ISO/IEEE 11073-SDC - SDC konektivita přístrojů orientovaná na služby

ISO/IEEE 11073-SDC

Zeptejte se odborníka

Konektivita zdravotnických přístrojů na základě normy ISO/IEEE 11073-SDC

Bezpečná a dynamická interoperabilita v akutní péči

Akutní péče v nemocnicích je určena pro pacienty v kritickém zdravotním stavu. Lékaři a sestry se musí rychle rozhodovat v rychle se měnících podmínkách, aby zajistili bezpečnost pacientů. Data ze zdravotnických přístrojů v místě péče jim mohou pomoci při rozhodování a optimalizaci jejich pracovních postupů. 

Proprietární protokoly však brání otevřenému přenosu dat mezi zdravotnickými přístroji různých výrobců. SDC (Service-oriented Device Connectivity) je nový mezinárodní standard ISO/IEEE, který umožňuje interoperabilitu mezi zdravotnickými přístroji v místě poskytování péče a výměnu dat mezi těmito přístroji a nemocničními informačními systémy kompatibilními s HL7. SDC umožňuje nemocniční zdravotnické technice obousměrnou a bezpečnou výměnu dat a informací v dynamickém systému s cílem zlepšit možnosti ošetřovatelů v zařízeních akutní péče.

Centrum pro stahování

Informační list: SDC – přehled
Informační list: SDC – přehled

Stáhnout

Více podrobností: Informační dokument SDC
Více podrobností: Informační dokument SDC

Stáhnout

Infografika: Propojené TECHNOLOGIE
Infografika: Propojené TECHNOLOGIE

Stáhnout

Transformace poskytování akutní péče pomocí SDC

Architektura skupiny norem IEEE 11073 SDC je optimalizována pro pokročilé požadavky prostředí s vysokou akutností, jako jsou operační sály, jednotky intenzivní péče a novorozenecké jednotky intenzivní péče. Umožňuje integraci příslušných přístrojů, aplikací a nemocničních informačních systémů. Architektura založená na webových službách poskytuje spolehlivou vícesměrnou výměnu dat, která může zahrnovat vzdálené ovládání zdravotnických přístrojů.

Síťové požadavky SDC jsou minimální. Komunikační protokoly SDC lze implementovat do stávajících nemocničních IT infrastruktur s minimálními dodatečnými investicemi a úsilím. Systémy jsou vysoce škálovatelné a podporují přístroje podporující SDC od řady výrobců.

Pohled na operační sál

Výměna dat v místě poskytování péče bez ohledu na výrobce – SDC

SDC v zásadě umožňuje bezpečnou spolupráci integrovaných přístrojů od různých výrobců. To může mít pozitivní vliv na kvalitu a načasování poskytování péče a vést k dosažení lepších klinických výsledků.

Před zavedením SDC se síťové přístroje v místě poskytování péče obvykle připojovaly pouze k vlastním proprietárním sítím. Monitory vitálních funkcí, u nichž výrobce umožňuje přístup k síti, mohou sloužit jako přístupové body pro terapeutické přístroje. Přístroje podporující SDC připojené přímo k síti nabízejí výhody „přenosu dat“ oproti přístrojům využívajícím proprietární sítě.

Otevřít srovnávací tabulku

Standardizovaná komunikace

Přístroje umožňující připojení k síti a systémy podporující SDC mohou komunikovat obousměrně: odesílat a přijímat data předávaná ve standardizované komunikační nomenklatuře.

Zabezpečené připojení

Vzájemné ověřování zajišťuje, že komunikovat mohou pouze schválené přístroje a systémy, zatímco přenášená data jsou šifrována, aby majetek nemocnice a informace o pacientech byly chráněny před možným zneužitím nebo krádeží.

Dynamické propojení do sítě

Přístroje se propojují a vytvářejí dynamicky škálovatelný systém založený na základních koncepcích řízení rizik a schvalování přístupu.

Hodnota interoperability založené na SDC

Sdílení většího množství dat mezi přístroji v místě péče a nemocničními systémy je technologickým úspěchem. Využití sdílených dat je průlomem v poskytování péče.

Pro agregovaná data

pro agregovaná data

Zvýšení dostupnosti klinických informací a údajů o příjmu v místě poskytování péče může pomoci zlepšit klinické výsledky a pracovní postupy. Lékaři mohou na jednom místě vizualizovat více informací než kdykoli předtím a při rozhodování o zásadních léčebných postupech mají přístup k agregovaným datům z propojených a interoperabilních zdrojů. Mohou také získat úplnější kontrolu nad přístroji v místě poskytování péče a zefektivnit klinické pracovní postupy díky možnosti překlenout vzdálenosti mezi zdroji dat a pacienty. Pokud se posuneme o krok dále, SDC a interoperabilita by mohly automatizovat klinické postupy.

Pro rozhodování založené znalostech

pro rozhodování založené na znalostech

SDC může pomoci při rozhodování založeném na znalostech. Mít k dispozici zdravotnické údaje přesně v okamžiku, kdy jsou relevantní pro další léčbu a tam, kde mohou mít největší dopad na péči o pacienta, umožňuje včasné rozhodování. Použití analýzy dat při retrospektivním přezkumu zdravotnických dat může pomoci určit nejlepší klinické postupy v oblasti terapií. Údaje pro zdravotnické účely by také mohly pomoci zavést automatizaci procesů mezi přístroji, protože je lze efektivně vyměňovat v reálném čase.

Pro ochranu před krádeží dat

pro ochranu před krádeží dat

Umožněním sdílení sítě pro více přístrojů v místě poskytování péče může SDC pomoci chránit majetek nemocnice a informace o pacientech před zneužitím a krádeží.

K zabezpečení dat a systému přispívají tři hlavní vlastnosti SDC:

  • Integrita a důvěrnost informací vyplývá ze vzájemného ověřování klienta i serveru na základě protokolu TLS.
  • Bezpečný přenos dat je zajištěn end-to-end šifrováním založeným na infrastruktuře veřejných klíčů X.509 (ISO/IEC 9594-8) pro vytváření digitálních certifikátů.
  • Připojení k identifikovaným přístrojům v síti je spravováno na základě autorizačních seznamů povolených přístrojů (whitelistů).
Pro úsporu nákladů na integraci

pro úsporu nákladů na integraci

Díky snížení nároků na integraci přístrojů a systému poskytuje SDC klinické i administrativní výhody. Integrace přístrojů do vyhovujícího síťového rozhraní může snížit potřebu nákladných a složitých integračních projektů na míru. Vyhnutí se nutnosti integrací na míru by mohlo vést k jasnějšímu řízení rizik. Provoz přístrojů a systémů podporujících SDC může také pomoci snížit složitost správy tím, že omezí nákladná řešení middlewaru, proprietární ovladače a nutnost časově náročné a pracné aktualizace.

Naše vize

Naše vize akutní péče

Díky interoperabilitě založené na principech SDC se zaměřujeme na posílení lidských schopností v péči o pacienty. Interoperabilita zdravotnických přístrojů v budoucnu umožní zlepšit výsledky pacientů a zároveň zjednodušit klinické a administrativní pracovní postupy

Draeger anesthesia scene Connected Technologies

Naše cesta k automatizaci nemocnic

Věříme v sílu propojených technologií pro všechna místa poskytování péče, na všech klinických odděleních a v celé nemocnici. Zjistěte, jak by mohly pomoci při zlepšování akutní péče.

Další informace

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30