Vysoce výkonná neonatální ventilace - Nový Babylog VN800

Vysoce výkonná neonatální ventilace

Vyžádat si předvedení

Protože jsme vaším specialistou na akutní péči, je naším cílem pomáhat vám zlepšovat výsledky péče během „zlaté hodinky“ novorozenců, transportu i pobytu na neonatologické JIP. Chceme vám pomoci snížit výskyt respiračních komplikací a úmrtí, jimž lze zabránit, a to tím, že vám usnadníme poskytování ochranné péče a vytváření prostředí, které odpovídá potřebám novorozence. Seznamte se s našimi nejnovějšími inovacemi na podporu ochranné péče pro plíce a mozek vašich nejmenších pacientů.

Problémy

Ikona ventilovaných plic

Respirační selhání

v důsledku nedostatečně vyvinutých plic je hlavní příčinou úmrtnosti předčasně narozených dětí¹.

Ikona ventilovaných plic

U více než 60 %

novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností (ELBW) se ve 36. týdnu od počátku těhotenství vyvine bronchopulmonální dysplazie (BPD) se závislostí na kyslíku².

Ikona ventilovaných plic

14-38 %

úmrtí v důsledku BPD u novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností lze zabránit³.

Ikona ventilovaných plic

IRDS

Syndrom dechové tísně novorozenců (IRDS) se vyskytuje přibližně u 7 % všech předčasně narozených dětí⁴.

Ikona mozku

IVH

U přibližně 45 % extrémně předčasně narozených dětí s porodní hmotností 500–750 g se vyskytuje intraventrikulární krvácení (IVH)⁵.

Nový Babylog

Nové ventilátory Babylog VN800 a VN600 jsme navrhli tak, abychom vám usnadnili každodenní klinické úkony na neonatologické JIP. Více se dozvíte po kliknutí na každé z níže uvedených témat. Pokud potřebujete další informace, stáhněte si naši brožuru k tomuto výrobku kliknutím sem.

Provoz a manipulace
 • Díky intuitivnímu přístupu k nastavení přístroje i ke klinickým datům je obsluha ventilátoru rychlá a bezpečná i v mimořádně stresových situacích.
 • Veškerá data pacienta, alarmy a trendy se zaznamenávají a lze je snadno vyexportovat přes rozhraní USB.
 • Jediným dotykem prstu můžete přepínat mezi různými konfiguracemi zobrazení.
 • Jednotlivými postupy vás krok za krokem provedou podrobné pokyny.
Ikona ventilovaných plic

Náš soubor léčebných nástrojů vám pomůže aplikovat správnou strategii ochranné ventilace pro plíce a mozek. Předejdete tak možnému poškození plic, hemodynamickým a neurologickým poruchám. 

Naše portfolio zahrnuje:

 • Specializované funkce invazivní a neinvazivní ventilace, včetně vysokoprůtokové kyslíkové terapie
 • Ochranná ventilace pro plíce a mozek díky automatické regulaci tlaku s funkcí Volume Guarantee od společnosti Dräger
 • Ochranná ventilace pro plíce a mozek díky vysokofrekvenční ventilaci s funkcí Volume Guarantee (HFO-VG)
 • Ventilace se stabilním minutovým objemem a odvykání při ochranné ventilaci s funkcí Mandatory Minute Ventilation (PC-MMV/VG+PS)
 • Zachování spolehlivého a citlivého triggerování a stabilních dechových objemů plic díky originální technologii Dräger pro adaptaci na netěsnosti a jejich kompenzaci
 • Proporcionální podpora pro kompenzaci odporu endotracheální kanyly (ETT).
Transport pacientů
 • Během transportu pacienta není nutno použít jiný ventilátor.
 • Přístroj lze provozovat nezávisle i při transportu pacienta v rámci nemocnice za použití externích zdrojů dýchacích plynů a napájení.
 • Za použití lůžkové přípojky lze pacienta bezpečně převážet v inkubátoru nebo v postýlce.
Pečující prostředí

Od porodu po propuštění z nemocnice: Jako specialista na akutní péči vás rádi provedeme celou nemocniční péčí o pacienty a zajistíme vám přívětivé prostředí vývojové péče, které vyhovuje všem vysokým požadavkům pro vývoj plic, mozku a dalších orgánů. Díky široké nabídce vlastních produktů a řešení vám usnadníme práci v oblasti porodnické péče, přepravy pacientů a neonatologických JIP. 

