Mechanická ventilace a průběh respirační péče

Individualizujte mechanickou ventilační terapii

Mechanická ventilace: co možná nejméně invazivní, či invazivní dle potřeby. Jako váš specialista na akutní péči víme, že pacienti na jednotce intenzivní péče (JIP), kteří jsou závislí na mechanické ventilaci, potřebují tu nejlepší péči od přijetí až po propuštění – a nejen to. Pro různé fáze terapie však mohou být zapotřebí různé nástroje. Variabilita a diverzita léčebných nástrojů zcela jasně zlepšuje rozhodování v klinické praxi – a při léčbě vašich pacientů.

Průběh respirační péče – podpora, kdykoli ji potřebujete

Scéna s NIV

Prevence intubace po co možná nejdelší dobu, protože...

• u pacientů s mechanicky asistovanou ventilací se může vyvinout ventilátorová pneumonie (VAP);

• pacienti s VAP mohou mít výrazně delší pobyt na JIP a v nemocnici;

• léčba VAP může být příčinou podání téměř poloviny všech antibiotik na JIP;

NIV je často možná dříve, než může být zapotřebí provést intubaci. To pomáhá vyhnout se možným komplikacím invazivní ventilace, což může zkrátit dobu pobytu a snížit úmrtnost na jednotce intenzivní péče.

Další informace

Scéna s mechanickou ventilací

Stabilizace pacienta a ochrana plic, protože...

• u pacientů může dojít k poškození plic vzniklému v průběhu umělé plicní ventilace (VALI)

• VALI se může změnit na akutní poškození plic (ALI) nebo syndrom akutní dechové tísně (ARDS)

• se může zvýšit míra multiorgánového selhání a mortality, související s ALI nebo ARDS

Pokud je nutná intubace, může být prvním cílem zlepšení výměny plynů a plicní mechaniky. Zahájení strategie ochranné plicní ventilace a optimalizace nastavení ventilátoru mohou být během této fáze klíčové. Ventilátor se musí přizpůsobit pacientovi a ne naopak.

Další informace

Scéna s odvykáním od ventilace

Rychlé a bezpečné odvykání pacienta od ventilace, protože...

• výskyt akutního poškození plic (ALI) nebo syndromu akutní dechové tísně (ARDS) by mohl oddálit začátek procesu odvykání

• zpoždění zahájení odvykání může vést k selhání odvykání

• časné zjištění rizikových faktorů může přispět k úspěšnému odvykání a zkrácení doby pobytu na JIP

Mechanická ventilace by měla trvat pouze tak dlouho, jak je nezbytné. V opačném případě se zvyšuje riziko komplikací a poškození plic a také doba pobytu na JIP. Zásadními faktory pro úspěšné odvykání a extubaci jsou interdisciplinární strategie a přesné vyhodnocení stavu pacienta.

Další informace

Zotavení z mechanické ventilace

Zotavení k zajištění úspěšného procesu odvykání, protože...

• u pacientů by se po extubaci mohlo rozvinout akutní respirační selhání a mohla by tedy být nutná reintubace

• by mohlo dojít k růstu míry mortality při selhání odvykání a extubace

• selhání extubace může být spojeno s delší péčí o pacienta a výrazně vyššími náklady

Prevence reintubace a rychlé zotavení pacientů má nejvyšší důležitost. Ventilátor, který je navržený tak, aby umožňoval volné spontánní dýchání v celém průběhu respirační péče, může usnadnit časnou mobilizaci pacienta.

Další informace

Soubory ke stažení

Ventilace Dräger – Podrobný průběh respirační péče

Váš výběr pro každou fázi terapie

Chcete se dozvědět více o našem souboru léčebných nástrojů k podpoře individuální ventilační terapie během celého průběhu respirační péče?

Stáhnout celý graf

Ventilační režimy pro intenzivní péči
Ventilační režimy pro intenzivní péči

Náš pohled na to, jak se v průběhu času vyvíjelo chápání a klinické používání neinvazivní ventilace.

Brožura o ochraně plic
Brožura o ochranné plicní ventilaci

Další informace o ochranné plicní ventilaci

Křivky a smyčky v mechanické ventilaci“
Křivky a smyčky v mechanické ventilaci

Zjistěte další informace o standardech péče pro akutní neinvazivní ventilaci u dospělých

Minipříručka o ventilaci
Minipříručka o ventilaci

Zjistěte více o plicní ventilaci v naší minipříručce

Další řešení pro akutní péči

Nabízíme různá řešení podpory pro vaše oddělení akutní péče.

Zdravotní sestra kontroluje ventilátor pacienta na JIP

Plicní ventilátory a monitoring plic

Ventilace Dräger Evita 800

Vysoce výkonná ventilace s přístrojem Evita

PulmoVista 500 vám umožňuje vizualizovat distribuci ventilace v plicích

Dräger PulmoVista® 500

Kontaktujte společnost Dräger

contact-us_safety-me-16-9.jpg

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00