Rychlé a bezpečné odvykání pacienta - Odvykání od mechanické ventilace

Rychlé a bezpečné odvykání pacienta

Nezmeškejte šanci dosáhnout lepšího odvykání od mechanické ventilace

Jako váš specialista na akutní péči chápeme, že mechanická ventilace by měla trvat jen tak dlouho, jak je nezbytné. V opačném případě se zvyšuje riziko komplikací a poškození plic a také doba pobytu na JIP. Zásadními faktory pro úspěšné odvykání a extubaci jsou interdisciplinární strategie a přesné vyhodnocení stavu pacienta.

Úspěšné odvykání pacienta od umělé plicní ventilace je třetím krokem v rámci průběhu respirační péče

Odvykání

Rychlé a bezpečné odvykání pacienta od ventilace, protože...

  • incidence akutních poškození plic (ALI) nebo syndromu akutní dechové tísně (ARDS) by mohla zpozdit nasazení odvykání
  • zpožděné odvykání od ventilace může vést k selhání odvykání
  • věnování pozornosti včasnému odhalení rizikových faktorů může přispět k úspěšnému odvykání od ventilace a zkrátit délku pobytu na JIP.

Šest fází procesu odvykání

V procesu péče existuje řada fází, od intubace a zahájení mechanické ventilace až po zahájení odvykání ke konečnému odpojení pacienta od mechanické ventilace a úspěšné extubaci.

Proces odvykání
Evita V800

Šetrná ventilace s variabilní tlakovou podporou

Náhodné provádění změn ventilace k imitaci „šumu“ je inovativní způsob, jak zlepšit výsledky. Navštivte naši stránku věnující se Variabilní tlakově podpoře a zjistěte více informací. 

Evita V800 PPS

Umožněte pacientovi převzít kontrolu nad ventilací.

Proporcionální tlaková podpora (PPS) aplikuje tlakovou podporu spouštěnou pacientem úměrně dechovému úsilí pacienta.

Evita V800 SmartCare

Zlepšuje výsledky, zkracuje dobu pobytu na JIP

SmartCare/PS je integrovaný automatizovaný klinický protokol navržený ke stabilizaci spontánního dýchání pacienta v pohodlné zóně normální ventilace.

Scéna s časnou mobilizací

Časná mobilizace

Tradičně má každý pacient přijatý na jednotku intenzivní péče okamžitě nucený klid na lůžku. Výzkum nyní ukazuje, že klid na lůžku může mít nepříznivé účinky na svaly a orgány, což může zhoršit neuropsychologické funkce a snížit schopnost pohybu.

PulmoVista 500 vám umožňuje vizualizovat distribuci ventilace v plicích

Dräger PulmoVista® 500 – zviditelnění ventilace

Přístroj PulmoVista 500 pomáhá upravit nastavení ventilace k dosažení individuálně optimalizované ventilace s regionálně specifickými, kontinuálními a dynamickými informacemi u lůžka.

Náš soubor léčebných nástrojů k ochraně plic

Stabilizace dýchání pacienta znamená mít neustále dobré informace o stavu plic. Pomůžeme vám souborem prověřených nástrojů. 

Snímek obrazovky VC-MMV Autoflow

VC-MMV s funkcí AutoFlow (objemově řízená ventilace – mandatorní minutový objem) pro podporu přechodu z řízeného na asistované spontánní dýchání s minimální minutovou ventilací.

PC-BIPAP

PC-BIPAP k umožnění spontánního dýchání pacienta kdykoli během tlakově řízené ventilace.

ATC

ATC™- Automatická kompenzace kanyly ke snížení námahy dýchání spojené s kanylou k usnadnění spontánního dýchání.

Měření P0.1, RSBi, NIF

Měření P0.1, RSBi, NIF k pomoci vyhodnotit a kvantifikovat schopnost pacientů dýchat spontánně.

Průběh respirační péče Dräger SPN CPAP NIV

SPN-CPAP-VS k podpoře spontánního dýchání se zaručeným dechovým objemem. 

Průběh respirační péče Dräger SPN-PPS Tube ATC Spont Breath II

SPN-PPS k individuálnímu snížení námahy pacienta pro elastické nebo odporové dýchání a k zabránění asynchronie pomocí proporcionální asistované ventilace.

SPN-CPAP ATC Variable PS

Variabilní tlaková podpora ke zvýšení variability podávaného dechového objemu, která vede ke zlepšenému okysličení.

Kompletní monitoring funkcí

Komplexní monitorovací funkce např. smyčky, trendy, protokoly, k umožnění retrospektivní analýzy všech údajů pacienta.

Průběh respirační péče Dräger Smart Pulmonary View III

Smart Pulmonary View k provedení vizualizace v reálném čase a k přeměně dat na informace pro potenciálně rychlejší analýzu dynamických parametrů plic.

Soubory ke stažení

SmartCare/PS
Brožura Smart Care

Další informace o ochranné plicní ventilaci

Stáhnout brožuru

Minipříručka o ventilace
Minipříručka o ventilaci

Zjistěte více o plicní ventilaci v naší minipříručce

Stáhnout brožuru

Sledujte průběh respirační péče

Průběh respirační péče Dräger – Prevence

Fáze 1 – Prevence

Průběh respirační péče Dräger – Stabilizace

Fáze 2 – Stabilizace

Průběh respirační péče Dräger – Zotavení

Fáze 4 – Zotavení

Průběh respirační péče

Váš výběr pro každou fázi terapie

Chcete se dozvědět více o našem souboru léčebných nástrojů k podpoře individuální ventilační terapie během celého průběhu respirační péče?

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30