Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Dräger se zavazuje chránit práva na soukromí všech, jejichž osobní údaje zpracovává. Proto v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů odpovídáme na nejdůležitější otázky týkající se povahy, rozsahu a účelu zpracování vašich údajů.

Tyto zásady se vztahují na webové stránky společnosti Dräger a na webové stránky všech společností přidružených ke společnosti Dräger, které na svých webových stránkách odkazují na tyto zásady. Nevztahují se na webové stránky, nabídky a funkce společnosti Dräger, které odkazují na své vlastní Zásady ochrany osobních údajů. 

Informace o správci údajů ("Dräger" nebo "my"), jak je definován podle zákona o ochraně osobních údajů, naleznete v naší Identifikaci poskytovatele (pro uživatele z Evropské unie: Článek 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). 

Bez ohledu na výše uvedené, za poskytování zboží nebo služeb je odpovědná společnost Dräger, která je vaším smluvním partnerem pro poskytování zboží nebo služeb ve smyslu zákona o ochraně údajů. Informace o příslušné společnosti Dräger najdete v podmínkách pro poskytování příslušného zboží nebo služeb.

Koho mohu kontaktovat u společnosti Dräger, pokud mám nějaké dotazy ohledně ochrany osobních údajů?

Se svými dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů a s žádostí o informace, opravu nebo výmaz se neváhejte obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny, a to e-mailem: dataprivacy@draeger.com 

nebo poštou:

Drägerwerk AG &Co. KGaA
Group Data Protection Officer
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Německo

Jaké údaje o mé osobě společnost Dräger zpracovává?

Když navštívíte naše webové stránky, zpracováváme osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Tyto údaje (tzv. log soubory) jsou technicky nezbytné pro zobrazení našich webových stránek a pro zajištění stability a bezpečnosti.

"Log soubory zaznamenávají následující údaje:

- IP adresa

- Datum a čas požadavku

- Adresa požadavku (URL)

- Metainformace, jako je množství vrácených dat, doba trvání, 

- informace o hlavičce požadavku a odpovědi, jako je stav HTTP (např. úspěšný nebo neúspěšný), webová stránka, ze které požadavek pochází, informace o uživateli s uvedením prohlížeče, operačního systému a verzí."

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na bezproblémovém provozu našich webových stránek.

Dále zpracováváme osobní údaje, které s námi dobrovolně sdílíte na základě smlouvy, průzkumu, při zpracování vašeho požadavku nebo vaší registrace, nebo když se přihlašujete. Další podrobnosti naleznete v odstavci „K jakým účelům společnost Dräger mé údaje využívá?“

Používá společnost Dräger soubory cookie?

Aby byla naše nabídka co nejpřijatelnější pro uživatele, používáme rovněž takzvané cookies a podobné technologie stejně jako řada jiných společností.

Co jsou to soubory cookie?

Soubry cookie jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč vytváří automaticky a které se ukládají na vaše koncové zařízení (např. laptop), když navštívíte náš web. Informace jsou uloženy v souboru cookie, který se aktivuje, kdykoliv se naváže spojení s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že se dozvídáme přímo vaši totožnost. Používání souborů cookie slouží k tomu, abychom vám mohli trvale předkládat nabídky, jež budou pro vás příjemnější a vhodnější. Například používáme relační soubory cookie, abychom poznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. To vám například dovoluje ukládat jednotlivé produkty nalezené na našem webu do vašeho nákupního košíku, aniž byste museli zakládat zákaznický účet nebo být k účtu přihlášeni. Relační soubory cookie se automaticky vymažou, jakmile náš web opustíte.

Mimoto také používáme kvůli snazší momentální manipulaci s webem takzvané dočasné soubory cookie, které zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení jen po určitou dobu. Jakmile náš web navštívíte znovu, rozpozná se automaticky, že jste u nás již byli a jaké záznamy a nastavení jste provedli, takže nic z toho nemusíte zadávat znovu. 

Dočasné soubory cookie se obvykle po 30 dnech vymažou. Kromě našich vlastních souborů cookie používáme také soubory cookie od poskytovatelů třetích stran (tzv. third-party-cookies), abychom statisticky zaznamenávali používání našich webových stránek a vyhodnocovali je za účelem optimalizace naší nabídky pro vás a také abychom vám mohli zobrazovat informace a reklamy šité na míru. 

Kromě našich vlastních souborů cookie používáme též soubory cookie od poskytovatelů třetích stran, abychom statisticky evidovali používání našeho webu a vyhodnocovali jej za účelem optimalizace naší nabídky pro vás stejně jako zobrazování informací a reklam přizpůsobených vám na míru. Když náš web navštívíte znovu, dovolí nám tyto soubory cookie poznat, že jste u nás již byli. Tyto soubory cookie se po stanovené době automaticky vymažou. Jednotlivé soubory cookie od poskytovatelů třetích stran vysvětlíme podrobněji v následujících bodech.