Naše produkty: 

 • jsou navzájem kompatibilní a obsluhují se stejným způsobem jako jiné přístroje Dräger; 
 • díky různým rozměrům ovládacího panelu a variabilnímu připojení nabízejí různé možnosti, jak je integrovat v rámci pracoviště;
 • mají nízkou provozní hlučnost, a to i při vysokofrekvenční nebo neinvazivní ventilaci, takže novorozencům, rodičům i pracovníkům neonatologických JIP zajistí tiché prostředí;
 • díky snadnému čištění dotykového displeje a dalších hladkých povrchů přispívají k účinné prevenci infekcí;
 • jsou vybavené delšími okruhy a kabely, aby pracovníci a rodiče mohli novorozence v době klokánkování vytáhnout z inkubátoru, aniž by bylo nutné dítě odpojovat od ventilace;
 • mají k dispozici širokou řadu příslušenství Dräger s optimalizovanými okruhy pro vysokofrekvenční ventilaci a rozhraní neinvazivní ventilace Babyflow Plus.
Service Box od společnosti Dräger stojí na zemi

Při instalaci a údržbě systémů Dräger předáváme vašim zaměstnancům exkluzivní poznatky a dovednosti podle konkrétních potřeb vaší nemocnice. 

 • Servis výrobků: např. údržba přístrojů
 • Profesionální služby: např. konzultace ohledně IT a integrace do systémů
 • Školení k našim produktům a službám: např. praktický výcvik
 • Servis zařízení více dodavatelů (MVS): údržba vašeho kompletního zdravotnického vybavení bez ohledu na výrobce
 • Digitální služby: např. síťové služby a analýza údajů z jednotlivých přístrojů (některé služby nejsou v určitých zemích dostupné)
Ikona propojených technologií

Budoucnost akutní péče spatřujeme v propojení zdravotnických přístrojů do jednoho systému. Pokud budou různé přístroje vzájemně spolupracovat, můžeme se vyvarovat zbytečných chyb v léčbě a potenciálně závažných případů neefektivní péče. Nový standardizovaný síťový protokol s označením SDC umožňuje bezpečnou a dynamickou konektivitu v nemocnici, což otvírá cestu k budoucí interoperabilitě zdravotnických přístrojů. 

Naším prvním krokem je možnost propojení prostřednictvím CC300:

 • Umožňuje kompletní export dat HL7 do IS nemocnice ze všech přístrojů a vzájemnou výměnu vysoce kvalitních údajů mezi zdravotnickými přístroji a kartou pacienta.
 • Zajišťuje otevřenou konektivitu, která obstojí i v budoucnu: standardizovaná a bezpečná komunikace mezi zdravotnickými přístroji s vysokou mírou kybernetického zabezpečení.

Takto se odlišujeme

Naše přístroje v sobě spojují vysoce výkonnou ventilaci s estetickým designem a nejmodernější technologií ovládání. Ve videu pod odkazem níže si můžete prohlédnout nový jednoduchý způsob, jak volit a upravovat vaši strategii ventilace.

Nová úroveň uživatelského komfortu v oblasti mechanické ventilace

Takto si můžete vyzkoušet nový Babylog ve vaší nemocnici

Chtěli byste si vyzkoušet nový ventilátor Babylog v prostředí vaší nemocnice? Vyplňte následující formulář a dejte nám vědět. Rádi se vám ozveme.

Sebastian Fischer, designér uživatelského rozhraní

Více než jen nový vzhled. Nová úroveň uživatelského komfortu.

Našeho designéra uživatelského rozhraní, Sebastiana Fischera, jsme se zeptali, jak proces navrhování nového uživatelského rozhraní vlastně začíná. Co je nutno vzít v úvahu a jaká vylepšení rozhraní přináší z hlediska každodenního používání?

Jak začínáte pracovat na návrhu nového uživatelského rozhraní? Jak se přitom uplatňují připomínky uživatelů?

Nejprve se podíváme na potřeby našich zákazníků a uživatelů. Pak analyzujeme jejich pracovní postupy a každodenní činnosti v klinickém prostředí. Další vstupní informace získáváme od našich oddělení prodeje, marketingu a servisu.

Do své práce navíc rovněž začleňujeme přímou zpětnou vazbu od zákazníků, kterou nám poskytuje oddělení zákaznické podpory.

