APRV Prevence komplikací mechanické ventilace - Scéna s ventilací s přístrojem Evita V800

APRV Prevence komplikací mechanické ventilace

Stáhnout příručku

Neomezené spontánní dýchání s ventilací s uvolněním tlaku v dýchacích cestách (APRV)

Jako váš specialista na akutní péči chápeme, že ventilace s uvolněním tlaku v dýchacích cestách (PC-APRV) umožňuje spontánní dýchání při kontinuálním přetlaku v dýchacích cestách v kombinaci s krátkodobými sníženími tlaku. Režim PC-APRV umožňuje maximalizovat přínosy spontánního dýchání a zároveň stabilizovat a udržovat objem plic na konci výdechu.

Prokázaná fakta: APRV stabilizuje alveoly a snižuje zátěž a napětí

  • APRV se spontánním dýcháním zvýšila okysličení, srdeční index a plicní komplianci při snížených nárocích na sedaci ve srovnání s konvenční přetlakovou ventilací.1
  • Snížení alveolárního mikrozatížení a provádění mikrozatížení dýchacích cest a zvýšení alveolární homogenity pomocí personalizovaného přístupu APRV.2
  • APRV umožňuje individuální kontrolu stability plic na základě jednotlivých dechů, což u jiných způsobů ventilace není možné.3

Myšlenka APRV

Mechanická ventilace může zachránit život, ale může mít i negativní vedlejší účinky, například poškození plic. APRV je založena na principu otevřeného přístupu k plicím, který může pomoci zlepšením okysličení, usnadněním spontánního dýchání a ochranou plic před komplikacemi díky zlepšení okysličení.

Ventilační terapie a APRV

Od léčby po prevenci: APRV usnadňuje spontánní dýchání pomocí kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách (CPAP) a posiluje ventilaci krátkými uvolněními. Podívejte se, jak lze tímto způsobem předcházet komplikacím při mechanické ventilaci, jako je například ARDS.

Jak to funguje

Jedná se o tlakově řízený režim ventilace, ve kterém lze nastavit dvě různé úrovně tlaku, vysokou (Phigh) a nízkou (Plow), a také dvě různá trvání těchto dvou úseků s různými úrovněmi tlaku (Thigh a Tlow). V režimu PC-APRV probíhá spontánní dýchání pacienta při vyšší úrovni tlaku, Phigh. Tato úroveň tlaku je udržována po dobu Thigh. Střídání těchto dvou úrovní tlaku řídí přístroj na základě časového cyklování. Objem vydechovaného vzduchu během časových úseků s uvolněním tlaku je výsledkem rozdílu mezi hodnotami Phigh a Plow a také výsledkem mechaniky plic. Protože se během ventilační léčby může měnit odpor a/nebo poddajnost (kompliance), mění se i dodaný dechový objem, a tím i minutový objem.

Pokud je základní plicní onemocnění omezující a hypoxické povahy, mělo by být naplánováno menší a kratší uvolnění, aby se zabránilo de-recruitmentu a zachoval se objem plic na konci výdechu. Pokud situaci komplikuje hyperkapnie, bude k zajištění dostatečné ventilace zapotřebí větší počet dob s uvolněním tlaku o delším trvání.

Klinické použití

Režim APRV prokázal, že usnadňuje spontánní dýchání a že ve srovnání s konvenční ventilací přináší snížení špičkových tlaků v dýchacích cestách a zlepšení okysličení/ventilace. Kromě toho bylo zaznamenáno zlepšení hemodynamických parametrů, splanchnické perfuze a snížení potřeby sedace/neuromuskulárních blokátorů. Režim APRV může nabídnout potenciální klinické přínosy, pokud jde o správu ventilátoru v případě akutního poškození plic nebo syndromu akutní plicní nedostatečnosti a lze jej považovat za alternativní přístup zajišťující „rozevření plic“, který nahrazuje běžnou mechanickou ventilaci.

Stáhnout PDF

Klinické důkazy o APRV ukazují, že...

„U pacientů trpících mírným až závažným syndromem akutní dechové tísně vedlo použití APRV ke zlepšení funkce plic a hemodynamiky. Také se tím snížila nutnost podávat sedativa, jakož i celková doba mechanické ventilace a počet dnů strávených na JIP.4

Získat seznam literatury

Odkazy/zdroje

  1.   Putensen C., Zech S. et al. "Long-term effects of spontaneous breathing  during ventilatory support in patients with acute lung injury", American Journal of Critica Care Medicine 2001; 164; 43-49.
  2.  Kollish-Singule, M. Emr, B. et al. "APRV reduces conducing airway micro-strain in lung injury", Journal of American College of Surgeons 2014, 219.9.
  3.  Summeet et al. "The 30-year evolution of Airway Pressure Release Ventilation (APRV), Intensive Care Med Exp. 2016, 4:11. Published online 2016 May 20.
  4.  Li JQ. Et al. "Clinical research about airway pressure release ventilation for moderate to severe acute respiratory distress syndrome", Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 Jun; 20(12):2634-41 

Video galerie ventilační terapie

Historie APRV, terminologie a osvědčené postupy

V tomto workshopu ze sympozia Dräger k pokročilé ventilaci se Dr. Nadar Habashi věnuje základům historie APRV, terminologii, osvědčeným postupům, použití a přínosům – včetně vlivu APRV na incidenci a úmrtnost ARDS, koncepcí APRV a využití APRV v prevenci ARDS.

Nastavení APRV a klinická použití

Paní Penny Andrews hovoří o nastavení APRV a klinických použitích. Podívejte se na video, které vás hlouběji seznámí s tématem APRV a ventilační terapie.

Navrhované soubory ke stažení

Další informace o APRV naleznete zde v naší sekci s dokumenty ke stažení:

Příručka rychlého nastavení pro APRV

Příručka rychlého nastavení Dräger pro APRV

Dr. Luigi Camporota z nadace Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust poskytl své odborné znalosti pro naši příručku rychlého nastavení pro APRV.

Stáhnout příručku

Infografika APRV
Znáte?

Prohlédněte si tuto infografiku a získejte rychlý přehled o APRV a o tom, jak a kdy ji lze použít v klinickém prostředí.

Infografika ke stažení

Ventilační režimy pro intenzivní péči
Ventilační režimy pro intenzivní péči

Náš pohled na to, jak se v průběhu času vyvíjelo chápání a klinické používání neinvazivní ventilace.

Stáhnout brožuru

Brožura APRV
Leták o APRV

Stáhnout leták

Související produkty

Plicní ventilátor Dräger Evita® Infinity® V500

Plicní ventilátor Dräger Evita® Infinity® V500

Dräger PulmoVista® 500

Dräger PulmoVista® 500

vysoce výkonná ventilace s přístrojem Evita V800

Dräger Evita® V800/V600

Vysoký ventilační výkon

Průběh respirační péče

Průběh respirační péče

Mechanická ventilace: Co možná nejméně invazivní, či invazivní dle potřeby. Pacienti na jednotce intenzivní péče (JIP), kteří jsou závislí na mechanické ventilaci, potřebují nejlepší možnou péči od přijetí do propuštění – a ještě více.

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30