Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích - Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích

Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích

Kontaktujte nás

Správa alarmů

Ošetřujete pacienty s vysoce akutními stavy pomocí řady zdravotnických přístrojů, které generují alarmy. Některé alarmy vyzývají k akci a je nutné osobně zasáhnout. Ostatní alarmy mají pouze informativní charakter a upozorňují na stav, který se může zhoršit a vyžadovat pozdější přímý zásah u pacienta.

Alarmy představují významnou výzvu pro klinické pracovní postupy. Vytvořením efektivních metod a integrací ověřených technologií pro správu alarmů lze dosáhnout řady přínosů. Můžeme vám pomoci při hledání řešení, která by vám umožnila zvýšit efektivitu nebo zlepšit bezpečnost pacientů a spokojenost zdravotnického personálu při zachování nejvyšších standardů péče o pacienty.

Rozpoznání problémů

Na odděleních akutní medicíny s mnoha pacienty vytvářejí zvukové alarmy často nepříjemně hlučnou atmosféru. Různá pípání se navzájem přehlušují a soupeří o pozornost ošetřujícího personálu.

S rostoucím počtem zdravotnických přístrojů, které obsahují alarmy, a s rostoucím počtem pacientů, kteří jsou k nim připojeni, jsou požadavky kladené na systémy správy alarmů stále složitější.

Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích - Infografika problémů v oblasti správy alarmů
Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích - Infografika problémů v oblasti správy alarmů
Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích - Infografika problémů v oblasti správy alarmů

Správa alarmů od společnosti Dräger

Navrhneme pro vás distribuovaný alarmový systém, který propojí celý váš ošetřovatelský tým, bude upozorňovat na důležité změny stavu pacienta a poskytovat informace o předchozích a aktuálních klinických postupech. Prvním krokem v tomto procesu je provedení situační analýzy vašich současných alarmů a souvisejících procesů. Na základě těchto informací pak společně s vámi určíme oblasti, které je třeba zlepšit nebo optimalizovat, a poté vytvoříme individuální infrastrukturu, která zajistí, že zdravotnický personál bude dostávat spolehlivé a cílené alarmy. Systémy správy alarmů od společnosti Dräger – z jednoho zdroje:

• Audit alarmů a vytvoření zprávy pro shromažďování a sdílení klíčových informací

• Poradenství týkající se pracovních postupů s cílem definovat požadavky

• Plánování optimalizace správy alarmů

Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích - Infografika řešení v oblasti správy alarmů
Správa alarmů a přesměrování alarmů v nemocnicích - Infografika řešení v oblasti správy alarmů

Osvědčená praxe

Využijte zkušeností ostatních k vytvoření vašeho systému správy klinických alarmů. Následující organizace nabízejí studie, materiály a nástroje, které vás navedou na správnou cestu a zajistí úspěch vašeho projektu.

Logo National coalition for alarm management safety aami

National Coalition for Alarm Management Safety (Národní koalice pro bezpečnou správu alarmů)

Logo Ecris alarm safety resource center ecri

Institut ECRI, Centrum informačních zdrojů o bezpečnosti alarmů

Logo Clinical alarms management and integration program htf

Program Clinical Alarms Management and Integration (Správa alarmů a jejich integrace do klinické praxe)

Společnost Dräger spolupracuje s lídry na trhu a získává tak nejlepší odborné znalosti.

Díky spolupráci s předními poskytovateli technologií, jako je tetronik GmbH a další, vám můžeme nabídnout široký výběr škálovatelných možností, které odpovídají vašim klinickým pracovním postupům a vaší interní IT strategii.

Naše silná partnerství zaručují kompatibilitu systémů s maximální spolehlivostí, například s alarmovým serverem DAKSmed. Ve spolupráci s našimi technologickými partnery vyvíjíme správné systémy správy alarmů pro vaše pracoviště a postupy.

Mezinárodní normy pro správu alarmů

Vyberte si řešení správy alarmů, které je v souladu s klinickými a administrativními požadavky vaší nemocnice. Abyste mohli lépe posoudit své možnosti, je důležité znát normy, kterými se řídí výroba technologií pro správu alarmů.

Mezinárodní norma IEC 80001

Mezinárodní norma IEC 80001

Technická zpráva IEC TR 80001-2-5:2014(E) obsahuje doporučení týkající se integrace, komunikace v alarmových situacích a přesměrování alarmových stavů z jednoho nebo více zdrojů pro zajištění bezpečnosti a účinnosti.

Mezinárodní norma IEC 60601

Mezinárodní norma IEC 60601

Tyto normy zahrnují základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů: IEC 60601-1: Zdravotnické elektrické přístroje – všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost; IEC 60601-1-8 Pokyny pro alarmové distribuční systémy.

Mezinárodní norma IHE-PCD

Mezinárodní norma IHE-PCD

Sdružení IHE-PCD (Integrating the Healthcare Enterprise – Patient Care Device) vypracovalo technický rámec praktického použití, který obsahuje definované speciální profily včetně specifikací pro klinické alarmy a interoperabilitu systému.

Institut ECRI každoročně zveřejňuje seznam hlavních zdravotních rizik souvisejících s technologiemi již od roku 2010. Rizika související s alarmy se objevují na všech seznamech již od roku 2010 a často se dostávají na první místo.