Spotřební materiál - Ventilation Mask Scene

Spotřební materiál

Spojte se s námi

Každý díl může být důležitý

Jako váš odborník na akutní péči se pyšníme tím, že vám poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a služby pro všechny oblasti nemocniční péče. Naše chytré příslušenství a řešení nejen chrání vaše přístroje, ale rovněž podporují optimalizaci klinického pracovního postupu. Volbou originálního příslušenství a spotřebního materiálu Dräger se z nejmenších dílů ve vašem klinickém prostředí stává silný článek při poskytování optimální péče pacientům.

Accessory Catalogue Thumbnail

Originální příslušenství Dräger

Abyste udrželi přístroje v bezchybném chodu a mohli průběžně zlepšovat postupy, potřebujete zdravotnické příslušenství, na které se můžete spolehnout. Objevujte náš široký sortiment příslušenství v našem komplexním katalogu.

Stáhnout katalog

Infection Prevention Scene

Prevence infekcí souvisejících se zdravotní péčí

Pacienti jsou citliví na infekce z důvodu svého slabého imunitního systému. 7 % hospitalizovaných pacientů v rozvinutých zemích a 10 % v rozvojových zemích dostane alespoň jednu infekci související se zdravotní péčí1

20 % – 30 % nozokomiálních infekcí lze předejít vhodnými hygienickými opatřeními2. Proto je přerušení řetězce kontaminace důležitým krokem v prevenci nozokomiálních infekcí.

Naše vysoce kvalitní a opakovaně použitelné příslušenství může pomoci při zvládání infekcí a přispívá k péči o pacienta a jeho pohodlí. Výrobky jsou snadno použitelné a vyhovují správním omezením. Co se týče oblastí intenzivní péče v nemocnici, vydrží spotřební materiál Dräger hektické zdravotnické prostředí a současně si zachová schopnost poskytovat podporu pro všechny pacienty, bez ohledu na věk, od přijetí až po propuštění.

Produkty pro jednotlivé oblasti péče

Náš jednorázový spotřební materiál pomáhá podpořit váš cíl snížit riziko infekce v nemocnici.

Set2Go a Pack2Go

Set2Go a Pack2Go

Mechanické filtry

Mechanické filtry

Elektrostatický filtr

Elektrostatický filtr

twinstar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1578-2022.jpg

Filtr a výměník tepla a vlhkosti (TwinStar)

Elektrokardiografie - EKG

Elektrokardiografie - EKG

Manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku

Manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku

Systém monitorování teploty Tcore™

Systém monitorování teploty Tcore™

Pulzní oxymetrie SpO2

Pulzní oxymetrie SpO2

Literatura

 1. Infekce související se zdravotní péčí podle informačního listu WHO: http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf
 2. How many nosocomial infections are avoidable? Gastmeier P et al., Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 135(03): 91–93
HCA Scene

Kvalita, spolehlivost a výkonnost

Každé z našich originálních příslušenství vyhovuje všem oficiálním kvalitativním normám a poměřuje se se striktními interními standardy v našem akreditovaném testovacím středisku. Je třeba téměř 100 000 testovacích cyklů, než zpřístupníme spotřební materiál nebo příslušenství našim zákazníkům.

Náš spotřební materiál a příslušenství se obsáhle testují jak na předpokládaném přístroji, tak s celým portfoliem spotřebního materiálu, aby byl zajištěn optimální provozní výkon a omezeno riziko nekompatibility. Tak se zajišťuje bezpečnost pacientů. Prohlášení o kompatibilitě osvědčuje, že určitý výrobek byl testován v kombinaci s příslušným přístrojem.

Příslušenství se testuje s našimi zdravotnickými prostředky podle IEC 60601-2-13 a EN ISO 8835. S přístroji Dräger používejte pouze příslušenství a spotřební materiál schválené společností Dräger, jinak mohou být správné fungování a výkonnost ohroženy.

Příslušenství Dräger: odzkoušeno našimi nejnáročnějšími testery

Otestovali, přezkoušeli a přežili – naši nejdrsnější testeři neponechávají nic náhodě.

Produkty pro jednotlivé oblasti péče

Kvalita se testuje kvůli kompatibilitě, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů a zlepšila se konzistentní provozní výkonnost.

Kapsle do kyslíkového senzoru

Kapsle do kyslíkového senzoru

Systém monitorování teploty Tcore™

Systém monitorování teploty Tcore™

stefan-draeger-3-2-Draeger_GB20_SD_2.jpg

Pomáháme utvářet udržitelnější budoucnost

"Jako podnikatel v rodinné firmě chci, abych věci, které dělám dnes, mohl zítra vysvětlit svým dětem."

  - Stefan Dräger, předseda představenstva

Udržitelnost pro nás sahá za hranice areálu naší společnosti. Znamená to vytvářet co nejlepší podmínky pro naše zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance - a pro naši planetu jako celek.

