Anestezie s nízkým průtokem - Draeger Anestezie s nízkým průtokem

Anestezie s nízkým průtokem

Kontaktujte nás

Anestezie s nízkým průtokem pro ochranu plic

Jako váš specialista na akutní péči chápeme, jak může perioperační ochranná plicní ventilace během celkové anestezie snížit výskyt pooperačních plicních komplikací (PPC). PPC jsou časté komplikace po celkové anestezii.

Přečtěte si, jak může nízkoprůtoková anestezie pozitivně ovlivnit výskyt komplikací.

Proč je anestezie s nízkým průtokem pro plicní funkce lepší než technika s vysokým průtokem?

Horní dýchací cesty hrají důležitou roli při aklimatizaci vdechovaného plynu, protože respirační epitel dolních dýchacích cest se mění směrem k terminálním bronchiolům, čímž se postupně snižuje schopnost zvlhčovat a ohřívat vdechovaný plyn. Během anestezie jsou však horní dýchací cesty obcházeny endotracheální intubací nebo laryngeální maskou, takže dolní dýchací cesty jsou potenciálně přetíženy úkolem adekvátně aklimatizovat chladný a suchý plyn aplikovaný během anestezie s vysokým průtokem. Mechanická ventilace studenými a suchými plyny tak může způsobit poškození plicního parenchymu.

Studené a suché respirační plyny omezují aktivitu řasinek v epitelu dýchacích cest. Snížení činnosti mukociliárního aparátu může vést k atelektáze a infekcím, což jsou stavy uváděné jako pooperační plicní komplikace. Ohřívání a zvlhčování respiračních plynů pomocí anestezie s nízkým průtokem může omezit tyto negativní účinky na epitel dýchacích cest.

Objevte níže výhody nízkoprůtokové anestezie v našem klinickém informačním dokumentu! Dále si přečtěte článek „Technologické poznatky – Anestezie s nízkým a minimálním průtokem“ o technologiích Dräger, které umožňují bezpečné a jednoduché použití techniky nízkého průtoku v každodenní praxi.

Informační dokument ochranná plicní ventilace s nízkým průtokem

Informační dokument: Výhody anestezie s nízkým průtokem

Jak mohou vaši pacienti využít techniku, která potenciálně minimalizuje riziko pooperačních plicních komplikací? Zjistěte více o výhodách anestezie s nízkým průtokem v našem informačním dokumentu!

Technologické poznatky Informační dokument ochranná plicní ventilace nízkým průtokem

Technologické poznatky: Anestezie s nízkým průtokem

Tento dokument vám poskytne informace o technických předpokladech pro bezpečné provedení anestezie s nízkým průtokem a o příslušné technice společnosti Dräger.

Infografika Nízký průtok

Infografika: Anestezie s nízkým průtokem

Pooperační plicní komplikace (PPC) mají silný negativní dopad na výsledky léčby. Naše infografika ukazuje pozitivní účinky nízkoprůtokové anestezie na PPC.

Anestezie s nízkým průtokem pro ochranu plic

Různé studie prokázaly, že ochranná ventilace umožňuje snížit výskyt pooperačních plicních komplikací (PPC).

Klinické postupy, které lze použít se systémy zpětného vdechování

Bohaté klinické zkušenosti ukazují, že anestezie s nízkým průtokem je bezpečná a jednoduchá a lze ji snadno používat v každodenní klinické praxi. „Vzhledem k bezpečnosti a technickým možnostem dnešních anesteziologických přístrojů je anestezie s nízkým a minimálním průtokem a s průtokem odpovídajícím metabolické spotřebě preferovanou volbou.“ K tomuto závěru dospěli Bert Mierke (MUDr/PhD) a Christian Hoenemann (MUDr/PhD), vášniví zastánci nízkoprůtokové anestezie a autoři brožury o anestezii s nízkým, minimálním a metabolickým průtokem.

Tato brožura poskytuje základní informace a praktické rady pro bezpečné používání těchto technik.

Anestezie s nízkým-minimálním průtokem
Brožura anestezie s nízkým a minimálním průtokem: Klinické postupy, které lze použít se systémy zpětného vdechování
PDF 1,34 MB

Stáhnout PDF

Draeger Infografika nízký průtok
Schéma postupu při anestezii s minimálním průtokem
PDF 290 KB

Stáhnout infografiku

Jak lze snížit náklady na operačních sálech?

Použití anestezie s nízkým průtokem omezuje spotřebu prchavých anestetik, oxidu dusného i kyslíku. Kromě významných úspor nákladů lze tak snížit i negativní dopady prchavých anestetik na životní prostředí.

Zjistěte, jak nemocnice výrazně snížily spotřebu anestetik použitím nízkoprůtokové anestezie v těchto referenčních případech.

Významné snížení nákladů na anestetické plyny: Případová studie Lexington

Anesteziologické přístroje Dräger jsou vybaveny platformou, která umožňuje anesteziologickému týmu nastavit průtok anestetika a která nám v prvním roce přinesla úsporu více než 100 000 USD na nákladech na léčiva.

Případová studie nízkoprůtokové ochranné plicní ventilace v nemocnici v Sunderlandu

Referenční případ Sunderland: Vyšší kvalita péče o pacienty a výrazně nižší náklady

Ačkoli anestezie s nízkým a minimálním průtokem nabízí mnoho výhod, jejímu úspěšnému zavedení brání nedostatek jednoduše použitelných metod, které by anesteziology vedly k efektivnímu využití prchavých anestetik. To se nyní změní po zdokonalení softwaru pro monitorování plynů, který měří skutečnou spotřebu anestetika oproti jeho odběru.

Stáhnout

Cílem anesteziologů je zabránit lékařským chybám na operačním sále

Chyby při anestezii – kdo za ně může?

Ochrana plic při celkové anestezii u obézních pacientů

Ochrana plic při celkové anestezii u obézních pacientů

Úvod do anestezie pediatrických pacientů na operačním sále

Ventilace pediatrických pacientů v anestezii

Lékařka kontroluje rtg plic při recruitmentu plic

Recruitment plic při celkové anestezii

Anestezie s ochranou plic Draeger

Ochrana plic při celkové anestezii

Draeger Intraoperační spontánní dýchání Ochranná plicní ventilace

Intraoperační spontánní dýchání

Obrázek plic chráněných na operačním sále

Velký vliv ochranné plicní ventilace

Získejte hlubší poznatky o tom, jak upravit plicní ventilaci pro potřeby každého pacienta a zjistěte, jak můžete zlepšit výsledky pacientů a zároveň maximalizovat zdroje nemocnice.

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30