Každý den se snažíme zlepšovat klinické výsledky v oblasti intenzivní péče. Zaměřujeme se na snižování míry úmrtnosti, zlepšování výsledků pro pacienty a vyšší spokojenost personálu. Právě to jsou cíle našeho snažení v oblasti JIP. Zde se můžete dozvědět, jak toho dosahujeme, a samozřejmě se také podívat na to, co děláme.

Problémy

Ikona ventilované plíce

23 %

ze všech pacientů JIP s mechanickou ventilací bude trpět akutním syndromem respirační tísně.¹

Ikona nevrácení se do práce

Téměř 50 %

Do jednoho roku po propuštění z nemocnice se téměř 50 % pacientů, kteří přežili ARDS, nevrátilo do práce kvůli získané slabosti v důsledku intenzivní péče.²

Ikona nedostatečné variability

Nedostatečná variabilita

vede k prodloužené mechanické ventilaci.³

Ikona časné mobilizace

Časná mobilizace

způsobuje zkrácení délky pobytu na JIP.⁴

Toto je nová Evita

Nové ventilátory Evita V600 a V800 jsme navrhli tak, abychom vám usnadnili každodenní klinické úkony na JIP. Více se dozvíte po kliknutí na každé z níže uvedených témat. Pokud potřebujete další informace, stáhněte si naši brožuru k tomuto výrobku kliknutím sem.

Manipulace s plicním ventilátorem Dräger Evita V800 je rychlá
 • Díky intuitivnímu přístupu k nastavení přístroje i ke klinickým datům je obsluha ventilátoru rychlá a bezpečná i v mimořádně stresových situacích.
 • Všechna data pacienta, alarmy a trendy se zaznamenávají a lze je snadno vyexportovat přes rozhraní USB.
 • Jediným dotykem prstu můžete přepínat mezi různými konfiguracemi zobrazení.
 • Jednotlivými postupy vás krok za krokem provedou podrobné pokyny. 
 • Kontrolka alarmu 360° bliká barvou odpovídající priority alarmu a je viditelná ze všech směrů.
Ikona ventilované plíce

Naše komplexní léčebné nástroje pomáhají podporovat vaši strategii plicní ochranné ventilace.

 • Otevřete okno stavu dýchání pacienta s pokročilými možnostmi monitorování plic a diagnostiky.
 • Nové ventilátory Evita v kombinaci s monitorem plicních funkcí PulmoVista 500 vám umožní vizualizovat nežádoucí účinky mechanické ventilace.
 • Nástroje na podporu bezpečného a užitečného zvládnutí manévrů recruitmentu s trendy dech po dechu pro podporu rozhodování o terapii.
 • Udržujte optimální rovnováhu mezi objemem plic na konci výdechu a odstraněním CO2 pomocí PC-APRV s funkcí AutoRelease.
 • Zvyšte bezpečnost pacienta prostřednictvím integrovaného měření CO2 ve vaší ventilační strategii.
Sestry pomáhají pacientovi být dříve mobilní s ventilátorem Evita V800 v pozadí

Transport pacientů

 • Během transportu pacienta není nutno použít jiný ventilátor.
 • Přístroj lze provozovat nezávisle i při transportu pacienta v rámci nemocnice za použití externích zdrojů dýchacích plynů a napájení.
 • K bezpečné přepravě pacienta na lůžku použijte lůžkovou přípojku.