Nastavení souborů cookie

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete také nastavit tak, aby se na vašem koncovém zařízení neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazilo hlášení Kromě toho máte možnost sami rozhodnout, které soubory cookie, které nejsou "technicky nutné", chcete přijmout a které ne, a to prostřednictvím odkazu Cookie-Settings v zápatí. 

Tato nastavení můžete kdykoli změnit a také deaktivovat již aktivované soubory cookie výběrem a zrušením výběru jednotlivých skupin souborů cookie, například "Funkční", "Statistiky" nebo "Marketing", a tím odvolat případný souhlas, který jste udělili. Tímto způsobem se pro vás používání souborů cookie stává transparentním. Upozorňujeme však, že deaktivace některých skupin souborů cookie nebo úplná deaktivace souborů cookie může znamenat, že nebudete moci bez omezení využívat všechny funkce našich webových stránek.

Právní základ pro používání souborů cookie

Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie, které jsou technicky nezbytné pro poskytování našich nabídek, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na bezproblémovém poskytování našich nabídek na našich webových stránkách. Jinak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti se soubory cookie (zejména pro poskytování určitých funkcí, pro účely analýzy a reklamy a v souvislosti s níže popsanými poskytovateli třetích stran) pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali předchozí souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování probíhá za účelem reklamy, průzkumu trhu a návrhu našich webových stránek, které odpovídají vašim potřebám.


Jaké analytické a marketingové nástroje společnost Dräger používá?

Při návštěvě našeho webu se automaticky shromažďují informace o jeho používání. Tyto informace jsou pro společnost Dräger důležité, neboť se jedná o jediný způsob, jak zjistit, jaký obsah na našich webových stránkách je pro vás zajímavý a jak můžeme v budoucnu ještě více zapracovat na zlepšování našich služeb. K tomu používáme následující:

Společnost Dräger používá k analýze a marketingu následující nástroje:

Tyto webové stránky používají k vyhodnocování přístupu uživatelů na tyto webové stránky službu Adobe Analytics. Za účelem analýzy se na vašem koncovém zařízení ukládají soubory cookie a shromažďují se o něm informace, které se ukládají také na serverech našeho smluvního zpracovatele Adobe Systems Software Ireland Limited, se sídlem na adrese 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Irsko ("Adobe").

Informace uložené na serverech společnosti Adobe nelze přímo spojit s konkrétní osobou, protože služba Adobe Analytics se používá s nastavením "Před geografickým vyhledáváním: Nahradit poslední oktet IP návštěvníka číslem 0" a "Obfuscate IP-Removed". Nastavení "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" zajišťuje anonymizaci IP adresy nahrazením posledního oktetu IP adresy nulami před tímto tzv. geolokačním vyhledáváním. Přibližná poloha uživatele je přidána do sledovacího paketu, který stále obsahuje úplnou IP adresu pro statistickou analýzu. Před uložením sledovacího paketu je pak IP adresa nahrazena jedinou pevnou IP adresou - tato adresa se nazývá generická IP adresa - pokud je nakonfigurováno nastavení "Obfuscate IP -Removed". To znamená, že IP adresa již není obsažena v uloženém záznamu.

Službu Adobe Analytics používáme v souvislosti s vašimi osobními údaji pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili výslovný souhlas. Váš souhlas je také právním základem pro používání Adobe Analytics podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O nastavení souborů cookie můžete rozhodnout sami, jak je popsáno výše ve vašem Cookie-Settings na našich webových stránkách, a zejména deaktivovat již aktivované soubory cookie z Adobe Analytics zrušením výběru skupiny souborů cookie "Statistika", a tím odvolat svůj souhlas. Kromě toho můžete nastavení souborů cookie zcela zakázat v nastavení svého prohlížeče. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti se službou Adobe budou po 24 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Zpracování údajů pomocí Adobe Analytics se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Adobe Analytics naleznete na adrese https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html 

HubSpot

Pro naše online marketingové aktivity používáme HubSpot, integrované softwarové řešení od společnosti HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA nebo HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irsko ("HupSpot"), které nám umožňuje pokrýt širokou škálu aspektů, včetně:

 • E-mailový marketing (informační bulletin, bannery a automatizované e-maily, např. poskytování stahování)
 • Zveřejňování a oznamování na sociálních médiích
 • Výkaznictví (např. zdroje provozu, přístup atd.)
 • Správa kontaktů (např. segmentace uživatelů a řízení vztahů se zákazníky)
 • Cílové stránky, blogy a kontaktní formuláře
 • služby (živý chat, chatové roboty, systém evid. tiketů, průzkumy veřejného mínění, znalostní databáze)

