Zotavení k zajištění úspěchu odvykání - Zotavení z mechanické ventilace

Zotavení k zajištění úspěchu odvykání

Optimální způsob zotavení při použití ventilačního přístroje

Jako váš specialista na akutní péči víme, že hlavním cílem je prevence reintubace a rychlé zotavení pacienta. Odpovídající neinvazivní podpůrná ventilace snižuje pomocí synchronizace nádechu a výdechu úsilí při dýchání. Kompaktní a robustní konstrukce plicního ventilátoru může usnadnit časnou mobilizaci pacienta.

Prevence reintubace jako čtvrtý krok respirační péče

Zotavení

Zotavení k zajištění úspěšného procesu odvykání, protože...

  • u pacientů může po extubaci dojít k akutnímu respiračnímu selhání, a proto mohou vyžadovat reintubaci
  • při selhání odvykání po odpojení od přístrojů a extubaci může dojít ke zvýšení úmrtnosti
  • selhání extubace může být spojeno s prodloužením péče o pacienta a významným zvýšením nákladů.
Spontánní dýchání při výměně plynů

V kostce: Vliv spontánního dýchání na výměnu plynů

Ovlivňující faktory klasifikované podle jejich vlivu na perfuzi plic (horní část) a plicní ventilaci (dolní část) a obecné ovlivňující faktory (střední část).

Zdravotník umísťuje kanylu HI-Flow Star k zajištění vysokoprůtokové kyslíkové terapie

Vysokoprůtoková kyslíková terapie

Vysokoprůtoková kyslíková terapie aplikovaná pomocí speciální binazální nosní kanyly s vysokým průtokem a vyhřívaného inspiračního dýchacího okruhu – poskytuje pohodlnou, neinvazivní dechovou podporu pacientům, kteří potřebují kyslík s vyšším průtokem.

Zdravotník upravuje celoobličejovou masku classicstar niv pro ventilační terapii

Neinvazivní ventilace a typy neinvazivní ventilace

Neinvazivní ventilace (NIV) je dechová podpora pacientů pomocí ventilačního přístroje bez použití endotracheální kanyly.

Náš soubor léčebných nástrojů k ochraně plic

Stabilizace dýchání pacienta znamená mít neustále dobré informace o stavu plic. Pomůžeme vám pomocí souboru prověřených nástrojů.

Scéna s ventilací

Anti Air Shower ke zlepšení pohodlí pacienta zabráněním proudění silných proudů vzduchu do pacienta např. během nasazování masky nebo odsávání.

Průběh respirační péče SPN-CPAP na NIV

Neinvazivní ventilace ve všech režimech k podpoře bezproblémového přechodu z jednoho režimu na další, pomáhá zajistit minimální invazivnost.

Průběh respirační péče pomocí terapie O2 Dräger

Terapie O2 k zajištění podání kyslíku s nastavenou hodnotou FiO2 pro optimální kyslíkovou terapii.

Soubory ke stažení

Brožura Století zkušeností s neinvazivní ventilací
Brožura o neinvazivní ventilaci

Více informací o neinvazivní ventilaci v naší brožuře

Stáhnout brožuru

Minipříručka o ventilaci
Minipříručka o ventilaci

Zjistěte více o plicní ventilaci v naší minipříručce

Stáhnout brožuru

Sledujte průběh respirační péče

Průběh respirační péče Dräger – Prevence

Fáze 1 – Prevence

Průběh respirační péče Dräger – Stabilizace

Fáze 2 – Stabilizace

Průběh respirační péče Dräger – Odvykání

Fáze 3 – Odvykání

Průběh respirační péče

Váš výběr pro každou fázi terapie

Chcete se dozvědět více o našem souboru léčebných nástrojů k podpoře individuální ventilační terapie během celého průběhu respirační péče?

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30