Generální dodavatel servisu - Scéna poskytování servisu

Generální dodavatel servisu

Kontaktujte nás

Jeden partner pro správu vašeho kompletního portfolia zdravotnických přístrojů

Jako váš generální dodavatel servisu zvyšujeme efektivitu a hospodárnost ve vaší nemocnici, od kontroly a řízení procesů až po kompletní provozní modely. Jsme schopni vám pomoci zvýšit dostupnost zařízení bez ohledu na výrobce, zlepšit dlouhodobou stabilitu rozpočtu a zároveň snížit nároky na údržbu –⁠ díky službě z jediného zdroje, která je vždy přizpůsobena vaší nemocnici.

Generální dodavatel servisu. Staráme se o veškeré vaše zdravotnické přístroje… a nejen to

Optimalizujte řízení procesů a plánování reinvestic. Využijte výhod plynoucích z lepšího dlouhodobého zabezpečení rozpočtu při současném snížení složitosti.

Kontrola, opravy a údržba

Ať už se jedná o jakéhokoli výrobce, konsolidujeme kontroly, opravy a údržbu všech vašich zdravotnických přístrojů a snižujeme složitost. Budeme pečlivě sledovat a implementovat potřebnou dokumentaci, abyste se mohli soustředit na jiné úkoly.

Správa přístrojů

Implementujeme a provozujeme komplexní systém správy přístrojů z jediného zdroje. Od inventarizace přes sledování životnosti a poruchovosti přístrojů až po školení zaměstnanců –⁠ to vše z jediného zdroje.

Řízení procesů

Společně s vámi vyvíjíme struktury a procesy zvyšující efektivitu, jako jsou standardy údržby a řízení klíčových ukazatelů výkonnosti, které pomáhají zlepšit využití přístrojů a personálu.

Modely obsluhy

Vy se postaráte o své pacienty a my se postaráme o techniku. Vy nás pověříte zabezpečením potřebného technického vybavení ve vaší nemocnici a my zvážíme různé modely obsluhy, včetně inovativních systémů odměňování v závislosti na používání (platba za návštěvu).

Soubory ke stažení

Případová studie: Nový přístup k modernizaci
Případová studie: Zvýšení efektivity a kontroly

Přestože se nemocnice musela potýkat se snižováním rozpočtu, podařilo se společnosti Gesundheit Nordhessen Holding AG v Kasselu (Německo) obnovit svůj přístrojový park udržitelným způsobem a udržet krok s nejnovějšími technologiemi.

Stáhnout referenční případ

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00