Kromě toho s vaším souhlasem používáme nástroj HubSpot pro sledování našich online marketingových aktivit na našich webových stránkách. HubSpot používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek z naší strany. HubSpot vyhodnocuje shromážděné informace (např. adresu IP, časové razítko, zeměpisnou polohu, typ prohlížeče, dobu trvání návštěvy a zobrazené stránky) naším jménem, abychom mohli vytvářet zprávy o návštěvě a navštívených stránkách. Informace shromážděné společností HubSpot a obsah našich webových stránek jsou uloženy na serverech poskytovatelů služeb společnosti HubSpot. Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který můžete kdykoli odvolat zrušením výběru skupiny souborů cookie "Statistiky" s platností do budoucna. Soubory cookie a osobní údaje shromážděné v souvislosti se sledovacím nástrojem HubSpot budou vymazány nebo anonymizovány nejpozději po 13 měsících. Pokud jsou údaje v jednotlivých případech předávány společnosti HubSpot Inc, děje se tak na základě vzorových doložek EU podle čl. 46 odst. 2 písm. d) GDPR, kterým se společnost HubSpot Inc. podřizuje.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot na adrese https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, v Zásadách používání souborů cookie na adrese https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy a na znalostních stránkách společnosti HubSpot na adrese https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

Reklamy Google

K měření účinnosti jednotlivých reklam, nabídek a funkcí používáme také online reklamní program Google Ads od společnosti Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google Ads") a sledování konverzí. Za tímto účelem se na vašem koncovém zařízení nastaví soubor cookie, jakmile kliknete na reklamu Google. Tento soubor cookie neslouží k osobní identifikaci, ale je určen ke zjištění, zda se během 30denní platnosti souboru cookie vrátíte na webové stránky s konkrétní nabídkou.

Každý zákazník služby Google Ads zpravidla obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na webovou stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Takto shromážděné údaje se zpravidla přenášejí pouze v anonymizované podobě na servery společnosti Google v USA a tam se ukládají. 

Reklamy Google používáme v souvislosti s vašimi osobními údaji pouze v případě, že jste nám k tomu předtím udělili výslovný souhlas, což je právní základ pro používání služby Google AdWords podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O nastavení souborů cookie můžete rozhodnout sami, jak je popsáno výše v nastavení souborů cookie na našich webových stránkách, a zejména deaktivovat dříve aktivované soubory cookie zrušením výběru skupiny souborů cookie "Marketing", a tím odvolat svůj souhlas. Kromě toho můžete nastavení souborů cookie zcela deaktivovat v nastavení svého prohlížeče. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s Google Ads budou po 1 měsíci (ve vztahu k IP adrese) nebo 3 měsících (ve vztahu k informacím o souborech cookie) vymazány nebo anonymizovány.

Google Analytics (s anonymizací)

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google Analytics"). Službu Google Analytics používáme k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Získané statistické údaje nám umožňují zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Služba Google Analytics používá metody, jako jsou soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Získané informace o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách se IP adresa před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude z našeho pověření používat shromážděné informace za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách pro nás. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji společnosti Google.

Službu Google Analytics používáme v souvislosti s vašimi osobními údaji pouze v případě, že jste nám k tomu předem udělili výslovný souhlas. Váš souhlas je také právním základem pro používání služby Google Analytics podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O nastavení souborů cookie můžete rozhodnout sami, jak je popsáno výše v nastavení souborů cookie na našich webových stránkách, a zejména deaktivovat dříve aktivované soubory cookie zrušením výběru skupiny souborů cookie "Marketing", a tím odvolat svůj souhlas. Kromě toho můžete nastavení souborů cookie také zcela deaktivovat v nastavení svého prohlížeče. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti se službou Google Analytics budou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Kromě toho najdete další informace o možnostech nastavení a námitek a o ochraně údajů ve společnosti Google jako celku ve všeobecném prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese https://policies.google.com/privacy.

Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences a Facebook-Conversion

Na našich webových stránkách používáme takzvaný "Facebook Pixel" od společnosti Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo Facebook Ireland Ltd. se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook").

Pomocí Facebook pixelu může Facebook určit návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. "Facebook ads"). V souladu s tím používáme Facebook Pixel k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří mají zájem také o naše webové stránky nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určené na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tzv. "Custom Audiences"). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neměly obtěžující účinek. Pomocí Facebook pixelu můžeme dále sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. "konverze").

Facebook pixel používáme pouze v případě, že jste nám k tomu předem udělili výslovný souhlas. Váš souhlas je také právním základem pro používání Facebook Pixelu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O nastavení souborů cookie můžete rozhodnout sami, jak je popsáno výše, v nastavení souborů cookie na našich webových stránkách a zejména deaktivovat dříve aktivované soubory cookie zrušením výběru skupiny souborů cookie "Marketing", a tím odvolat svůj souhlas. Kromě toho můžete nastavení souborů cookie zcela deaktivovat v nastavení prohlížeče. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti s Facebook Pixel budou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Zpracování údajů a obecných informací o zobrazování reklam na Facebooku společností Facebook probíhá v rámci zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování naleznete v nápovědě společnosti Facebook.