Jako váš specialista na akutní péči se k tomu zavazujeme. Je to naše odpovědnost za zdravější životní prostředí.

HCA Sustainability

Nemocnice hrají důležitou roli při dosahování národních klimatických cílů. Kdyby zdravotnictví bylo zemí, bylo by pátým největším emitentem na světě s emisemi ve výši 4,4 % globálních skleníkových plynů.1

Při zdravotní péči o pacienty vzniká velké množství odpadu. Například v Německu jsou nemocnice pátým největším producentem odpadu a také americké nemocnice vyprodukují více než 8 kg odpadu na lůžko denně.2

Společnost Dräger usiluje o to, aby spotřební materiál a příslušenství pro nemocnice byly udržitelné v průběhu celého životního cyklu výrobku, a tím se trvale snížil objem odpadu.

Jaké jsou snahy o udržitelnost v oblasti nemocničního spotřebního materiálu a příslušenství? Stáhněte si naši infografiku o udržitelnosti níže a dozvíte se více!

Ecovadis Sustainability Rating 2023

Šetrné a odpovědné k pacientům i životnímu prostředí

Jak je popsáno v naší Zprávě o udržitelnosti, přijali jsme řadu opatření, abychom vytvořili co nejlepší podmínky pro práci šetrnou k životnímu prostředí. Jako uznání našeho trvalého úsilí jsme opět získali zlatou medaili EcoVadis za rok 2022. Kliknutím níže si můžete prohlédnout zprávu o udržitelnosti společnosti Dräger za rok 2022.

Nejdůležitější informace o produktech

Udržitelným výrobkům přikládáme velký význam. Toto jsou některé z našich snah o udržitelnost, kterými k ní přispíváme:

- Vyhýbáme se problematickým materiálům (např. latexu, DEHP a PVC).

- Ekologicky uvědomělý design produktů

- Snižování emisí z dopravy

Objevte některé z našich udržitelných produktů pro použití od dospělých pacientů až po novorozence

twinstar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1578-2022.jpg

Filtry a výměníky tepla a vlhkosti (HME)

safestar-D-1576-2022-3-2.jpg

Mechanické filtry

carestar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1572-2022.jpg

Elektrostatické filtry

anesthesia-set-ventstar-wt-280-3-2-d-32542-2011.jpg

Anesteziologické sady a dýchací okruhy s kondenzační nádobkou

draegersorb-800-plus-5L-3-2-d-27619-2017.jpg

Drägersorb 800+

draegersorb-free-3-2-d-15125-2017.jpg

Drägersorb Free

anestesi-masker.jpg

Anesteziologické masky

neonatal-ventilation-accessories-3-2-d-11028-2016

Příslušenství pro ventilaci novorozenců

Odkazy

 1.  S. S. Singh Rowdhwal and J. Chen; “Toxic Effects of Di-2-ethylhexyl Phthalate: An Overview”; Volume 2018; Article ID 1750368: https://doi.org/10.1155/2018/1750368
 2.  Plasticisers for medical applications: Plasticisers for medical applications – PVCMed Alliance
Ventilation Scene

Důraz na pacientovo pohodlí během léčby NIV

Pohodlí a schopnost komunikovat s ošetřovateli a rodinou jsou pro pacienty prioritou. Zvláště pro pacienty z řad novorozenců poskytuje naše ventilační příslušenství účinnou a jemnou podporu, pomáhají snížit stres a podporuje vývoj novorozence.

Prospěšnost neinvazivní ventilace pro vašeho pacienta lze popsat takto:

 • Méně komplikací1
 • Kratší pobyt na JIP2
 • Zvýšená kvalita života3,4
 • Lepší šance na přežití5
 • Snížené riziko infekce6,7
dräger-classicstar-niv-masks-3-2-DGT-4158-2021-cs-cz-2106-1.jpg

Zlepšení tolerance NIV se strategiemi rotace

V úspěšné léčbě NIV jsou dva klíčové faktory:

Rotace typu masky

Studie prokázaly, že střídání různých typů masek zlepšuje efektivitu léčby, když jde o akutní respirační selhání.

