Neinvazivní ventilace: Šetrná a nákladově efektivní terapie - Neinvazivní ventilace: Zdravotník upravuje celoobličejovou masku Dräger pro neinvazivní ventilační terapii

Neinvazivní ventilace: Šetrná a nákladově efektivní terapie

Stáhnout informační list

Neinvazivní ventilace a typy neinvazivní ventilace

Neinvazivní ventilace (NIV) je dechová podpora pacientů pomocí plicního ventilátoru bez použití endotracheální kanyly. Pomáhá vyhnout se možným komplikacím invazivní mechanické ventilace. Pomáhá také zajistit nákladově efektivní léčbu s kratší dobou pobytu na jednotce intenzivní péče a lepší šancí na přežití.2,5 NIV se používá u pacientů s akutním i chronickým respiračním selháním a také k podpoře odvykací léčby. Jako váš specialista na akutní péči jsme schopni nabídnout více možností poskytování neinvazivní ventilace nebo neinvazivních typů ventilace. 

NIV přináší pacientům mnoho výhod

  • Méně komplikací: NIV snižuje počet možných komplikací o 62 % a počet chyb v léčbě o 50 %.1
  • Kratší doba pobytu na JIP: Neinvazivní ventilace zkracuje dobu pobytu na JIP a omezuje délku hospitalizace v průměru o 3 dny.2
  • Lepší kvalita života: Neinvazivní ventilace zvyšuje kvalitu života pacientů.1,3,4
  • Lepší šance na přežití: Meta-analýza údajů naznačuje, že NIV zlepšila míru přežití v prostředích akutní péče a je přínosnější, pokud se použije co nejčasněji, a ne až jako záchranná terapie.5
  • Snížené riziko infekce: Použití NIV namísto invazivní mechanické ventilace je spojeno s nižším rizikem nozokomiálních infekcí. Příslušná studie dokládá podstatně vyšší výskyt infekčních komplikací v souvislosti se zavedením endotracheální kanyly.6, 7
Zlepšení výsledků pomocí NIV a správná volba rozhraní

Výhody jsou zřejmé a vývoj stále pokračuje. Zjistěte více o tom, jak neinvazivní ventilace zlepšuje výsledky a pohodlí pacientů.

Strategie obměňování prostředků mohou zlepšovat toleranci vůči NIV

Neinvazivní podpora dýchání zahrnuje CPAP (kontinuální přetlak v dýchacích cestách). Ten je zajištěn prostřednictvím vnějšího rozhraní, jako je nosní maska, oronazální maska nebo celoobličejová maska. Dva klíčové faktory podílející se na úspěšné léčbě NIV jsou pravidelné střídání typu masky a volba rozhraní. Studie prokázaly, že střídání různých typů masek zvyšuje účinnost terapie při léčbě akutního respiračního selhání. Volba správného typu pacientského rozhraní navíc zásadně snižuje výskyt bolestivých lézí a vředů na kůži. Strategie střídání rozhraní tedy nejen snižuje body, kde je aplikován nejvyšší tlak, ale zlepšuje také toleranci a účinnost NIV.7, 8

Získejte seznam literatury

Přínosy NIV v léčbě ARDS

Syndrom akutní dechové tísně (ARDS) je charakterizován akutním respiračním selháním, difuzními plicními opacitami a těžkou hypoxemií. Ke zvládnutí ARDS se často v rámci standardního postupu používá invazivní mechanická ventilace. Invazivní ventilace je však spojena s různými komplikacemi včetně vyšší míry výskytu pneumonie související s plicním ventilátorem a barotraumatu. Použití NIV může pomoci těmto komplikacím předejít.

Případová studie k ventilátoru Dräger Carina

Případová studie

Nemocnice v německém Kielu předkládá následující případovou studii, v níž popisuje své zkušenosti s ventilátorem Dräger Carina, který se používá k prevenci intubace u vážně nemocných pacientů s ARDS. Dr. Anke Jansenová, vedoucí oddělení JIP, vyzdvihla zejména vysoký komfort pacientů díky vynikající citlivosti triggeru ventilátoru Carina.