LinkedIn (Insights-Tag)

Dále na našich webových stránkách používáme tzv. sledování konverzí pomocí nástroje LinkedIn Insights Tag, který je nástrojem společnosti LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Za tímto účelem je na našich stránkách integrován nástroj LinkedIn Insight Tag a na vašem koncovém zařízení je společností LinkedIn nastaven soubor cookie. Tím je společnost LinkedIn informována o tom, že jste navštívili naše webové stránky, přičemž je shromažďována také vaše IP adresa. Kromě toho se ukládají časové značky a události, jako je zobrazení stránky. To nám umožňuje statisticky vyhodnocovat používání našich webových stránek, abychom je mohli neustále optimalizovat. Dozvídáme se například, přes jakou reklamu na LinkedIn nebo interakci na LinkedIn jste přišli na naše webové stránky. To nám umožňuje lépe řídit zobrazování naší reklamy.

Insights tagy používáme pouze v případě, že jste nám k tomu předem dali výslovný souhlas. Váš souhlas je také právním základem pro použití podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O nastavení souborů cookie můžete rozhodnout sami, jak je popsáno výše, v nastavení souborů cookie na našich webových stránkách a zejména deaktivovat dříve aktivované soubory cookie zrušením výběru skupiny souborů cookie "Marketing", a tím odvolat svůj souhlas. Kromě toho můžete nastavení souborů cookie zcela deaktivovat v nastavení prohlížeče. Vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti se značkou LinkedIn Insights budou po 90 dnech vymazány nebo anonymizovány.

Další informace o sledování konverzí naleznete na adrese https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht. Vezměte prosím na vědomí, že údaje mohou být uloženy a zpracovány společností LinkedIn, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem, a společnost LinkedIn může údaje použít pro své vlastní reklamní účely. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Analýze vašeho uživatelského chování ze strany společnosti LinkedIn, jakož i zobrazování zájmových doporučení můžete zabránit prostřednictvím stránky https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

K jakým účelům společnost Dräger využívá mé údaje?

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro předem definované účely, které mohou vyplývat z technické nezbytnosti, smluvních ustanovení nebo výslovných požadavků uživatelů. Kromě toho vaše osobní údaje použijeme, pouze pokud jste nám předem dali souhlas. Některé z našich online služeb, například portál uchazečů o zaměstnání, jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelů, kteří se takto přihlásí. Tato registrace se používá k řízení vašich možností přistupovat k příslušným funkcím a používat je. Vyžádáme si osobní údaje, které se shromažďují a ukládají při přihlášení v rámci příslušné online služby.

Další informace o ukládání, zpracování a účelu shromažďování vašich údajů naleznete níže nebo si prostudujte podmínky používání příslušných online služeb.

Společnost Dräger shromažďuje vaše údaje k následujícím účelům

Správa uchazečů

Následující pasáž se týká zpracování vašich osobních údajů souvisejících s aplikací na našich kariérních webových stránkách.

Chcete se zaregistrovat jako uchazeče o zaměstnání na kariérních webových stránkách společnosti Dräger? Nejprve si musíte vytvořit uživatelský účet. Uživatelský účet obsahuje nejméně následující informace:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa a telefonní číslo
 • Uživatelské jméno
 • Heslo

Jsme povinni vést záznamy o vašem uživatelském účtu. Tyto záznamy budeme uchovávat po dobu šesti měsíců, po jejichž uplynutí budete vyzváni k opětovnému souhlasu se zpracováním údajů. Po udělení souhlasu bude váš účet uchováván po dobu dalších šesti měsíců. Bude-li se doba uchovávání vašeho účtu chýlit ke konci a vy stále budete žádat o místo u společnosti Dräger, bude tato doba prodloužena, dokud se proces podání žádosti nedokončí.

Údaje související s aplikací

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kariérních webových stránek v rámci vaší žádosti společně s vaším jménem, budeme uchovávat po dobu tří měsíců od dokončení projednávání vaší žádosti. Poté budou výsledky uloženy pouze v anonymizované podobě pro statistické vyhodnocení. Na základě těchto statistických údajů nelze vyvodit žádné závěry týkající se vaší osoby.

Identifikace zamítnutých uchazečů

Byla vaše žádost o zaměstnání ve společnosti Dräger neúspěšná? V tomto případě budeme uchovávat soubor dat, který určuje vaši totožnost pro případ, že budete ve společnosti Dräger znovu žádat o zaměstnání ve stejné pozici. Tento soubor údajů však neobsahuje celou vaši odbornou kvalifikaci.

Datový soubor pro určení totožnosti obsahuje následující informace:

 • Příjmení
 • Křestní jméno
 • Datum narození
 • E-mailová adresa
 • Číslo uchazeče

Datový soubor pro určení totožnosti bude trvale odstraněn nejpozději tři měsíce po ukončení procesu projednávání žádosti.

Aplikace ve více společnostech skupiny současně

Podali jste žádost na několik pracovních pozic v různých společnostech Dräger ve stejnou dobu? V takovém případě mohou být příslušné útvary lidských zdrojů, kterým jste přímo podali svou žádost, informovány, že jste podali více žádostí současně.

