Monitorování dýchání pomocí PulmoVista 500 - Monitorování dýchání pomocí PulmoVista 500

Monitorování dýchání pomocí PulmoVista 500

Kontaktujte nás

PulmoVista 500, systém elektrické impedanční tomografie (EIT) od společnosti Dräger, vizualizuje plicní funkce přímo u lůžka pacienta a poskytuje kontinuální, regionální informace o distribuci ventilace v plicích. Tím se pro vás jakožto specialistu na intenzivní péči otevírá možnost zcela nové ventilační strategie. Pomocí pulmonálního monitoru EIT můžete individuálně upravit parametry ventilace a terapeutická opatření tak, aby odpovídaly potřebám pacienta a výsledkem byla ventilace s vyšší ochranou plic. Systém PulmoVista 500 jako takový může přispívat k významnému snížení poranění plic souvisejícího s ventilátorem.

Základní informace o přístroji PulmoVista 500

Jak získat živé hlášení z plic

Jak lze vidět příznaky VILI v reálném čase a možná se vyhnout ARDS? Zhlédněte video a pozorujte, jak může PulmoVista 500 napomoci při vyhledávání správné respirační terapie pro vašeho pacienta.

Potřebné informace o monitorování plic se dozvíte za 150 vteřin.

Respirační monitoring u lůžka: PulmoVista 500

PulmoVista - stručný popis

Zde si stáhněte souhrn

„Diagnostické zobrazení“ přístroje PulmoVista 500

Jak to funguje

Podívejte se na video, které prezentuje základní údaje o přípravě, fungování a výsledcích analýzy manévru PEEP, kterou poskytuje diagnostické zobrazení.

Měření jícnového tlaku a transpulmonální monitorování

K nejlepší individuální ventilační strategii potřebujete mít přístup k úplnému klinickému obrazu, který se skládá z různých zdrojů informací.

Podívejte se na video a zjistěte, jak se můžete tomuto obrazu přiblížit pomocí modulu Dräger PressurePod a monitorování transpulmonálního tlaku.

Zkušenosti a reference

Elektrická impedanční technologie (EIT) s přístrojem PulmoVista 500 se stala součástí každodenní klinické práce na mnoha předních jednotkách intenzivní péče po celém světě. Zjistěte, proč si uživatelé vybrali tuto inovativní technologii, a seznamte se s jejich zkušenostmi. Kdy byste měli používat přístroj PulmoVista 500? V jakých klinických případech je tento přístroj nejvýhodnější? Pro které pacienty, plicní onemocnění nebo komplikace je EIT vhodná? Má používání EIT skutečně nějaký význam? Níže najdete odpovědi na všechny tyto otázky od lidí, kteří s přístroji PulmoVista 500 pracují každý den.

Motivace při rozhodování pro přístroj PulmoVista 500

Zjistěte, proč si kanadští odborníci na ventilaci vybrali přístroj PulmoVista 500:

Práce s přístrojem PulmoVista 500 – St. Joseph's Healthcare

„Prostřednictvím přístroje PulmoVista 500 dostáváme přímé regionální informace. To nám pomáhá rozhodnout, jakým způsobem je třeba pacienta léčit, aby bylo dosaženo optimálních výsledků,“ říká respirační terapeut Thomas Piraino – dozvíte se více o jeho každodenní klinické práci s EIT:

Vzdělávání s přístrojem PulmoVista 500

Dostupnost informací o distribuci ventilace v reálném čase navíc nabízí velmi dobré možnosti školení a vzdělávání. Zjistěte, jak toho kanadský tým využívá:

Klinické poznatky

Četné vědecké studie a kazuistiky dokazují, že elektrická impedanční tomografie (EIT) výrazně přispívá k individuálnější a ochranné ventilaci pacientů v intenzivní péči. Tuto inovativní technologii s úspěchem používá stále více respiračních specialistů po celém světě a sdílejí své zkušenosti v rámci rostoucí komunity EIT.

