobám. Podrobnosti a omezení najdete v článku 20 nařízení GDPR. Uplatněním tohoto práva není dotčeno vaše právo na výmaz.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR

Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování vašich údajů porušuje platné právní předpisy o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u některého z příslušných dozorových úřadů, tj. zejména u Nezávislého centra pro ochranu údajů ve Šlesvicko-Holštýnsku nebo u příslušného dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení ochrany údajů.  

Právo vznést námitku, čl. 21 GDPR

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl.6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. V případě takové námitky nebudeme osobní údaje, které se vás týkají, dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami jako subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.  

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem.  

Pokud jako subjekt údajů vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již příslušné osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.  

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Právě čtete zásady ochrany soukromí ve verzi 6.3 z Říjen 2023.  

Společnost Dräger může zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat, pokud...  

... uvedeme na trh nové produkty nebo služby   

... se změní postupy na internetu   

... se dále vyvine technologie internetu a zabezpečení IT   

... vzniknou nové právní požadavky.   

Vyhrazujeme si proto právo prohlášení o ochraně soukromí v případě potřeby změnit nebo rozšířit. Revidovanou verzi uveřejníme zde. Poté se bude vztahovat na budoucí používání našeho webu. Prohlášení o ochraně osobních údajů byste měli pravidelně kontrolovat, abyste zjistili aktuální stav. To se netýká jakékoli změny účelu při používání již uložených údajů.   

Všechny informace obsažené na našem webu byly velmi pečlivě zkontrolovány. Nezaručujeme však, že obsah našich webových stránek je vždy správný, úplný a aktuální.