Přístupnost dat uchazeče

Žádali jste o konkrétní pozici (přímá žádost)? V takovém případě budou vaše údaje zpřístupněny útvaru inzerujícímu práci a příslušnému útvaru lidských zdrojů.

Líheň talentů

S vaším souhlasem zařadíme vaše aplikační údaje do tzv. líhně talentů (Talent Pool) na dobu šesti měsíců. Do této líhně talentů ukládáme vaše kontaktní a aplikační údaje tak, abychom našli potenciálně vhodné kandidáty na volné pozice. V takovém případě vás budeme kontaktovat.

Zabezpečení při nakládání s osobními údaji

Během přenosu budou vaše údaje automaticky zašifrovány. Kroky, které podnikáme s cílem zabezpečit vaše údaje, jsou vždy v souladu s nejnovějšími technologiemi.

Online test pro stážisty (Německo)

Společnost Dräger zpracuje následující osobní údaje uchazeče jakožto součást online testu k vyhodnocení vaší vhodnosti v rámci našeho procesu projednávání žádosti pro účastníky školení:

 • Osobní kmenová data (např. jméno a příjmení, adresa, datum narození)
 • Komunikační údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Údaje o osobnostní struktuře a kognitivních schopnostech podle odpovědí uvedených v online testu

Tyto údaje budou po dokončení procesu přihlašování vymazány. Výše uvedené lhůty pro vymazání údajů se nicméně vztahují i na uživatelský účet uchazeče.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je následující prohlášení o souhlasu, které jste udělili ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Zpracování osobních údajů: Ano, souhlasím s tím, aby společnost Dräger zpracovávala mé osobní údaje pro zpracování mé žádosti v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.

E-mailový marketing

Zaregistrovali jste se do některého z našich zpravodajů nebo uvedli svůj zájem o informace od společnosti Dräger v jiném kontextu (např. při vyplňování kontaktního formuláře)? Pokud je tomu tak, budeme poté moci používat vaši e-mailovou adresu, abychom vám odesílali informace (např. pozvání na akce, webináře nebo informace o výrobku) podle vašich zájmů. Kdykoliv můžete vznést námitky proti používání svých údajů, pokud o naše informace již dále nebudete mít zájem. Provedete to jednoduše kliknutím na odkaz „Cancel“ (Storno) v příslušném informačním zpravodaji.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je vámi udělené prohlášení o souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Kontaktování

Použili jste některý z našich kontaktních formulářů k vyžádání informací od společnosti Dräger o výrobcích a službách? Stručně řečeno, ke zpracování vaší žádosti používáme vámi uvedené údaje ve formuláři. Můžete nám také udělit samostatný souhlas předtím, než odešlete svoji kontaktní žádost, pokud budete rovněž mít zájem o další informace, například pozvány na akce, webináře nebo informace o výrobku.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je vámi udělené prohlášení o souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Poskytování zboží nebo služeb

Při objednávce zboží nebo služeb u společnosti Dräger ke zpracování vaší objednávky nebo k dodání požadovaného zboží používáme vámi poskytnuté osobní údaje. Můžeme také použít vámi poskytnuté osobní údaje k provedení nezbytných kroků před uzavřením smlouvy, odpovědí na vaše související otázky, odeslání přepravních a fakturačních údajů a zpracování či poskytnutí zákaznické zpětné vazby a podpory. 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy nebo plánované uzavření smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Za účelem technického zpracování vašich osobních údajů používá společnost Dräger k poskytování zboží nebo služeb externí poskytovatele služeb a zpracovatele smluv. Patří sem například provozovatelé platforem typu eLearning a internetové obchody. Podrobnější informace najdete v příslušných podmínkách použití nebo ve všeobecných podmínkách.

V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si v procesu objednávky vyberete, předáme za tímto účelem shromážděné platební údaje námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb nebo vybrané platební službě ke zpracování plateb. V některých případech mohou tyto údaje také od vás shromažďovat samotní poskytovatelé platebních služeb, pokud si u nich otevřete účet. V takovém případě se během procesu objednání musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí přístupových údajů. V tomto ohledu se uplatňuje prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Průzkumy spokojenosti zákazníků

Zakoupili jste v nedávné době výrobek Dräger, zaslali jste opravu nebo jste zadali požadavek na servis? Máme velký zájem, abychom zjistili, zda jste byli spokojeni s naší službou a zda můžeme v budoucnosti něco dělat jinak. Proto používáme kontaktní údaje sdílené v tomto kontextu pro kontaktování skupiny náhodně vybraných zákazníků po naší interakci s nimi. Za účelem kontaktování zákazníků může společnost Dräger někdy využívat externí poskytovatele služeb, s nimiž jsou uzavřeny příslušné dohody o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem vychází z následujících účelů sběru dat: určení spokojenosti stávajících zákazníků společnosti Dräger po koupi či opravě výrobku Dräger. Vzhledem k tomu, že jste již zákazníkem společnosti Dräger, předpokládáme váš souhlas, že vás můžeme kontaktovat za účelem ověření, zda jste s námi spokojeni.