Volba rozhraní

Strategie střídání rozhraní nejen snižuje body nejvyššího tlaku, ale též zlepšuje toleranci a účinnost NIV.8,9

Produkty pro jednotlivé oblasti péče

Výrobky vyvinuté proto, aby poskytovaly pohodlí během léčby a zlepšovaly výsledky pacienta:

Neinvazivní ventilační masky

Neinvazivní ventilační masky

Systém HI-Flow Star

Systém HI-Flow Star

Příslušenství pro ventilaci novorozenců

Příslušenství pro ventilaci novorozenců

Systém monitorování teploty Tcore

Systém monitorování teploty Tcore

Literatura

 1. Ferrer M, et al. Non-invasive Ventilation during Persistent Weaning Failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003; Vol. 168, No. 1:70–76. (PubMed)
 2. Warren DK, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003; 31(5):1312-7. (PubMed)
 3. Bülow HH, Thorsager B, Hoejberg JM. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51: 165-170.
 4. Patient-ventilator interaction and sleep in mechanically ventilated patients: Pressure support versus proportional assist ventilation Karen Bosma, Gabriela Ferreyra, Cristina Ambrogio, et al., Crit Care Med 2007; 35:1048–1054
 5. Ram FSF, Picot J, Lightowler J, Wedzicha JA. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004
 6. Antonelli M, et al. * A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure. _N Engl J Med 1998, 339: * 429-435.
 7. Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961
 8. Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961.
 9.  Ozyilmaz E et al*.* Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19
Hospital Staff Scene Saarbrücken

Efektivita a úspory nákladů

Řízení kvality a optimalizace procesů jsou důležité ve všech oblastech vaší nemocnice. Pomáháme vám dosáhnout těchto cílů takto:

Personifikace

Naše řešení Set2go nabízí plně personifikované sady sestávající z jednorázového příslušenství. Jedno číslo artiklu zahrnuje všechny položky v jednom balení.

NICU Scene Staff

Standardizace

Náš spotřební materiál není určen jen pro jeden konkrétní přístroj Dräger, ale lze jej použít pro téměř každý přístroj Dräger – ve všech nemocničních pokojích. To znamená:

 • Logistika je zjednodušena
 • Úspory práce, nákladů a času


Spolehlivost

Jsme globální společnost zastoupená naším prodejním a servisním personálem ve více než 190 zemích a náš logistický řetěz zabezpečuje spolehlivost dodávek.

Zabránění nozokomiálním infekcím

V Německu se každoročně nakazí nozokomiálními infekcemi asi 400 000 až 600 000 pacientů. Postižení pacienti mají zvýšenou morbiditu a podle Národního dozorového centra (NRZ) by se 20–30 % těchto infekcí dalo předejít vhodnými hygienickými opatřeními.

Produkty pro jednotlivé oblasti péče

Set2Go a Pack2Go

Set2Go a Pack2Go

Absorpční vápno Drägersorb 800+

Absorpční vápno Drägersorb 800+

Absorpční vápno Drägersorb Free

Absorpční vápno Drägersorb Free

Příslušenství RFID

Příslušenství RFID

Produkty pro jednotlivé oblasti péče

Nevěříme v jednoduchou technologii projektování a výroby. Jsme motivováni vylepšenými klinickými a ekonomickými výsledky, které podporují každou oblast péče vaší nemocnice.

Dáváme menším součástem větší roli

Chápeme, že příslušenství a spotřební materiál hrají kritickou roli při podpoře řešení na vašem pracovišti. Proto jsme hrdí na to, že dodáváme vysokou úroveň kvality Dräger v každém z našich výrobků. Naše příslušenství je dostupné jak pro opakované použití, tak pro jednorázové použití, a jako takové poskytuje správné řešení pro optimální pracovní postupy.

Senzor Tcore

Systém monitorování teploty Tcore

Kabel EKG – 3 vodiče – použití pro jednoho pacienta – IEC2

Elektrokardiografie – EKG (k použití pro jednoho pacienta a Monolead)

Moduly a související příslušenství (Multimed plus a Multimed plus OR)

Moduly a související příslušenství (Multimed plus a Multimed plus OR)

Kapnografie – etCO2

Kapnografie – etCO2

Pulzní oxymetrie SpO2

Pulzní oxymetrie SpO2

Manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP)

Manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP)

Operační sál

Na operačním sále není místo pro chyby. Proto naše příslušenství pro operační sály prochází týmiž přísnými kvalitativními kontrolami jako jakýkoliv jiný přístroj na sále. Od začátku do konce každé procedury napomáhá naše příslušenství a spotřební materiál k maximálnímu využití přístrojů na operačním sále.

Absorpční vápno Drägersorb 800+

Absorpční vápno Drägersorb 800+

Absorpční vápno Drägersorb Free

Absorpční vápno Drägersorb Free

Anesteziologická sada VentStar WT 280

Dýchací okruhy

twinstar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1578-2022.jpg

Kombinace filtru a HME (TwinStar)

safestar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1576-2022.jpg

HEPA filtry (SafeStar)

carestar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1572-2022.jpg

Elektrostatické filtry (Carestar)

Řada anesteziologických obličejových masek LiteStar

Anesteziologické masky

I ty nejmenší součásti mohou být nejsilnějším článkem řetězu

Chápeme, že i nejmenší díly musí mít výkonnost nejvyšší úrovně. Příslušenství pro ventilaci poskytuje silnou podporu řešením na vašem pracovišti a pomáhá vám optimalizovat klinické postupy. Naše ventilační masky, dýchací okruhy a další ventilační příslušenství jsou testovány z pohledu absolutní kompatibility. Toto ventilační příslušenství lze integrovat přes rozhraní vašich přístrojů – plynule pracujících na pozadí – takže se můžete soustředit na svého pacienta.

