Prevence a kontrola infekcí v nemocnicích - Zdravotníci používají sterilní vybavení k zabránění infekcí

Prevence a kontrola infekcí v nemocnicích

Stáhnout příručku

Řízení a kontrola nozokomiálních infekcí

Nozokomiální infekce jsou u pacientů příčinou významné morbidity a mortality. To znamená, že zavedení zásad řízení infekcí a vhodných hygienických opatření k udržení čistoty v nemocnicích a prostorách pro pacienty je naprosto nezbytné. V některých případech pomáhá výměna opakovaně použitelných výrobků za jednorázové výrobky snížit míru infekce. Naše výrobky jsou vždy navrženy s ohledem na minimální množství dílů a prevenci infekcí, což vám pomůže zvýšit efektivitu práce a snížit riziko těchto infekcí ve vaší nemocnici.

Řízení infekcí v nemocnici

V Německu každoročně onemocní přibližně 400 000 až 600 000 pacientů nozokomiálními infekcemi. Podle Národního dozorového centra (NRZ) by se velkému množství těchto infekcí dalo předejít vhodnými hygienickými opatřeními. Podívejte se, jak Klinikum Magdeburg v Německu přistupuje k řízení infekcí.

Příručka Ošetřování a příprava přístrojů

Příručka Dräger: Ošetřování a příprava přístrojů

V zájmu prevence nozokomiálních infekcí je nezbytné přerušit řetězec šíření infekce. Jako váš specialista na akutní péči chceme k tomuto cíli přispět tím, že vám poskytneme pokyny pro správnou přípravu zdravotnických prostředků a řízení infekcí.

Stáhnout příručku

Případové studie: úspěšné řešení nozokomiálních infekcí v nemocnici

Klinikum Magdeburg, Německo: standardizované postupy pro anesteziologické systémy.

Optimalizované postupy jsou důležitým faktorem efektivity na operačních sálech. Hygiena na operačním sále je stejně důležitá pro anesteziologa jako pro chirurga, protože oba potřebují při práci s pacientem sterilní pracoviště.

Dr. Sadi Konuk Hospital, Istanbul: zvýšení míry přežití předčasně narozených dětí

V několika analýzách bylo zjištěno, že 60–70 % nákladů na péči na neonatologické JIP připadalo na denní poplatky za pokoj, takže délka hospitalizace byla nejdůležitější proměnnou související s náklady. Snížení výskytu nemocničních infekcí je známou metodou zkrácení průměrné délky hospitalizace.

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, Francie: návrh pracoviště pro různé oblasti akutní péče

Naše systémy vám pomohou dodržet hygienické normy, zkrátit dobu nutnou pro čištění a dobu mezi dalším využitím a zlepšit celkovou bezpečnost na pracovišti. Systémy pro pracoviště vytvářejí lépe přehledné prostředí tím, že eliminují volně visící kabely, které se obtížně čistí.

Snímek Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Kybernetická bezpečnost zdravotnických přístrojů v nemocnicích je stále aktuálním problémem. Narušení bezpečnosti může ovlivnit pohodu pacientů a způsobit další náklady a prostoje. Podívejte se na některé kroky, které můžete podniknout, abyste zajistili bezpečnost svých přístrojů a pacientů.

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00