Lepší výsledky s přístrojem PulmoVista

Dalla Corte F et al., 2020


„EIT umožňuje dynamické hodnocení fyziologických účinků polohování na lůžku a může podpořit včasné rozpoznání pacientů s ARDS, u nichž je pravděpodobnější, že budou mít z polohování na lůžku prospěch.“ ⁴

Liu K et al., 2019


„Hodnoty PEEP stanovené pomocí EIT účinně zlepšily okysličení a mechaniku plic.“ ⁵

Zhao Z et al., 2019


„... titrace PEEP pod vedením EIT může být spojena se zlepšením okysličení, kompliance, driving pressure a úspěšnosti odpojení.“ ⁶

Kotani T et al., 2016


PulmoVista 500 pomáhá snížit VILI. ⁷

Elektrická impedanční tomografie: Stane se zlatým standardem?

Elektrická impedanční tomografie: Stane se zlatým standardem?

Stáhnout

  1. Constantin JM et al.; Individuální mechanická ventilace přizpůsobená morfologii plic versus nízký pozitivní end-exspirační tlak u pacientů se syndromem akutní respirační tísně ve Francii (studie LIVE): multicentrická, jednoduše zaslepená, randomizovaná kontrolovaná studie; Lancet Respir Med. 2019 Oct;7(10):870-880.
  2. Bellani G., Teggia-Droghi M.; Hodnocení rizika VILI během spontánního dýchání a asistované mechanické ventilace. V: Vincent JL. (eds) Výroční aktualizace v intenzivní péči a urgentní medicíně 2020. Výroční aktualizace v intenzivní péči a urgentní medicíně. Springer, Cham
  3. Bellani et al., „Epidemiologie, vzorce péče a úmrtnost pacientů se syndromem akutní respirační tísně na jednotkách intenzivní péče v 50 zemích světa“, JAMA, vol. 315, Feb. 2016.
  4. Dalla Corte et al.; Dynamické hodnocení fyziologických účinků polohy na lůžku u pacientů se syndromem akutní respirační tísně pomocí elektrické impedanční tomografie; Minerva Anestesiol. 2020; 10.23736/S0375-9393.20.14130-0
  5. Liu et al.; PEEP řízený elektrickou impedanční tomografií během ventilace na jedné plíci u starších pacientů podstupujících torakoskopickou operaci; Ann Transl Med 2019;7(23):757
  6. Zhao et al.; Titrace pozitivního end-exspiračního přetlaku pomocí elektrické impedanční tomografie a křivky tlaku a objemu u těžkého syndromu akutní respirační tísně; Ann. Intensive Care (2019) 9:7
  7. Kotani et al., „Elektrická impedanční tomografie řízená polohováním na zádech u pacienta s akutním cor pulmonale spojeným se syndromem těžké akutní respirační tísně“, J. Anesth., vol. 30, Feb. 2016.

Vědecké publikace o EIT

Jaké jsou poslední novinky o elektrické impedanční tomografii z vědeckého výzkumu v publikacích a studiích? Neustále sledujeme četné vědecké zdroje a předkládáme vám nejnovější poznatky z výzkumu EIT.

Seznam literatury o EIT 2019
Seznam literatury 2019
PDF 456 kB

Stáhnout

Seznam literatury o EIT 2018
Seznam literatury 2018
PDF 409 kB

Stáhnout

Seznam literatury o EIT 2019
Seznam literatury 2017
PDF 161 kB

Stáhnout

Brožura o EIT
Brožura o EIT
PDF 5,57 MB

Stáhnout

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Ventilace a respirační monitoring na JIP

Zviditelněte ventilaci. Využívejte přínosy elektrické impedanční tomografie (EIT) pro sebe a své pacienty. Pomocí přístroje PulmoVista® 500 můžete vizualizovat distribuci ventilace v jednotlivých oblastech plic – neinvazivně, v reálném čase a přímo u lůžka.

Podrobnosti o produktu

Ikona formuláře žádanky

Vyzkoušejte přístroj PulmoVista 500 právě teď

Rádi bychom Vám nabídli přístroj PulmoVista 500 na určité zkušební období, abyste si mohli sami z první ruky vyzkoušet klinické výhody EIT monitorování plic.

Vyzkoušejte přístroj PulmoVista 500 ještě dnes!

Chtěli byste vyzkoušet přístroj PulmoVista 500 ve svém nemocničním prostředí? Obraťte se na nás vyplněním formuláře níže:

Zdravotní sestra kontroluje plicní ventilátor pacienta na JIP

Plicní ventilátory a monitorování plic

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30