Jaký byl hlavní důvod pro přepracování uživatelského rozhraní? Co pro vás během vývoje nového rozhraní bylo nejdůležitější?

Mnoho výrobků, které zákazníci denně používají, je digitalizovaných, s možností připojení k síti. To má také vliv na jejich očekávání, pokud jde o uživatelské rozhraní – dnes už jsou zavedené nové způsoby interakce s různými přístroji. Mezi ně patří například operační systém podobný jako na tabletu, který je nyní také součástí nového uživatelského rozhraní Dräger. Pro nás bylo důležité, aby při používání našich výrobků mohli uživatelé uplatňovat své zkušenosti z každodenního života.

Díky tomu se zkrátí doba potřebná k vyškolení a zvýší se bezpečnost při jejich používání – a tedy i bezpečnost pacientů.

Jaké jsou hlavní výhody nového rozhraní v souvislosti s jeho každodenním používáním?

Na dnešních jednotkách intenzivní péče je kolem pacientova lůžka nebo inkubátoru spousta různých přístrojů. Lékaři i ošetřující personál musí zpracovávat údaje ze všech těchto přístrojů. Nové uživatelské rozhraní má přehledné rozvržení, které jim pomáhá činit rychlá a přesná rozhodnutí. Světlé pozadí navíc minimalizuje rušivé odrazy okolního osvětlení. Víme, že použití jen několika málo barev uklidňuje, a proto jsme se rozhodli používat výrazné barvy jen v nezbytně nutných případech. Totéž platí o informacích na displeji, které jsme rovněž omezili jen na to nejzákladnější minimum. Složitější klinické otázky lze vyřešit pomocí jen několika dalších interakcí s rozhraním.

Další důležitou výhodou je to, že při použití nových přístrojů Babylog řady VN můžete zahájit ventilaci velmi snadno a bezpečně pomocí jen několika málo kroků. To personálu značně ulehčuje každodenní rutinní práci.

Dr. Anja Sein

Toto jsou názory vašich kolegů

Člověk nikdy nedostane druhou šanci na první dojem. Proto jsme doktorce Anje Stein položili tři stručné otázky ohledně jejích dojmů poté, co poprvé použila nový Babylog.

Jaký byl váš první dojem z nového přístroje Babylog?

Nový Babylog má modernější vzhled. Pokud nové uživatelské rozhraní porovnáte například s rozhraním přístroje Babylog VN500, je to stejný rozdíl jako mezi první a nejnovější generací iPadu společnosti Apple.

Co si myslíte o novém úvodu do používání tohoto přístroje?

Přechod na nový přístroj byl pro mě absolutně bezproblémový a nekomplikovaný. Přesně řečeno, pokud by to nevyžadovaly právní předpisy, žádný úvod do používání nového Babylogu byste vůbec nepotřebovali. Ovládání tohoto nového přístroje je zcela jasné a intuitivní. Dokonce i když bylo potřeba něco na přístroji vysvětlit z větší vzdálenosti – například při použití v terénu – fungovalo to velmi dobře.

Co se vám a vašim spolupracovníkům na novém Babylogu líbí nejvíce?

Nové uživatelské rozhraní přístroje Babylog je přehledné, stručné a také – jak dobře víte – i dobře strukturované. Skutečně oceňuji, že si můžete předem nakonfigurovat různá zobrazení podle konkrétních potřeb svého pracoviště. Bylo hned jasné, jak na přístroji zvolit jednotlivá nastavení ventilace.

Funkce pro optimalizaci ventilační strategie

Nezralé plíce a nedostatečně vyvinuté dýchání vyžadují extrémně šetrnou ventilaci a moderní techniku, jinak by mohlo dojít k poranění plic. Seznamte se s nejnovějšími poznatky o ochranné ventilaci a s tím, jak vám ventilační funkce našich přístrojů umožňují používat jednotlivé ochranné strategie.

Obálka: Ventilace s Volume Guarantee u novorozenců
Ventilace s Volume Guarantee u novorozenců
PDF, 1.2 MB

Stáhnout

Obálka: Ventilace s mandatorním minutovým objemem u předčasně narozených dětí
Ventilace s mandatorním minutovým objemem u předčasně narozených dětí
PDF, 1.2 MB

Stáhnout

Obálka: Vysokofrekvenční oscilační ventilace
Vysokofrekvenční oscilační ventilace
PDF, 1.2 MB

Stáhnout

Obálka: Neinvazivní ventilace novorozenců
Neinvazivní ventilace novorozenců
PDF, 1.3 MB

Stáhnout

Prokázaná fakta

Ikona ventilovaných plic

Volume Guarantee

Objemově cílená ventilace vede ke zkrácení doby mechanické ventilace ve srovnání s tlakově řízenou ventilací až o 2,36 dne².