Stáhnout zprávu

Další poznatky

Klinické poznatky o NIV

Dr. Nicholas Hart, klinický a vědecký přednosta respiračního oddělení (Lane Fox Respiratory Unit) v londýnské nemocnici St Thomas' Hospital, vysvětluje klinické využití NIV. Sympózium, na němž se svým příspěvkem vystoupil, se zaměřuje na témata, která jsou zvlášť zajímavá v souvislosti s NIV, například na CHOPN.

Pohled na NIV na dětské jednotce intenzivní péče (PICU)

Ve Spojeném království a Irsku se NIV na pediatrických jednotkách intenzivní péče v posledních 10 letech používá stále častěji, jak ukazují údaje z národních auditů podle NCBI. Tyto údaje potvrzují mezinárodní trend čím dál širšího využívání NIV. Prohlédněte si některé zprávy a studie týkající se NIV na dětské jednotce intenzivní péče.

Informační list neinvazivní ventilace

Informační list: neinvazivní ventilace

NIV přispěla ke snížení infekčních komplikací, zkrácení doby pobytu na jednotce intenzivní péče, snížení počtu intubací, a tím i k lepším výsledkům. Díky všem těmto faktorům se tak rovněž podařilo snížit celkové náklady. Prohlédněte si tento přehled výhod NIV založený na vědecké literatuře.

Stáhnout informační list

Více navrhovaných souborů ke stažení

Neinvazivní ventilace – sto let zkušeností
Brožura Neinvazivní ventilace, sto let zkušeností

Získejte přehled o tom, jak se v průběhu času vyvíjelo chápání a klinické používání NIV.

Britská společnost pro hrudní medicínu: Standardy kvality NIV
Příručka Britské společnosti pro hrudní medicínu pro standardy kvality NIV

V této příručce se dozvíte více o standardech péče pro akutní neinvazivní ventilaci u dospělých.

Ikona newsletteru

Zůstaňte v obraze: přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Získávejte nejnovější informace od společnosti Dräger včetně vzdělávacích zdrojů, inovací výrobků, oznámení o akcích, speciálních nabídek a spoustě dalších věcí – všechny důležité pro Vaši zájmovou oblast.

Související produkty

Neinvazivní ventilační masky

Neinvazivní ventilační masky

Dräger Oxylog 3000 plus

Dräger Oxylog® 3000 plus

Plicní ventilátor Dräger Evita Infinity V500

Plicní ventilátor Dräger Evita® Infinity® V500

Související témata

PulmoVista 500 vám umožňuje vizualizovat distribuci ventilace v plicích

Elektrická impedanční tomografie

Zdravotník umísťuje kanylu HI-Flow Star k zajištění vysokoprůtokové kyslíkové terapie

Vysokoprůtoková kyslíková terapie

Průběh respirační péče

Průběh respirační péče

Mechanická ventilace: Co možná nejméně invazivní, či invazivní dle potřeby. Pacienti na jednotce intenzivní péče (JIP), kteří jsou závislí na mechanické ventilaci, potřebují nejlepší možnou péči od přijetí do propuštění – a ještě více.

Odkazy/zdroje

1 Ferrer M, et al. Non-invasive Ventilation during Persistent Weaning Failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003; Vol. 168, No. 1:70–76. (PubMed)

2 Warren DK, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003; 31(5):1312-7. (PubMed)

3 Nava S, et al. Time of non-invasive ventilation. Intensive Care Med. 2006 Mar; 32(3):361-70. (PubMed)

4 Bülow HH, et al. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51:165-170. (PubMed)

5 Cabrini L, et al. Non-invasive ventilation and survival in acute care settings: a comprehensive systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care Med. 2015; 43(4):880-8.

6 _ Antonelli M, et al. * A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure.  _N Engl J Med 1998, 339: * 429-435.

7 Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961. 

8 Ozyilmaz E et al*.* Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00