Optimalizace webových stránek

Naším cílem je pokračovat ve zlepšování našich webových stránek. Za tímto účelem používáme různé nástroje pro analýzu webu, které nám poskytují odpovědi na konkrétní otázky, jako například: Které z našich stránek jste navštívili? Na které odkazy jste klikli? Seznam těchto nástrojů naleznete pod „Jaké nástroje používá Dräger pro analýzu a marketing?“

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš legitimní zájem vychází z následujících účelů sběru dat: zajištění snadného připojení, zajištění pohodlného používání našich webových stránek a/nebo aplikací a analýza zabezpečení a stability systému.

Sdílí společnost Dräger mé informace s ostatními?

Společnost Dräger si vyhrazuje právo sdílet údaje, které nám přenesete prostřednictvím našich dceřiných společností a specializovaných maloobchodních prodejců (distributorů) po celém světě. Sdílíme je však pouze v případě, že je takový postup nezbytný ke zpracování vašich údajů k účelu, pro nějž jsou určeny.

Společnost Dräger někdy používá externí poskytovatele služeb k technickému zpracování vašich údajů. Můžeme přenášet a zpracovávat vaše údaje mimo zemi, v níž sídlíte nebo do některé ze zemí, v nichž působí společnost Dräger, její dceřiné společnosti, specializovaní maloobchodní prodejci (distributoři) či poskytovatelé služeb a dodavatelé. Takové právnické osoby se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor. Smluvní závazky dodržovat ustanovení podle zákona o ochraně osobních údajů se uplatňují v rámci společnosti a při našich jednáních s našimi specializovanými maloobchodními prodejci (distributory), poskytovateli služeb a dodavateli.

Jsou údaje předávány do zemí mimo EU nebo EHP?

Zpracování osobních údajů z naší strany probíhá v zásadě výhradně v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

V jednotlivých případech však může být nezbytné, abychom předali informace příjemcům v tzv. třetích zemích. "Třetí země" jsou země mimo Evropskou unii nebo Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve kterých nelze bez dalšího předpokládat, že úroveň ochrany údajů je srovnatelná s Evropskou unií. Pokud předávané informace zahrnují také osobní údaje, zajistíme před takovým předáním, aby byla v příslušné třetí zemi nebo u příjemce ve třetí zemi zaručena požadovaná odpovídající úroveň ochrany údajů. To může vyplývat zejména z tzv. rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany, které stanoví odpovídající úroveň ochrany údajů pro konkrétní třetí zemi jako celek. Případně můžeme přenos údajů založit také na tzv. standardních smluvních doložkách EU sjednaných s příjemcem nebo na vámi odpovídajícím způsobem poskytnutém prohlášení o souhlasu.

Na požádání vám rádi poskytneme další informace o vhodných a přiměřených zárukách dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů. Více informací o tzv. standardních smluvních doložkách EU najdete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en a informace o rozhodnutích o odpovídající ochraně na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje v zásadě uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro účely zpracování nebo dokud máme na tomto uchovávání oprávněný zájem a nepřevažují vaše zájmy na tom, aby se v uchovávání nebo zpracování nepokračovalo. To znamená, že vaše údaje obecně uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné k poskytování našich webových stránek a souvisejících služeb, nebo jsme povinni tyto údaje uchovávat ze zákona. Osobní údaje také vymažeme bez jakéhokoli zásahu ze strany příslušného subjektu údajů, jakmile již nejsou potřebné pro účely zpracování nebo je jejich uchovávání jinak právně nepřípustné.

"Zpravidla

- údaje jsou vymazány nebo anonymizovány po uplynutí doby stanovené výše pro příslušné zpracování údajů nebo funkci webových stránek, která je podrobněji popsána;

- údaje zpracovávané v souvislosti s obchodním vztahem (zejména v souvislosti s produkty objednanými u nás) budou vymazány po uplynutí zákonem stanovených lhůt pro uchovávání a

- údaje zpracovávané v souvislosti se zákaznickým účtem budou vymazány po vymazání příslušného zákaznického účtu, pokud není nutné další uchovávání v souladu se zákonnými nebo smluvními lhůtami pro uchovávání údajů v souvislosti s příslušným obchodním vztahem."

Ty osobní údaje, které musíme uchovávat za účelem splnění povinnosti uchovávání, budou uchovávány až do konce příslušné povinnosti uchovávání. Pokud ukládáme osobní údaje výhradně za účelem plnění retenčních povinností, je zpracování v tomto ohledu obecně omezeno tak, že k nim lze přistupovat pouze tehdy, je-li to nezbytné s ohledem na účel retenční povinnosti.

Jaké moduly plug-in a sociální média společnost Dräger používá?