Časná mobilizace

 • Včasná mobilizace pacienta pomáhá snížit možnost deliria a zkrátit délku pobytu na JIP. 
 • Studie ukazují, že se také snižují náklady na péči, a co je důležitější, dochází ke zlepšení funkční nezávislosti pacienta po propuštění.1,2,3


 1. Ely E.W. et al., Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit
 2. Salluh J.I.F. et al., Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis
 3. Kamdar B.B. et al., Joblessness and Lost Earnings after Acute Respiratory Distress Syndrome in a 1-Year National Multicenter Study
Ikona rychlého a účinného odvykání
 • Stabilizuje spontánní dýchání pacienta v pohodlné zóně normální ventilace a automaticky snižuje ventilační podporu (SmartCare®/PS).
 • Zvyšuje variabilitu spontánního dýchání a napodobuje variabilitu normálních dechů (Variabilní PS, PPS), což může zlepšit plicní funkce a snížit riziko VALI.
 • Udržuje stabilní dechové objemy, i když se mění kompliance, odpor a spontánní dýchání, aby se snížilo riziko nadměrného roztažení nebo kolapsu, a chrání plíce před hyper- a hypoinflací (AutoFlow®, Volume Guarantee).
 • Kompenzuje umělý odpor dýchacích cest ve všech režimech ventilace (ATC®).
Service Box od společnosti Dräger stojí na zemi

Při instalaci a údržbě systémů Dräger předáváme vašim zaměstnancům exkluzivní poznatky a dovednosti podle konkrétních potřeb vaší nemocnice. 

 • Servis výrobků: např. údržba přístrojů
 • Profesionální služby: např. konzultace ohledně IT a integrace do systémů
 • Školení k našim produktům a službám: např. praktický výcvik
 • Servis zařízení více dodavatelů: údržba vašeho kompletního zdravotnického vybavení bez ohledu na výrobce
 • Digitální služby: např. síťové služby a analýza údajů z jednotlivých přístrojů (některé služby nejsou v určitých zemích dostupné)
Ikona propojených technologií

Budoucnost akutní péče spatřujeme v propojení zdravotnických přístrojů do jednoho systému. Pokud budou různé přístroje vzájemně spolupracovat, můžeme se vyvarovat zbytečných chyb v léčbě a potenciálně závažných případů neefektivní péče. 

Nový standardizovaný síťový protokol s označením SDC umožňuje bezpečnou a dynamickou konektivitu v nemocnici, což otvírá cestu k budoucí interoperabilitě zdravotnických přístrojů. 

Naším prvním krokem je propojení přes CC300:

 • Umožňuje kompletní export dat HL7 do IS nemocnice ze všech přístrojů a vzájemnou výměnu vysoce kvalitních údajů mezi zdravotnickými přístroji a kartou pacienta.
 • Zajišťuje otevřenou konektivitu, která obstojí i v budoucnu: standardizovaná a bezpečná komunikace mezi zdravotnickými přístroji s vysokou mírou kybernetického zabezpečení.

Takto se odlišujeme

Naše přístroje v sobě spojují vysoce výkonnou ventilaci s estetickým designem a nejmodernější filozofií ovládání. Ve videu pod odkazem níže si můžete prohlédnout nový jednoduchý způsob, jak volit a upravovat vaši strategii ventilace.

Nová úroveň uživatelského komfortu v oblasti mechanické ventilace

Takto si můžete vyzkoušet nový ventilátor Evita

Chtěli byste si vyzkoušet nový ventilátor Evita v prostředí vaší nemocnice? Vyplňte následující formulář:

Sebastian Fischer, designér uživatelského rozhraní

Více než jen nový vzhled

Našeho designéra uživatelského rozhraní, Sebastiana Fischera, jsme se zeptali, jak proces navrhování nového uživatelského rozhraní vlastně začíná. Co je nutno vzít v úvahu a jaká vylepšení rozhraní přináší z hlediska každodenního používání?

Jak začínáte pracovat na návrhu nového uživatelského rozhraní? Jak se přitom uplatňují připomínky uživatelů?

Nejprve se podíváme na potřeby našich zákazníků a uživatelů. Pak analyzujeme jejich pracovní postupy a každodenní činnosti v klinickém prostředí. Další vstupní informace získáváme od našich oddělení prodeje, marketingu a servisu.

Do své práce navíc rovněž začleňujeme přímou zpětnou vazbu od zákazníků, kterou nám poskytuje oddělení zákaznické podpory.

