Ochrana plic při celkové anestezii - Draeger – anestezie s nízkým průtokem pro ochranu plic

Ochrana plic při celkové anestezii

Kontaktujte nás

V posledních dvou desetiletích se stalo běžně uznávaným faktem, že celková anestezie – přestože je považována za bezpečnou – může poškodit dýchací systém. Svalová paralýza, management dýchacích cest, mechanická ventilace, polohování pacienta a operace jsou rizikové faktory, které mohou (jednotlivě či v kombinaci) vést ke komplikacím. Poukážeme zde na různé aspekty ochranné plicní ventilace na operačních sálech. Proto jsme vaším specialistou na akutní péči.

Jaké parametry a nastavení ventilátoru by mohly přispět k lepší strategii ochranné ventilace?

Každoročně se na celém světě provede více než 230 miliónů chirurgických zákroků.1 Mnoho těchto pacientů je operováno v celkové anestezii s příslušnou mechanickou ventilací, která pro ně představuje potenciální riziko pooperačních plicních komplikací (PPC). Ačkoli výsledky výzkumu prováděného na toto téma nejsou jednoznačné, důkazy získané v posledních několika letech naznačují, že strategie na ochranu plic by se u chirurgických pacientů měly používat, přestože ne všechny otázky byly dostatečně zodpovězeny.

Níže uvedený článek se věnuje současné diskuzi o strategiích ochranné plicní ventilace v průběhu operace. V odborné literatuře se diskuze zaměřuje na následující parametry a nastavení ventilátoru: dechový objem (VT), použití pozitivního end-exspiračního přetlaku (PEEP) a frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu (FiO2) a dále recruitment manévry a hnací tlaky/plateau. Mnoho studií se zabývá vlivem rozsahu dechového objemu na plíce během intraoperační ventilace. Tyto studie naznačují, že strategie ochranné plicní ventilace využívající snížený VT mají příznivý účinek na incidenci pooperačních plicních komplikací (PPC).2 To však současná standardní péče na operačních sálech nezohledňuje. Na druhou stranu se použití a přínos PEEP stále jeví jako kontroverzní. Optimální PEEP dosud nebyl definován; v současných diskuzích je však patrný příklon ke střednímu až nízkému PEEP.3 Kromě toho se doporučuje pomocí titrace přizpůsobit PEEP a recruitment manévry jednotlivým pacientům. Z hlediska FiO2 se mělo v minulosti za to, že vysoká frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu zlepšuje oxygenaci a omezuje pooperační nauzeu a zvracení (PONV) a že také předchází infekcím v místě výkonu. Dnes se zdá, že se toto vnímání změnilo.1

Více informací o tom, jak můžete snížit pooperační plicní komplikace (PPC), naleznete v níže uvedeném klinickém informačním dokumentu a technologických poznatcích.

Zůstaňte informováni o ochranné ventilaci na operačním sále

Stále častěji se objevuje požadavek na ochrannou ventilaci během anestezie. Níže nabízíme nejnovější vývoj a aktuální literaturu k tomuto tématu, včetně našeho informačního dokumentu, který poskytuje ještě více základních informací v souladu s vědeckou literaturou.

Informační dokument: Možnosti omezení pooperačních plicních komplikací
Technologické poznatky: Ochranná ventilace
Informační dokument: Zavedení ochranné ventilace

Informační dokument: Zavedení ochranné ventilace

V tomto informačním dokumentu poskytneme přehled různých možných problémů, kterým čelíme při zavádění např. ochranné ventilace.

Stáhnout

Větší podpora ochranné ventilace na operačních sálech

Ochranná ventilace na operačním sále klade na anesteziologické pracovní stanice značné nároky. Prozkoumejte níže uvedená videa a získejte ještě více informací! 

Pokročilé ventilační techniky

Praktický seminář: Pokročilé ventilační techniky na ANZCA
Přednáška Dr. Chrise Thompsona (Sydney, Austrálie)

Polední sympozium společnosti Dräger na konferenci Euroanaesthesia 2016, Londýn, Spojené království „Rethink Ventilation in the Operation Room“ (Nový pohled na ventilaci na operačním sále)

Ochranná mechanická ventilace na operačním sále
Přednáška Prof. Dr. Paola Pelosiho (Janov, Itálie)

Související témata v oblasti ochrany plic

Cílem anesteziologů je zabránit lékařským chybám na operačním sále

Chyby při anestezii – kdo za ně může?

Ochrana plic během bariatrického chirurgického výkonu – upravené metody anestezie

Ochrana plic při celkové anestezii u obézních pacientů

Ventilace pediatrických pacientů v anestezii

Ventilace pediatrických pacientů v anestezii

Lékařka prohlíží rtg plic při recruitmentu plic

Recruitment plic při celkové anestezii

Draeger Intraoperační spontánní dýchání Ochranná plicní ventilace

Intraoperační spontánní dýchání

Draeger anestezie s nízkým průtokem

Anestezie s nízkým průtokem pro ochranu plic

Obrázek plic chráněných na operačním sále

Chráníme plíce, když na tom nejvíc záleží

Získejte hlubší poznatky o tom, jak upravit plicní ventilaci pro potřeby každého pacienta a zjistěte, jak můžete zlepšit výsledky pacientů a zároveň maximalizovat zdroje nemocnice.

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00

Literatura

  1. Weiser, TG, Regenbogen, SE, Thompson, KD et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet. 2008; 372: 139–144
  2. Serpa Neto, A, Schultz, MJ, Slutsky, AS. Current concepts of protective ventilation during general anaesthesia. Swiss Med Wkly. 2015;145 :w14211
  3. Pelosi P, Ball L. Intraoperative mechanical ventilation in patients with non-injured lungs: time to talk about tailored protective ventilation? Ann Transl Med 2016 Jan;4(1):17