Vysokoprůtoková kyslíková terapie - neinvazivní podpora dýchání - Zdravotník umísťuje kanylu HI-Flow Star k zajištění vysokoprůtokové kyslíkové terapie

Vysokoprůtoková kyslíková terapie - neinvazivní podpora dýchání

Kontaktujte nás

Shrnutí

Vysokoprůtoková kyslíková terapie je neinvazivní podpora dýchání, která pacientům dodává ohřátý, zvlhčený a kyslíkem obohacený vzduch. Typicky se používá u spontánně dýchajících pacientů, kteří potřebují přívod kyslíku s vyššími hodnotami průtoku. Vysokoprůtoková kyslíková terapie může sloužit k dechové podpoře pacientů s akutním hypoxemickým respiračním selháním a může rovněž zabránit nutnosti následné intubace. Vede ke zlepšení okysličení1, dechové frekvence2, dyspnoe3 a pohodlí pacienta4 a pomáhá pacientům rychleji se zotavit po extubaci1,2. Díky tomu má léčba lepší výsledky a zkracuje se doba pobytu pacienta na JIP4. Tento typ kyslíkové terapie je také ekonomický, protože nevyžaduje nutně ventilátor a může být používán na různých odděleních nemocnice.

Život zachraňující léčba pomocí vysokoprůtokové kyslíkové terapie

Podívejte se, jak lze efektivně využít vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii a vyhnout se tak konvenční neinvazivní i invazivní terapii pomocí masky u pacientů se zhoršenou respirační funkcí.
Nasazování nosní kanyly HI-Flow Star

Vysokoprůtoková kyslíková terapie u spontánně dýchajících pacientů

Vysokoprůtoková kyslíková terapie se aplikuje pomocí speciální binazální vysokoprůtokové nosní kanyly (HFNC) a vyhřívaného inspiračního dýchacího okruhu. Používá se k aplikaci ohřáté a zvlhčené směsi vzduchu a kyslíku při vysokých průtocích, obvykle nastavených mezi 30 L/min a 50 L/min. Tento vysoký průtok může zajistit konstantnější inspirační koncentrace kyslíku než běžná kyslíková terapie a může také vytvářet určitý přetlak na konci výdechu. Systémy HFNC se také používají k vymytí exspirovaného CO2 z inspiračního mrtvého prostoru dýchacích cest plynem obohaceným kyslíkem5. Vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii lze účinně využívat k léčbě pacientů s mírným hypoxemickým respiračním selháním. Jako opatření k prevenci respiračního selhání po extubaci se použití vysokoprůtokové kanyly ukazuje být účinnou možností, kterou pacienti obecně lépe snášejí než běžnou terapii za použití neinvazivní plicní ventilace6.

Pacient je ventilován pomocí celoobličejové masky ClassicStar NIV.

Konvenční kyslíková terapie spočívá v podávání kyslíku ve větší koncentraci, než v jaké se nachází v okolním vzduchu, za účelem léčení nebo prevence symptomů a projevů hypoxie. Používá nosní koncovky nebo masky a má maximální účinný průtok přibližně deset litrů za minutu. Při tomto průtoku nelze dosáhnout významnějšího zvýšení exspiračního tlaku. Aby se zabránilo vysychání sliznice, obecně se při hodnotách průtoku přesahujících dva litry za minutu doporučuje zvlhčovat proud plynu jeho probubláváním skrz nádobu se sterilní vodou.

Pacient je ventilován pomocí masky NovaStar NIV

CPAP terapie (Continuous Positive Airway Pressure), která je založena na trvale zvýšeném tlaku v dýchacích cestách, může rovněž zahrnovat použití těsně přiléhajícího obličejového rozhraní. Rychlosti průtoku plynu nejsou přitom tak vysoké jako při vysokoprůtokové kyslíkové terapii. Pozitivní endexspirační přetlak (Positive End Expiratory Pressure, PEEP) se udržuje prostřednictvím vzduchotěsného nasazení aplikačního rozhraní na obličeji pacienta, obvykle buď jen přes nos, nebo přes nos a ústa. Poněkud těsně přiléhající maska může u některých pacientů vyvolat nepohodlí anebo úzkost, přičemž existuje zvýšené riziko aspirace. Tato terapie vyžaduje buď ventilátor použitelný k neinvazivní plicní ventilaci, nebo speciální přístroj pro CPAP terapii.