Jaký byl hlavní důvod pro přepracování uživatelského rozhraní? Co pro vás během vývoje nového rozhraní bylo nejdůležitější?

Mnoho výrobků, které zákazníci denně používají, je digitalizovaných, s možností připojení k síti. To má také vliv na jejich očekávání, pokud jde o uživatelské rozhraní – dnes už jsou zavedené nové způsoby interakce s různými přístroji.

Mezi ně patří například operační systém podobný jako na tabletu, který je nyní také součástí nového uživatelského rozhraní Dräger. Pro nás bylo důležité, aby při používání našich výrobků mohli uživatelé uplatňovat své zkušenosti z každodenního života.

Díky tomu se zkrátí doba potřebná k vyškolení a zvýší se bezpečnost při jejich používání – a tedy i bezpečnost pacientů.

Jaké jsou hlavní výhody nového rozhraní v souvislosti s jeho každodenním používáním?

Na dnešních jednotkách intenzivní péče je kolem pacientova lůžka spousta různých přístrojů. Lékaři i ošetřující personál musí zpracovávat údaje ze všech těchto přístrojů. Nové uživatelské rozhraní má přehledné rozvržení, které jim pomáhá činit rychlá a přesná rozhodnutí. Světlé pozadí navíc minimalizuje rušivé odrazy okolního osvětlení. Víme, že použití jen několika málo barev uklidňuje, a proto jsme se rozhodli používat výrazné barvy jen v nezbytně nutných případech. Totéž platí o informacích na displeji, které jsme rovněž omezili jen na to nejzákladnější minimum. Složitější klinické otázky lze vyřešit pomocí jen několika dalších interakcí s rozhraním.

Další důležitou výhodou je, že při použití přístrojů Evita řady V můžete zahájit ventilaci velmi snadno a bezpečně pomocí jen několika málo kroků. To personálu značně ulehčuje každodenní rutinní práci.

Dr. Thierbach hovoří o svém prvním dojmu z ventilátoru Evita V800

Toto jsou názory vašich kolegů

Člověk nikdy nedostane druhou šanci udělat si první dojem. Proto jsme doktoru Thierbachovi položili tři stručné otázky ohledně jeho dojmů poté, co poprvé použil novou Evitu.

Co vás na nové Evitě upoutalo jako první?

Zobrazení na displeji je uspořádanější a přehlednější, barvy jsou dobře zvolené a díky značně vylepšené ostrosti obrazu je čitelnost a viditelnost velmi dobrá. Přibyly praktické nové možnosti zobrazení a jednotlivých konfigurací. Nové uživatelské rozhraní nám také usnadňuje práci vynikajícími novými funkcemi nápovědy při provádění ventilační terapie.

Co si myslíte o novém úvodu do používání tohoto přístroje?

Vlastně jsme žádné vysvětlení ani nepotřebovali. Moji kolegové i já sám jsme zvyklí na filozofii ovládání přístrojů Dräger, a tak nám tento přístroj okamžitě připadal velmi dobře známý. To je samozřejmě velká výhoda z hlediska bezpečnosti a školení.

Drasticky to snižuje pravděpodobnost chyb v důsledku přetížení, hektického chování nebo nedostatku znalostí.

Jak byste novou Evitu souhrnně popsal jednou větou?

Další zdokonalení osvědčené technologie, které přináší zlepšení ve všech oblastech.


Funkce pro optimalizaci ventilační strategie

Takto vám pomáháme zlepšovat výsledky péče o pacienty prostřednictvím nástrojů pro ventilační terapii umožňujících uplatňovat individuální strategii ventilace: Stáhněte si naše informační materiály o mechanické ventilaci a přečtěte si více o podstatě a přínosech našich nástrojů.