Ikona ventilovaných plic

11% snížení úmrtnosti nebo BPD

Objemově cílená ventilace (Volume Guarantee) snižuje úmrtnost nebo výskyt BPD o 11 %².

Ikona mozku

HFOV s Volume Guarantee

umožňuje lepší řízení ventilace a riziko závažného poškození mozku […] lze poněkud snížit⁶.

Ikona ventilovaných plic

Kratší pobyt na JIP

Garance minimálního minutového objemu ventilace je výhodná, protože zabraňuje výkyvům míry odstraňování oxidu uhličitého a okysličení v souvislosti s hypoventilací, k níž může dojít v důsledku snížení dechové frekvence při použití PC-SIMV/VG +/- PS⁷.

Přívětivé prostředí vývojové péče

Od porodu až po propuštění z nemocnice – Náš sortiment výrobků pro porodnictví, transport pacientů a neonatologických JIP umožňuje, aby se pacienti cítili dobře, a přispívá k vytvoření přívětivého prostředí vývojové péče, které splňuje všechny komplexní potřeby vyvíjejících se plic, mozku a dalších orgánů. Pokud se chcete dozvědět více, stáhněte si kompletní infografiku:

Vysoce výkonná neonatální ventilace - Respirační péče o novorozence
Vysoce výkonná neonatální ventilace - Respirační péče o novorozence – Porodnice
Vysoce výkonná neonatální ventilace - Respirační péče o novorozence – Transport
Vysoce výkonná neonatální ventilace - Respirační péče o novorozence – Neonatologická JIP
Vysoce výkonná neonatální ventilace - Respirační péče o novorozence – Neonatologická JIP
Vysoce výkonná neonatální ventilace - Respirační péče o novorozence – Propuštění

Zlepšování výsledků

Pacienti na umělé plicní ventilaci patří k nejzranitelnějším pacientům v nemocnici. Podporujeme strategie plicní ventilace, které pomáhají předcházet poranění plic a současně maximalizují výměnu dýchacích plynů. Více se o našich řešeních dozvíte níže:

Řešení pro ochrannou plicní ventilaci

Související produkty

Draeger Babylog VN600 0

Dräger Babylog® VN600

Dräger Babylog VN800 0

Dräger Babylog® VN800

Naše služby

Servis výrobků

Servis a opravy zdravotnických přístrojů

Datové služby v oblasti IT

Analýza nemocničních dat

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Zdroje

 1. Cools F, Offringa M, Askie LM. Elective high frequency oscillatory ventilation versus conventional ventilation for acute pulmonary dysfunction in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015: 19;(3):CD000104.
 2. Klingenberg C, Wheeler KI, McCallion N, Morley CJ, Davis PG. Volume-targeted versus pressure-limited ventilation in Neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; Issue 10. Art. No.: CD003666.
 3. Davidson LM, Berkelhamer SK. Bronchopulmonary Dysplasia: Chronic Lung Disease of Infancy and Long-Term Pulmonary Outcomes. J Clin Med 2017; 6(1):4.
 4. Hermansen CL, Lorah KN. Respiratory Distress in the newborn. Am fam physician 2007; 76:987-94.
 5. Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N, Fanaroff AA, Hack M. Improved survival rates with increased neurodevelopmental disability for extremely low birth weight infants in the 1990s. Pediatrics. 2005 Apr; 115(4):997-1003.
 6. González-Pacheco N, Sánchez-Luna M, Ramos-Navarro C, Navarro-Patiño N, de la Blanca ARS. Using very high frequencies with very low lung volumes during high-frequency oscillatory ventilation to protect the immature lung.
  A pilot study. J Perinatol. 2016 Apr; 36(4): 306–310.
 7. Claure N, Suguihara C, Peng J, Hehre D, D’Ugard C, Bancalari E. Targeted minute ventilation and tidal volume in an animal model of acute changes in lung mechanics and episodes of hypoxemia.
  Neonatology 2009; 95(2): 132-40.