Pacient dostává vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii pomocí HI-Flow Star

Vysokoprůtoková terapie využívá nosní kanylu, která je pro pacienta pohodlnější a lze ji používat nepřetržitě po delší dobu. Proud plynu je regulovaným způsobem zvlhčován a ohříván. Tím se zabraňuje vysychání sliznic a s tím souvisejícím nevýhodám. Je zapotřebí pouze zdroj kyslíku a stlačeného vzduchu, jakož i systém pro ohřívání a zvlhčování vzduchu.

Případová studie k ventilátoru Dräger Evita

Případová studie: využití plného potenciálu ventilátorů Dräger Evita®.

V roce 2014 změnila nemocnice Glenfield, která je součástí University Hospitals Leicester, svůj přístup k používání přístroje Dräger Evita. Podívejte se, jak se díky tomu zvýšila efektivita nákladů, pohodlí pacientů a snadnost používání pro zdravotníky, což přispělo k bezproblémovému průběhu respirační péče.

Stáhnout seznam

„Stejně jako na většině jednotek intenzivní péče se vždy snažíme pacienty co nejdříve odvykat dechové podpoře a naší zásadou je přecházet z invazivní ventilace na neinvazivní ventilaci a poté u některých pacientů případně uplatnit vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii.“

Vicky Chamberlain, technička na JIP nemocnice Glenfield Hospital v britském Leicesteru

Jak používat HI-Flow Star

Naučte se používat nosní systém podávání kyslíku Dräger HI-Flow Star se směšovačem kyslíku a ventilátorem.

Navrhované soubory ke stažení

Integrovaná kyslíková terapie pro respirační péči
Informační dokument k integrované kyslíkové terapii

Přečtěte si více o současných trendech v používání vysokoprůtokové kyslíkové terapie, která se ukázala jako přínosná pro zlepšení okysličení, po extubaci, pro zlepšení plicních objemů, pohodlí a toleranci pacienta.

Stručný návod
Stručný návod k použití HI-Flow Star

Začněte rychle: zjistěte, jak připojit inspirační hadici Dräger HI-Flow Star ke směšovači nebo k ventilátoru.

Seznam literatury
Seznam literatury k vysokoprůtokové kyslíkové terapii

Chcete se dozvědět více o vysokoprůtokové kyslíkové terapii? Zde je seznam pro další čtení.

Související produkty

Dräger Savina 300 Classic

Dräger Savina 300 Classic

Produkty O2 Star

Produkty O2 Star

Zdravotník upravuje celoobličejovou masku ClassicStar NIV pro ventilační terapii

Neinvazivní ventilace (NIV)

NIV je forma ventilační podpory, při které se nepoužívá endotracheální kanyla. Stále více zdravotníků se obrací k NIV, aby se vyhnuli vedlejším účinkům invazivnější mechanické ventilace. Podívejte se, jak může NIV přispět ke snížení nákladů a zvýšení šance na přežití pacienta.

Průběh respirační péče

Váš výběr pro každou fázi terapie

Chcete se dozvědět více o našem souboru léčebných nástrojů k podpoře individuální ventilační terapie během celého průběhu respirační péče?

Zdroje

1 Improvements in oxygenation
Corley 2011; Parke 2009; Roca 2010; Sztrymf 2011; Sztrymf 2011a

2 Respiratory rate
Corley 2011; Roca 2010; Sztrymf 2011; Sztrymf 2011a

3 Dyspnoea
Corley 2011; Roca 2010; Sztrymf 2011

4 Patient comfort
Corley 2011; Roca 2010; Tiruvoipati 2010

5 Itagaki T, Okuda N, Tsunano Y, et al. Effect of high-flow nasal cannula on thoraco-abdominal synchrony in adult critically ill patients. Respir Care. 2014;59:70–4

6 Helviz, Y., Einav, S., A Systematic Review of the High-flow Nasal Cannula for Adult Patients, Critical Care2018 22:71

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00