Ochranná plicní ventilace při celkové anestezii - Ochranná plicní ventilace při celkové anestezii – muž na operačním sále

Ochranná plicní ventilace při celkové anestezii

Kontaktujte nás

V posledních dvou desetiletích se ukázalo, že celková anestezie může poškodit dýchací systém. Svalová paralýza, management dýchacích cest, mechanická ventilace, polohování pacienta a operace jsou rizikové faktory, které mohou (jednotlivě či v kombinaci) vést ke komplikacím. Poukážeme zde na různé aspekty ochranné plicní ventilace na operačních sálech.

Jaké parametry a nastavení ventilátoru by mohly přispět k lepší strategii ochranné plicní ventilace?

Každoročně se na celém světě provede více než 230 miliónů chirurgických zákroků.1 Mnoho těchto pacientů je operováno v celkové anestezii s příslušnou mechanickou ventilací, která pro ně představuje potenciální riziko pooperačních plicních komplikací (PPC). Ačkoli výsledky výzkumu prováděného na toto téma nejsou jednoznačné, důkazy získané v posledních několika letech naznačují, že strategie ochrany plic by se u chirurgických pacientů měly používat, přestože ne všechny otázky byly dostatečně zodpovězeny.

Tento článek se věnuje současné diskuzi o strategiích ochranné plicní ventilace v průběhu operace. V odborné literatuře se diskuze zaměřuje na následující parametry a nastavení ventilátoru: dechový objem (VT), použití pozitivního end-exspiračního přetlaku (PEEP) a frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu (FiO2) a dále recruitment manévry a hnací tlaky/plateau. Mnoho studií se zabývá vlivem rozsahu dechového objemu na plíce během intraoperační ventilace. Tyto studie naznačují, že strategie ochranné plicní ventilace využívající snížený VT mají příznivý účinek na incidenci pooperačních plicních komplikací (PPC).2 To však současná standardní péče na operačních sálech nezohledňuje. Na druhou stranu se použití a přínos PEEP stále jeví jako kontroverzní. Optimální PEEP dosud nebyl definován; v současných diskuzích je však patrný příklon ke střednímu až nízkému PEEP.3 Kromě toho se doporučuje pomocí titrace přizpůsobit PEEP a recruitment manévry jednotlivým pacientům. Z hlediska FiO2 se mělo v minulosti za to, že vysoká frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu zlepšuje oxygenaci a omezuje pooperační nauzeu a zvracení (PONV) a že také předchází infekcím v místě výkonu. Dnes se zdá, že se toto vnímání změnilo.1

Užitečné zdroje

Informační dokument: Možnosti omezení pooperačních plicních komplikací – Přední strana

Informační dokument: Možnosti omezení pooperačních plicních komplikací

Tento článek se zabývá strategiemi intraoperační ochrany plic a poskytuje přehled současných doporučení ke snížení pooperačních plicních komplikací uvedených v odborné literatuře.

Stáhnout

Technologické poznatky: Ochranná ventilace – Přední strana

Technologické poznatky: Ochranná ventilace

Tento článek popisuje, jak naše technika podporuje používání ochranných ventilačních strategií na operačním sále.

Stáhnout

Jsou s využíváním ochranné ventilace v každodenní klinické praxi spojeny nějaké potíže?

Informační dokument: Zavedení ochranné plicní ventilace – Přední strana

Informační dokument: Zavedení ochranné ventilace

Pokrok v lékařském vývoji, jakož i změny demografických parametrů a zdravotnických systémů ještě zvýšily komplikovanost anesteziologického pracoviště a s tím související pracovní zátěž. Zavedení poměrně složitých opatření, jako je ochranná plicní ventilace, může ještě zvyšovat celkovou náročnost, což může být brzdou při využívání inovativních nebo nových postupů. Stáhněte si náš informační dokument, který obsahuje přehled možných problémů při zavádění ochranné plicní ventilace.

Stáhnout

Větší podpora ochranné ventilace na operačních sálech

Ochranná ventilace na operačních sálech klade vysoké nároky na anesteziologickou pracovní stanici. V budoucnu zde zpřístupníme další materiály/příspěvky, které vám pomohou toto téma posoudit nebo vám poskytnou hodnotné informace.

„Protective Mechanical Ventilation in the Operating room“ (Ochranná mechanická ventilace na operačním sále)

Polední sympozium společnosti Dräger na konferenci Euroanaesthesia 2016, Londýn, Spojené království – „Rethink Ventilation in the Operation Room“ (Nový pohled na ventilaci na operačním sále)
Přednáška Prof. Dr. Paola Pelosiho (Janov, Itálie)

Pokročilé ventilační techniky

Dr. Chris Thompson (Sydney, Austrálie)
Praktický seminář: Pokročilé ventilační techniky na ANZCA

Příbuzná témata

Recruitment manévr na ochranu plic u obézních pacientů

Ochrana plic – Obézní pacienti

Anestezie s nízkým průtokem

Anestezie s nízkým průtokem

Spontánní dýchání anesteziolog s pacientem

Spontánní dýchání

Lékařka kontroluje rtg plic při recruitment manévru

Recruitment plic – Celková anestezie

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Zdroje

1 Weiser, TG, Regenbogen, SE, Thompson, KD et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet. 2008; 372: 139–144.

2 Serpa Neto, A, Schultz, MJ, Slutsky, AS. Current concepts of protective ventilation during general anaesthesia. Swiss Med Wkly. 2015 Nov 12;145:w14211.

3 Pelosi P, Ball L. Intraoperative mechanical ventilation in patients with non-injured lungs: time to talk about tailored protective ventilation? Ann Transl Med 2016 Jan;4(1):17.