Uzdravující architektura - Uzdravující architektura Dräger

Uzdravující architektura

Kontaktujte nás

Zlepšování klinického výsledku prostřednictvím pracovišť zaměřených na péči

Uzdravující prostředí je žádoucí jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. Jedním prvkem je fyzický prostor, kde se uzdravování uskutečňuje1: návrh pokročilého pracoviště z hlediska uzdravujícího prostředí nabízí například skrytou zdravotnickou technologii, příjemný návrh místnosti s barevnými koncepcemi, vhodným osvětlením, dobrým akustickým prostředím, dále dobře naplánovaná rozvržení půdorysů a pracovní uspořádání. Všechny tyto úpravy jsou spojeny s uzdravující architekturou a zlepšenými výsledky zdravotní péče2.

Zdravotní sestra

Spokojenost zaměstnanců zajištěná navrhováním pracovišť zaměřených na péči

Návrh založený na důkazech (EBD) používá informace z výzkumu pro optimalizaci chirurgických sálů a pokojů pacientů, např. ohledně osvětlení, hluku, prevence infekce atd. Proto by EBD v nemocnicích mohly významně zlepšit výsledky a učinit prostředí pacientů a zaměstnanců zdravějšími3. Zdravotníci hrají ústřední roli v péči o pacienty, a jsou proto klíčem v poskytování informačních vstupů o projektech zařízení, které se zabývají uzdravující architekturou.

Hospital-Planning-healing-design-multimodal-3-2.jpg

Uzdravující prostředí a jeho vliv

Uzdravující design by mohl nejen ovlivnit bezpečnost a výsledky pacientů, ale také spokojenost zaměstnanců a finanční výsledek4. Naše infografika shrnuje multimodální vlivy uzdravujícího prostředí.

Případové studie

Návrh pracoviště v Nottingham Hospital, Velká Británie

Jednoduše dobré světlo – Nemocnice v Cáchách, Německo

Prevence infekcí – Nemocnice Magdeburg, Německo

Racionalizovaný klinický pracovní postup – Nemocnice v Sunderby, Švédsko

Příklady našich pracovišť

Získejte přehled o příkladech inovativního plánování, které již byly v nemocnicích realizovány.

Jednotka intenzivní péče

Získejte přehled o inovativních příkladech plánování jednotky intenzivní péče, které již byly v nemocnicích realizovány.

Neonatální péče

Získejte přehled o inovativních příkladech plánování neonatální péče, které již byly v nemocnicích realizovány.

Operační sál

Získejte přehled o inovativních příkladech plánování operačního sálu, které již byly v nemocnicích realizovány.

Více zdrojů u návrhu neonatální jednotky intenzivní péče

BabyFirst poskytuje podporu pro rodiče a lékaře u předčasně narozených dětí tím, že poskytuje platformu se základními a odbornými znalostmi v oblasti péče o novorozence, a navíc inspirující příběhy, které zahřejí u srdce.

Navštivte BabyFirst

Související oblasti výrobků

Systém správy plynů

Rozvodné systémy medicinálních plynů

Světla Polaris používaná při výkonu na operačním sále

Operační a vyšetřovací světla

Movita pro operační sály

Systémy zdrojových jednotek

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Literatura

  1. Sakallaris et al., Optimal Healing Environments. Global Adv Health Med. 2015;4(3):40-45.
  2. Ulrich et al., A review of the research literature on evidence-based healthcare design. HERD. 2008 Spring;1(3):61-125.
  3. O'Callaghan N, Dee A, Philip RK. Evidence-based design for neonatal units: a systematic review. Matern Health Neonatol Perinatol. 2019;5:6.
  4. Huisman et al., Healing environment: A review of the impact of physical environmental factors on users. Building and Environment 58 (2012) 70-80.