Ochranná ventilace pro pediatrickou anestezii - Pediatrická anestezie

Ochranná ventilace pro pediatrickou anestezii

Stáhnout informační dokument

Jako váš specialista na akutní péči víme, že pediatričtí pacienti představují pro anesteziology zvláštní výzvu. Úmrtnost dětí v důsledku anestezie se v současné době odhaduje na 1:30 000 oproti 1:250 000 u dospělých – je tedy zřejmé, že pokud jde o standardy týkající se ventilace dětí v celkové anestezii, je stále co zlepšovat. V současné době existuje jen velmi málo důkazů týkajících se postupů ventilace pediatrických pacientů během operace, což může vést k tomu, že dětští anesteziologové určují nastavení ventilátoru především na základě osobních zkušeností.1 Na této stránce se zabýváme hlavními aspekty ventilace dětí a novorozenců a nabízíme další informace o tomto tématu, které vám pomohou co nejlépe ochránit pacienta.

Ochranná plicní ventilace pediatrických pacientů během celkové anestezie

Zvláštní náročnost anestezie novorozenců, kojenců a malých dětí se odráží ve vyšší perioperační úmrtnosti dětských pacientů ve srovnání s dospělými. Incidence intraoperačních srdečních zástav je 1:10 000 a respirační příčiny jsou zodpovědné za přibližně třetinu těchto dětských úmrtí. Úskalí a rizika pro malé děti a zejména novorozence nedávno potvrdila studie APRICOT, která analyzovala celkem 31 000 anestezií u přibližně 30 000 dětí ošetřených ve 261 centrech ve 33 evropských zemích.

Ventilace pediatrických pacientů: co bychom měli mít na paměti?

Rozsáhlá výzkumná klinická studie (studie APRICOT) nedávno zjistila, že 5,2 % všech dětských chirurgických pacientů trpí závažnými komplikacemi souvisejícími s anestezií – a značnou část z nich tvoří respirační komplikace. Je tedy důležité brát v úvahu různé okolnosti, jako jsou krátké doby desaturace kyslíku (tolerance apnoe), vysoká rezistence dýchacích cest, preexistující (vrozená) onemocnění a další, a mít na paměti, že může být potřeba upravit parametry ventilace včetně dechových objemů, inspiračního tlaku a PEEP.

Jak se vyhnout nástrahám při ventilaci

Umístění kanyly

Někdy je kanyla umístěna příliš nízko v dýchacích cestách. Dýchací cesty malých dětí jsou před bifurkací dlouhé jen přibližně 2 cm, proto existuje vysoké riziko ventilace pouze pravé nebo pouze levé plíce. V ojedinělých případech je kanyla umístěna příliš vysoko a může snadno vyklouznout. Správné umístění kanyly by mělo být ověřeno (pomocí rentgenového snímku), zejména u dlouhodobých intubací.

Saturace kyslíkem

Saturace kyslíkem by měla být měřena před a po zavedení kanyly vzhledem k riziku pravolevého zkratu u novorozenců s perzistující tepennou dučejí (ductus arteriosus).

Mrtvý prostor

Mrtvý prostor distálně od Y-spojky byste měli co nejvíce zmenšit. U malých dětí umístěte filtr HME v blízkosti anesteziologického přístroje, nikoli v blízkosti pacienta, a kriticky zvažte potřebu dalších prostředků, jako jsou prodlužovací hadičky apod.

Hmotnost pacienta

Při hmotnosti nad 25 kg se mrtvý prostor stává méně důležitým. Pod 25 kg se považuje za vysoce relevantní. Každý člověk má anatomický mrtvý prostor 2–3 ml na kg tělesné hmotnosti. Dítě o hmotnosti 30 kg má tedy mrtvý prostor 60 ml. Při nastavení systému distálně od Y-spojky může být přidáno stejné množství mrtvého prostoru s rizikem hyperkapnie nebo nedostatečného Vt/tlaku v dýchacích cestách k dosažení adekvátní minutové ventilace.

Ventilace pediatrických pacientů – informační dokument co je třeba zlepšit

Ventilace pediatrických pacientů na operačním sále

S cílem pomoci vaší nemocnici poskytovat co nejlepší péči v oblasti ventilace pediatrických pacientů jsme pro vás připravili přehled, který vám poskytne důležité poznatky založené na literatuře i klinických zkušenostech.

Stáhnout informační dokument

Další navrhované soubory ke stažení

Název infografika brožury Pediatrická anestezie
Úskalí, kterým je třeba se vyhnout v pediatrické anestezii
PDF 1,70 MB

Stáhnout infografiku

Název infografika brožury Pediatrická anestezie
Úskalí, kterým je třeba se vyhnout v pediatrické anestezii (zkrácená verze)
PDF 521 KB

Stáhnout infografiku

Technologické poznatky: zpráva ventilace pediatrických pacientů
Technologické poznatky: Ventilace pediatrických pacientů

Přečtěte si, jak vám správná technologie může pomoci při vedení anestezie u pediatrických pacientů.

Stáhnout zprávu

Infografika Fakta o ventilaci pediatrických pacientů
Infografika: Fakta o ventilaci pediatrických pacientů

Stále více se uznává, že obézní pacienti vyžadují během operace specifickou péči. Podívejte se na náš přehled předoperační a pooperační péče o obézní pacienty.

Stáhnout infografiku

Váš specialista na akutní péči: reálný pohled na neonatální ventilaci a anesteziologickou terapii

Dětská nemocnice Amsterdamer Straße v Kolíně nad Rýnem je jednou z předních dětských klinik v Německu. V nemocnici pracují anesteziologové, kteří bezpečně provedou nejmenší pacienty nebezpečnými operacemi. Podívejte se, jak toto úsilí podporujeme prostřednictvím moderních možností ventilace, které umožňují přesné a bezpečné měření malých dechových objemů a množství oxidu uhličitého.

Podpora pro vaše malé pacienty a jejich rodiny

Co se děje při anestezii? Naše zábavné, dětem přístupné online knihy ukazují dětem, co je čeká, když potřebují operaci – pomáhají jim cítit se méně vystrašené a lépe připravené. Děti a jejich rodiče by měli být vedeni ke společnému čtení.

Online kniha Operace Říše snů (Operation Dreamland)

Operace Říše snů (Operation Dreamland)

Tim bude v narkóze: Pětiletý Tim si zlomil nohu – a nyní musí podstoupit operaci. (Vhodné pro děti od 3 let.)

Online kniha Mise Dobrý spánek (Mission Sleepwell)

Mise Dobrý spánek (Mission Sleepwell)

Max cestuje do snového světa anestezie: Desetiletý Max spadl ze skateboardu a potřebuje operaci. (Vhodné pro děti od 6 let.)

Související produkty

Draeger Perseus A500

Dräger Perseus® A500

Draeger SmartPilot View

Dräger SmartPilot® View

Bezpečnost pacientů na operačním sále: Anesteziologický přístroj Dräger Atlan

Dräger Atlan®

Bezpečnost pacientů na operačním sále

Příbuzná témata

Propojené zdravotnické prostředky

Interoperabilita zdravotnických přístrojů

Ochrana plic během bariatrického chirurgického výkonu

Ochrana plic během bariatrického chirurgického výkonu

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Zdroje

1 Kneyber MC, Intraoperative mechanical ventilation for the paediatric patient, Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2015 Sep;29(3):371-9