Ochranná plicní ventilace - Ochranná plicní ventilace: Obrázek plic chráněných na operačním sále

Ochranná plicní ventilace

Kontaktujte nás

Velký vliv ochranné plicní ventilace

Jako váš specialista na akutní péči vás zveme k hlubšímu pochopení toho, jak přizpůsobit plicní ventilaci potřebám každého pacienta. Jak můžete účinně provádět plicní ventilaci u novorozenců, pediatrických nebo dospělých pacientů a současně chránit jejich plíce? V klinickém prostředí to nadále představuje velkou výzvu.

Jak můžete zlepšit výsledky pacientů a současně maximalizovat využití zdrojů nemocnice? Stojí za to věnovat více pozornosti ventilaci přizpůsobené na míru pacientům. Zajištění výměny plynů v plicích, urychlení procesu odvykání od mechanické ventilace, léčba základních příčin onemocnění a usnadnění zotavení pacienta. Zjistěte, proč je toto vše nezbytné, a jak ji zavést do vašeho pracovního prostředí.

Zajištění ochrany plic v perioperační péči

Cílem anesteziologů je zabránit lékařským chybám na operačním sále

Prevence lékařských chyb při anestezii

Lékařským chybám nelze úplně zabránit, proto je maximalizace snížení rizika ještě důležitější. Buďte připraveni díky našemu širokému přehledu témat – protože každé řešení se rodí z určité příčiny.

Další informace

BARIATRICKÝ_M.jpg

Ochrana plic během bariatrického chirurgického výkonu

U obézních pacientů existuje vyšší riziko komplikací. Seznamte se s tím, proč a jak můžete věnovat obzvláštní pozornost jejich specifickým potřebám při perioperační péči. Na základě současné literatury vám jejich vyšší riziko komplikací umožňuje snížit několik způsobů ventilace a polohování.

Další informace

lung-recruitment-female-doctor-checking-xray-4-3-dl-14742-2017.jpg

Recruitment plic u atelektázy

Recruitment u atelektázy v průběhu operace může být důležitým klinickým postupem, avšak z hlediska ochranné ventilace je do jisté míry kontroverzní.

Další informace

Draeger-Lung-Protection-Anesthesia-4-3-D-1249-2019.jpg

Ochrana plic při celkové anestezii

Každý den léčíte pacienty se zdravými i poškozenými plícemi. Zjistěte, pro které pacienty může být ochranná ventilace přínosná, a jak by se měla provádět.

Další informace

Draeger-Intraoperative-Spontaneous-Breathing-Lung-protective-ventilation-4-3-D-3391-2018.jpg

Intraoperační spontánní dýchání

Časně zahájené spontánní dýchání v průběhu operace může přispět k ochraně plic na operačních sálech, ačkoli v současných diskuzích hraje pouze vedlejší roli. Zjistěte více o dalším aspektu ochranné ventilace.

Další informace

Draeger-Low-Flow-Anesthesia-4-3-D-3381-2018.jpg

Anestezie s nízkým průtokem pro ochranu plic

Kromě ekonomických úspor může mít anestezie s nízkým průtokem na operačním sále i klinický přínos, protože přispívá k ochraně plic. Uvádíme zde proto podrobnosti o této technice.

Další informace

Zajištění ochrany plic na JIP

Draeger-Ventilation_Story-Detailed-Respiratory-pathway-4-3-170925-cs-cz.jpg

Mechanická ventilace uzpůsobená potřebám pacienta

Objevte variabilitu a diverzitu našich léčebných nástrojů pro použití v oblasti respirační péče. Umožňují vám zajistit ochrannou plicní ventilaci na vaší JIP.

Další informace

Image-Guided-Lung-Protection-Evita-800-Ifinity-Monitoring-4-3-D-11155-2019.jpg

Ochrana plic na základě obrazu

Díky našemu přístupu k ochraně plic na základě obrazu můžete nyní vidět dosud neviděné – a skutečně přizpůsobit ventilaci tak, aby byla zajištěna ochranná ventilace plic. To může pomoci vyhnout se negativním účinkům známým jako poškození plic spojené s plicní ventilací (VALI), které často přispívají k syndromu akutní dechové tísně (ARDS).

Další informace

caregiver-adjusts-classicstar-niv-full-face-mask-for-ventilation-therapy-4-3-d-12414-2017

Neinvazivní ventilace

Zjistěte více o neinvazivní ventilaci (NIV) včetně průkazných dat z klinické praxe a zkušeností s NIV, a o výběru dostupných masek.

Další informace

Evita-V800-Ventilation-Scene-4-3-D-2664-2019-PC-APRV.jpg

Ventilační terapie a APRV

Ventilace uvolňováním přetlaku v dýchacích cestách se využívá čím dál více, a to už nejen jako záchranný režim. V posledních letech se o tomto způsobu ventilace a jeho koncepci začalo znovu diskutovat na základě nových studií a článků.

Další informace

the-pulmovista-500-enables-visualisation-of-the-regional-distribution-of-ventilation-4-3

Monitorování plic EIT

Aktuální neinvazivní, regionální informace o distribuci ventilace. Pomáhá upravit nastavení ventilace k dosažení individuálně optimalizované ventilace s regionálně specifickými, kontinuálními a dynamickými informacemi u lůžka.

Další informace

wean-ventilation-pathway-patient-and-caregivers-with-evita-v800-4-3-d-2718-2019.jpg

Odvykání

Mechanická ventilace by měla trvat pouze tak dlouho, jak je nezbytné. V opačném případě se zvyšuje riziko komplikací a poškození plic a také doba pobytu na JIP. Zásadními faktory pro úspěšné odvykání a extubace jsou interdisciplinární strategie a přesné vyhodnocení stavu pacienta.

Další informace

caregiver-places-hI-flow-star-cannula-to-deliver-high-flow-oxygen-therapy-4-3-d-3891-2018

Vysokoprůtoková kyslíková terapie

Vysokoprůtoková kyslíková terapie aplikovaná pomocí speciální binazální nosní kanyly s vysokým průtokem a vyhřívaného inspiračního dýchacího okruhu – poskytuje pohodlnou, neinvazivní dechovou podporu pacientům, kteří potřebují kyslík s vyšším průtokem.

Další informace

Zajištění ochrany plic na neonatologické JIP

pediatric-anesthesia-4-3-D-12375-2018.jpg

Ochranná plicní ventilace pro pediatrickou anestezii

Nejkritičtější incidenty a mnoho perioperačních srdečních zástav v dětské anestezii souvisí s dýchací soustavou. Anesteziologové čelí při své práci zvláštní výzvě co se týče ventilace dětí, novorozenců a předčasně narozených dětí. Závěry sice zdaleka nejsou vyčerpávající, přesto bychom vám rádi nabídli další náhled do tohoto tématu, abychom vám pomohli chránit vaše pacienty.

Další informace

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00