Neinvazivní ventilace
Neinvazivní ventilace

Lepší výsledky při neinvazivní ventilaci (NIV)

PDF, 1 MB

Stáhnout

Low Flow PV Loop
Low Flow PV Loop

Automatický recruitment plic pomocí manévru Low Flow PV Loop

PDF, 2.2 MB

Stáhnout

SmartCare/PS
SmartCare®/PS

Automatizované odvykání od mechanické ventilace pomocí protokolu SmartCare® /PS

PDF, 2.2 MB

Stáhnout

Airway Pressure Release Ventilation
Airway Pressure Release Ventilation

Ventilace s uvolněním tlaku v dýchacích cestách

PDF, 2.2 MB

Stáhnout

Měření CO₂
Měření CO₂

Přesné a spolehlivé monitorování koncentrace CO2 u pacientů je klíčové.

PDF, 1.1 MB

Stáhnout

Variabilní tlaková podpora
Variabilní tlaková podpora

Napodobení přirozeného dýchání: Variabilní tlaková podpora

PDF, 2.2 MB

Stáhnout

Prokázaná fakta

Ikona přirozenějšího dýchání

Přirozenější dýchání

díky zlepšení synchronizace ventilace pacienta. ⁵٫⁶٫⁷ 

Ikona ventilované plíce

SmartCare/PS

je jediný ventilační režim, který zkracuje dobu odvykání (až o 40 %) a pobytu na JIP.⁸

Ikona ventilované plíce

APRV

U pacientů trpících mírným až závažným syndromem akutní dechové tísně vedlo použití APRV ke zlepšení funkce plic a hemodynamiky. Také to snížilo potřebu sedativ a dobu trvání mechanické ventilace a také počet dní na JIP.⁹

Ikona zkráceného pobytu na JIP

Kratší pobyt na JIP

NIV zkracuje pobyt na odděleních intenzivní péče a zkracuje dobu hospitalizace v průměru o 3 dny.¹⁰

Zlepšování výsledků

Pacienti na umělé plicní ventilaci patří k nejzranitelnějším pacientům v nemocnici. Podporujeme strategie plicní ventilace, které pomáhají předcházet poranění plic a současně maximalizují výměnu dýchacích plynů. Více se o našich řešeních dozvíte níže:


Řešení pro ochrannou plicní ventilaci

Související produkty

Draeger Evita V600 0

Dräger Evita® V600

Draeger Evita V800 0

Dräger Evita® V800

Naše služby

product-services-3-2-new1.jpg

Servis a oprava zdravotnických prostředků

IT-services-data-3-2-D-25662-2020.jpg

Správa alarmů

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Zdroje

 1. Bellani et al., ‘Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries’, JAMA, vol. 315, Feb. 2016.
 2. Kamdar et al., ‘Joblessness and Lost Earnings after Acute Respiratory Distress Syndrome in a 1-Year National Multicenter Study.’, Am J Respir Crit Care Med., Oct. 2017.
 3. Spieth PM et al., Short-term effects of noisy pressure support ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure.; Crit Care. 2013 +Thille AW et al., Patient-ventilator asynchrony during assisted mechanical ventilation.; Intensive Care Med. 2006
 4. Van Willingen Z et al., Quality improvement: The delivery of true early mobilisation in an intensive care unit, BMJ Qual Improv Rep. 2016
 5. Spieth PM et al., Short-term effects of noisy pressure support ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure. Crit Care 2013; 17: R261
 6. Morawiec E et al., Comparative Effects of Variable Pressure Support, Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) and Proportional Assist Ventilation (PAV)
  on the Variability of the Breathing Pattern and on Patient Ventilator Interaction Am J Respir Crit Care Med.. 2015;191:A3163
 7. Vassilakopoulos T, Zakynthinos S., When mechanical ventilation mimics nature. Crit Care Med. 2008 36(3):1009-11.
 8. F. Lellouche et al., Am J respir Care Med Vol 174, 2006 + Cochrane Library 2013, Issue 6
 9. Li JQ. et al., Clinical research about airway pressure release ventilation for moderate to severe acute respiratory distress syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Jun;20(12):2634-41
 10. Warren DK, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003; 31(5):1312-7.