Prevence intubace po co možná nejdelší dobu - Prevence mechanické ventilace

Prevence intubace po co možná nejdelší dobu

Kontakt

Jak zabránit intubaci

Jako váš specialista na akutní péči chápeme, že NIV je často možné použít dříve, než může být nutné provést intubaci. Je možné zabránit potenciálním komplikacím ventilace s maskou, snížit délku pobytu a mortalitu na JIP.

Prevence intubace jako první krok respirační péče

Prevence intubace

Prevence intubace po co možná nejdelší dobu, protože...

  • u pacientů s mechanicky asistovanou ventilací by se mohla vyvinout  ventilátorová pneumonie (VAP)
  • pacienti s VAP by mohli mít výrazně delší pobyt na JIP a v nemocnici
  • léčba VAP může být příčinou podání téměř poloviny všech antibiotik na JIP

Optimální výměna plynů

Grafika výměny plynů v plicích

Tento model ilustruje funkci ventilační pumpy, ideální stav a dva extrémní případy výměny plynů v plicích. V ideálních podmínkách je ventilace a alveolární cirkulace optimální při poměru ventilace/perfuze V./Q o hodnotě 0,8.

Zdravotník umísťuje kanylu HI-Flow Star k zajištění vysokoprůtokové kyslíkové terapie

Vysokoprůtoková kyslíková terapie

Vysokoprůtoková kyslíková terapie aplikovaná pomocí speciální binazální nosní kanyly s vysokým průtokem a vyhřívaného inspiračního dýchacího okruhu – poskytuje pohodlnou, neinvazivní dechovou podporu pacientům, kteří potřebují kyslík s vyšším průtokem.

Zdravotník upravuje celoobličejovou masku classicstar niv pro ventilační terapii

Neinvazivní ventilace a typy neinvazivní ventilace

Neinvazivní ventilace (NIV) je dechová podpora pacientů pomocí plicního ventilátoru bez použití endotracheální kanyly.

Náš soubor léčebných nástrojů k prevenci intubace

Způsob, jak zabránit intubaci, je sladěný soubor léčebných nástrojů, rozhodnutí o léčbě a know-how v oblasti akutní péče.

Scéna s ventilací

Anti Air Shower ke zlepšení pohodlí pacienta zabráněním proudění silných proudů vzduchu k pacientovi např. během nasazování masky nebo odsávání.

Průběh respirační péče Dräger SPN-CPAP NIV

Neinvazivní ventilace ve všech režimech k podpoře bezproblémového přechodu z jednoho režimu na další, pomáhá zajistit minimální invazivnost.

Průběh respirační péče pomocí terapie O2 Dräger

Terapie O2 k zajištění podání kyslíku s nastavenou hodnotou FiO2 pro optimální kyslíkovou terapii.

Soubory ke stažení

Brožura Století zkušeností s neinvazivní ventilací
Brožura o neinvazivní ventilaci

Více informací o neinvazivní ventilaci naleznete v naší brožuře

Stáhnout brožuru

Minipříručka o ventilaci
Minipříručka o ventilaci

Zjistěte více o plicní ventilaci v naší minipříručce

Stáhnout nyní

PulmoVista 500 vám umožňuje vizualizovat distribuci ventilace v plicích

Dräger PulmoVista® 500 – zviditelnění ventilace

Aktuální neinvazivní, regionální informace o distribuci ventilace. Může pomoci upravit ventilační parametry k dosažení individuálně optimalizované ventilace.

Sledujte průběh respirační péče

Průběh respirační péče Dräger – Stabilizace

Fáze 2 – Stabilizace

Průběh respirační péče Dräger – Odvykání

Fáze 3 – Odvykání

Průběh respirační péče Dräger – Zotavení

Fáze 4 – Zotavení

Průběh respirační péče

Váš výběr pro každou fázi terapie

Chcete se dozvědět více o našem souboru léčebných nástrojů k podpoře individuální ventilační terapie během celého průběhu respirační péče?

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00