HI-Flow Star Adult L

Vysokoprůtoková terapie

Maska ClassicStar plus

Neinvazivní ventilační masky

Anesteziologická sada VentStar WT 280

Dýchací okruhy

Vyhřívané dýchací okruhy

Vyhřívané dýchací okruhy

twinstar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1578-2022.jpg

Kombinace filtru a HME (TwinStar)

safestar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1576-2022.jpg

HEPA filtry (SafeStar)

carestar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1572-2022.jpg

Elektrostatické filtry (Carestar)

Při neonatální péči klademe ty nejmenší na první místo

Víme, že “malý” neznamená méně důležitý. Proto se našemu příslušenství a spotřebnímu materiálu dostává nejvyšší úrovně pozornosti – takže když naši nejmenší pacienti potřebují co nejlepší péči, můžete se spolehnout, že se jim jí dostane od našich nejmenších výrobků. Příslušenství a spotřební materiál Dräger pro neonatální péči vám poskytuje celková řešení při péči o předčasně narozené děti. Je vytvořeno na míru pro zlepšení termoregulace, podpory dýchání novorozenců, monitorování vitálních funkcí a mnohem více.

twinstar-plus-breathing-system-filter-family-3-2-d-1578-2022.jpg

Kombinace filtru a HME (TwinStar)

Vyhřívané dýchací okruhy

Dýchací okruhy (vyhřívané)

Příslušenství pro ventilaci novorozenců

Příslušenství pro ventilaci novorozenců

Multiparametrický kabel NeoMed Pod

Příslušenství pro monitorování novorozenců

Novorozenec v inkubátoru

Termoregulace v neonatální péči

Dáváme menším součástem větší roli

Chápeme, že příslušenství a spotřební materiál hrají kritickou roli při podpoře řešení na vašem pracovišti. Proto jsme hrdí na to, že dodáváme vysokou úroveň kvality Dräger v každém z našich výrobků. Naše příslušenství je dostupné jak pro opakované použití, tak pro jednorázové použití, a jako takové poskytuje správné řešení pro optimální pracovní postupy.

Senzor Tcore

Systém monitorování teploty Tcore

Kabel EKG – 3 vodiče – použití pro jednoho pacienta – IEC2

Elektrokardiografie – EKG (k použití pro jednoho pacienta a Monolead)

Moduly a související příslušenství (Multimed plus a Multimed plus OR)

Moduly a související příslušenství (Multimed plus a Multimed plus OR)

Kapnografie – etCO2

Kapnografie – etCO2

Pulzní oxymetrie SpO2

Pulzní oxymetrie SpO2

Manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP)

Manžety pro neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP)

Související řešení

Anesteziologický přístroj Dräger Perseus A500 na operačním sále

Anesteziologické přístroje

Pacient na nemocničním lůžku, připojený k pacientskému monitorovacímu systému Dräger

Pacientský monitoring

Lékaři na operačním sále používají zdrojovou jednotku zahrnující systém Movita, Perseus A500 a Polaris 600

Systémy zdrojových jednotek

Zjistit více

Dr Jutta Grabe

Příslušenství Dräger: Každý díl může být důležitý

Zjistěte, jak naše příslušenství a spotřební materiál poskytují kvalitu, na niž se můžete spolehnout, a bezpečnost, s níž můžete počítat.

Infection Prevention

Prevence a kontrola infekcí a spotřební materiál a příslušenství pro nemocnice

Předmět hygieny je vážný, enormně rozsáhlý a neuvěřitelně složitý. Protože i když se počítá s tím, že všechno má být čisté, nebezpečí je neviditelné.

Down to the smallest detail

Řízení detailů prevence infekce pomocí příslušenství

Když jsou bakterie a patogeny všude, jak dostanete čistý produkt, když byl právě použit?

Non-Invasive Ventilation Scene

Referenční případ: Zlepšení výsledků péče na JIP díky neinvazivní ventilaci

Neinvazivní ventilace pomáhá poskytovat rentabilní terapii se sníženou délkou pobytu na JIP a zvýšenou šancí na přežití.

Tcore - The Significance Of Temperature Management

Referenční případ: Tcore – význam řízení teploty

Ve dvou významných zdravotnických střediscích v Neapoli si lékaři a sestry vyměňují zkušenosti s nejmodernějším systémem na sledování teploty pacientů Tcore®.

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00