Kromě svých webových stránek společnost Dräger také udržuje online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem. Takto komunikujeme s našimi aktivními zákazníky, zúčastněnými stranami a online návštěvníky (uživateli). Údaje o uživatelích lze zpracovávat i mimo Evropskou unii. Pro uživatele mohou existovat rizika vzhledem k obtížnějšímu prosazování jejich práv. Údaje o uživatelích jsou často zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy a mohou se využívat k vytváření uživatelských profilů na základě chování uživatelů a výsledných zájmů. Na základě těchto uživatelských profilů lze uvnitř i vně platforem umisťovat reklamy tak, aby to optimálně odpovídalo zájmům uživatelů. Na uživatelských profilech se také ukládají údaje nezávisle na zařízeních používaných uživateli.

Zpracování osobních údajů uživatelů, např. při komunikaci na sociálních médiích, je založeno na našich oprávněných zájmech účinně informovat uživatele a komunikovat s nimi podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  Pokud je obsah od příslušných poskytovatelů platforem integrován do našich webových stránek, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Informujte se prosím o další prezentaci příslušného zpracování a možnostech vznesení námitky a seznamte se s informacemi níže odkazovaných poskytovatelů.

Instagram

Na svém webu používáme vstup služby Instagram. Instagram je audiovizuální platforma sociálních médií, která uživatelům umožňuje sdílet fotografie a videa a dále tyto údaje šířit na jiných sociálních sítích ("Instagram").  Společnost provozující služby Instagramu pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru je Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

Vstup Instagramu je integrován do našeho webu přes iFrame a díky tomu vám můžeme svůj instagramový obsah (např. fotografie a videa) ukazovat na webu. Ve výchozím nastavení je vstup zakázán (neaktivní volba). Pouze když kliknete na tlačítko "Souhlasím", vyšle váš prohlížeč požadavek na mediální server Instagramu s uvedením vaší adresy IP tak, aby mohl být pro vás zobrazen iFrame s našim instagramovým obsahem. To je technicky potřebné pro přenos. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Vstup Instagramu je integrován do našeho webu přes iFrame a díky tomu vám můžeme svůj instagramový obsah (např. fotografie a videa) ukazovat na webu.

Ve výchozím nastavení je vstup zakázán (neaktivní volba).

Pouze když kliknete na tlačítko "Souhlasím", vyšle váš prohlížeč požadavek na mediální server Instagramu s uvedením vaší adresy IP tak, aby mohl být pro vás zobrazen iFrame s našim instagramovým obsahem. To je technicky potřebné pro přenos.

Právním základem pro to je článek 6 odst. 1 písmeno a) GDPR. 

"Naše webové stránky obsahují také odkazy na náš účet na Instagramu, abyste nás mohli sledovat na Instagramu.

Další informace o ochraně osobních údajů a vašich právech a možnostech nastavení v tomto ohledu jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram na adrese https://help.instagram.com/155833707900388/."

YouTube

Do našeho webu jsme vložili videa z videoslužby YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiné společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, přičemž tyto videoslužby v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku poskytuje společnost European Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("YouTube").

Vložená videa YouTube používáme pouze v takzvaném režimu rozšířené ochrany dat.

To znamená, že YouTube neukládá soubory cookie za uživatele, kteří pouze navštíví web s vloženým videem YouTube a nekliknou na video, aby se video YouTube začalo přehrávat. Jestliže kliknete na videopřehrávač YouTube vložený do našeho webu, může YouTube uložit soubory cookie na vaše koncové zařízení a obdržet od vás osobní údaje. Jste-li současně přihlášeni k YouTube, může YouTube přiřadit shromážděné údaje k vašemu účtu YouTube.

Jestliže si toto nepřejete, laskavě nepoužívejte tuto funkci a nespouštějte videa YouTube.

Zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti s používáním služby YouTube je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR z důvodu prohlášení o souhlasu, který jste udělili k přehrání příslušného videa. Váš souhlas může být kdykoliv v budoucnosti odvolán.

Další informace o YouTube najdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/.

Informace o zpracování dat a poznámky o ochraně údajů na YouTube lze najít v obecném prohlášení o ochraně údajů Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Slideshare

Na určitých individuálních webových stránkách společnosti Dräger také používáme aplikaci Slideshare k zobrazení našich vlastních prezentací. Slideshare je služba, kterou provozuje LinkedIn pro sdílení informací, jako jsou prezentace. Osobní údaje o vás se přenáší na slideshare.com, Google Analytics a comScore, jakmile spustíte některou z našich prezentací. V zájmu vaší ochrany jsme vestavěli Slideshare s nutností dvojího kliknutí, díky čemuž se před použitím Slideshare vyžaduje udělení vašeho výslovného souhlasu. Navíc se ve vašem prohlížeči nastaví soubor cookie a vaše údaje se přenesou do USA, kde se ukládají. Společnost Dräger nad tímto procesem nemá kontrolu. Společnost Dräger nemá ani žádné znalosti o rozsahu sběru dat, účelu nebo době ukládání těmito službami. comScore používá vaše údaje k vytváření profilů používání k marketingovým účelům, průzkumu trhu a návrhu webových stránek, aby poskytovaly reklamní služby na základě potřeb. Chcete-li uplatnit své právo vznést námitky proti tomuto použití, kontaktujte přímo společnost comScore.

