Proces plánování nemocnic - Projektanti a architekti nemocnic společnosti Dräger

Proces plánování nemocnic

Kontaktujte nás

Návrh architektury nemocnic pro pracoviště zaměřená na péči

Návrh a plánování architektury nemocnic mají zásadní dlouhodobou důležitost pro funkčnost a úspěšnou péči o pacienty. Formuje základ pro optimální nemocniční procesy, čímž minimalizuje pracovní zátěž nemocničního personálu. Současně mají pacienti prospěch z rychlejšího procesu uzdravování a cítí se lépe. Vaše řešení musí konec konců obstát v budoucnosti, proto je zásadně důležité zabudovat do nich trendy a budoucí technologický vývoj.

Pracoviště zaměřená na péči podle potřeb nemocnic

Pohled na operační sál

Plánování operačního sálu

Naše řešení kombinují technologie orientované na pacienta s komplexními službami a kompetencemi k používání tak, aby podporovala zlepšení výsledků pacientů.

Stáhnout

Projektanti nemocnic

Řízení zainteresovaných stran pro efektivní plánování nemocnic

Projekt na vytvoření a vybavení nového či rekonstruovaného nemocničního prostoru je vysoce složitý a je tvořen mnoha odlišnými faktory. Na této úrovni složitosti a při rozcházejících se perspektivách různých zainteresovaných osob je dosažení optimálních výsledků z podstaty obtížné a podléhá mnoha rizikům. Řízení zainteresovaných stran je přístup, který pomáhá řešit různé perspektivy různých aktérů ve složitých projektových situacích.

Stáhnout PDF

Top-Technology-Trends-in-Hospital-Design-3-2.JPG

Špičkové technologické trendy v nemocnicích

Technologická změna poháněná digitální inovací transformuje způsob, jak se poskytuje a řídí péče v nemocnici. Tyto změny dopadají na každou oblast nemocnice.

Stáhnout infografiku

Modelování tvorby informací (BIM)

Případovou studii o používání BIM v odvětví zdravotnických zařízení lze nalézt zde:

Jsme s vámi po celou dobu

Faktory jako klinická efektivnost, uzdravující prostředí a začlenění pokrokových zdravotnických technologií hrají klíčovou roli, ať se jedná o navrhování nemocnice či jednotlivých jednotek péče, musí se však brát v úvahu i spokojenost personálu. Již více než 50 let nabízíme souhrn služeb na vaši podporu při plánování projektu: od nástrojů 3D/VR přes workshopy pro zákazníky v našich návrhářských centrech až po poskytování údajů, které potřebujete, jako například dokumentů BIM. Jsme dobře obeznámeni s místními požadavky a provádíme projekty s vysokou znalostí disciplín a širokým portfoliem.

Nemocniční plánovači
  • Poradenství o návrhu pracoviště
  • Know-how procesů
  • Řešení infrastruktury
  • Koncepce prevence infekcí

Příklady našich pracovišť

Jednotka intenzivní péče

Získejte přehled o inovativních příkladech plánování jednotky intenzivní péče, které již byly v nemocnicích realizovány.

Integrované řešení pro operační sály

Naši partneři pro integrovaná řešení pro operační sály

Na integrovaném operačním sálu je mnoho zdravotnických a nezdravotnických přístrojů od odlišných dodavatelů a z odlišných technických disciplín, které je třeba propojit.

Související oblasti výrobků

Systém správy plynů

Rozvodné systémy medicinálních plynů

Světla Polaris používaná při výkonu na operačním sále

Operační a vyšetřovací světla

Movita pro operační sály

Systémy zdrojových jednotek

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30