Informace o sběru údajů (účel, rozsah, další zpracování a použití) ze strany LinkedInu a comScore, dále o vašich právech v tomto ohledu a nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů:

LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

comScore, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, United States, https://www.comscore.com/About_comScore/Privacy_Policy


Jaká práva mám jako subjekt údajů?

Jako osoba dotčená zpracováním údajů ve smyslu článku 4 č. 1 GDPR máte vůči nám různá práva, o kterých bychom vás rádi níže podrobněji informovali. Podrobnosti k tomu najdete také přímo v článcích 15 až 21 GDPR. 

Pro uplatnění těchto práv se můžete jednoduše obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše, nebo pohodlně využít námi poskytnuté technické prostředky (např. nastavení souborů cookie pro správu nebo odvolání souhlasu uděleného jejich prostřednictvím)."

Právo na přístup, čl. 15 GDPR

Máte právo získat od nás informace o tom, zda a jaké údaje o vás zpracováváme. To zahrnuje mimo jiné informace o tom, jak dlouho a za jakým účelem údaje zpracováváme, odkud pocházejí a kterým příjemcům nebo kategoriím příjemců je předáváme. Kromě toho vám můžeme poskytnout kopii těchto údajů.

Právo na opravu, čl. 16 GDPR

Jako subjekt údajů máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili údaje o vás, které nejsou nebo již nejsou přesné. Kromě toho můžete požádat, abychom doplnili vaše neúplné osobní údaje. Pokud to vyžaduje zákon, budeme o této opravě informovat také třetí strany, pokud jsme jim vaše údaje poskytli.

Právo na výmaz (tzv. "právo být zapomenut"), čl. 17 GDPR

Jako subjekt údajů máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

"- Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo bylo účelu dosaženo;

- odvoláte souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;

- vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; v případě použití osobních údajů pro přímý marketing postačí pouze vaše námitka proti zpracování;

- vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

- výmaz vašich osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje."

Upozorňujeme, že vaše právo na výmaz může být omezeno právními předpisy. Mezi ně patří zejména omezení uvedená v čl. 17 GDPR.

Právo na omezení zpracování (blokování), čl. 18 GDPR

Jako subjekt údajů máte také právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

"- popíráte přesnost svých osobních údajů po dobu, která je dostatečná k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování je protiprávní a vy vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádáte o omezení používání vašich osobních údajů;

- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

- jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebylo rozhodnuto, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi."

Pokud jste získali omezení zpracování podle výše uvedeného seznamu, budeme vás informovat před zrušením omezení.

Právo na odvolání souhlasů, čl. 7 ODST. 3 GDPR

Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Toto odvolání může mít podobu neformální zprávy na výše uvedené kontaktní adresy nebo prostřednictvím technických prostředků, které pro tento účel poskytujeme. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude tím dotčena zákonnost do té doby provedeného zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR

Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jiným osobám. Podrobnosti a omezení naleznete v čl. 20 GDPR. Uplatněním tohoto práva není dotčeno vaše právo na výmaz.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR

Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování vašich údajů porušuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého z příslušných dozorových úřadů nebo u příslušného dozorového úřadu v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení ochrany osobních údajů.

Právo vznést námitku, čl. 21 GDPR

Jako subjekt údajů máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. V případě takové námitky nebudeme osobní údaje, které se vás týkají, dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami jako subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

Pokud jako subjekt údajů vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již příslušné osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Právě čtete verzi 6.0 našich zásad ochrany osobních údajů, naposledy aktualizovanou v srpnu 2021.

Předchozí verze našich zásad ochrany osobních údajů můžete vyhledat zde: https://www.draeger.com/data-protection

Společnost Dräger může kdykoliv změnit zásady ochrany osobních údajů, pokud …

 • ... budeme představovat nové výrobky nebo služby
 • …se změní postupy na internetu
 • …dojde k technologickému pokroku na internetu a v IT zabezpečení
 • …vstoupí v platnost nové právní požadavky

Vyhrazujeme si proto právo naše zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby změnit nebo doplnit. Revidovaná verze bude zveřejněna zde a bude se vztahovat na budoucí použití našich webových stránek. Proto byste měli do zásad ochrany osobních údajů pravidelně nahlížet, abyste zjistili jejich aktuální stav. Nezahrnuje to změnu účelu používání již uložených dat.

Všechny informace obsažené na našich webových stránkách byly velmi pečlivě kontrolovány. Nezaručujeme však, že obsah našich webových stránek bude vždy přesný, úplný a aktuální.