Proporcionální ventilace s tlakovou podporou - Proporcionální ventilace s tlakovou podporou

Proporcionální ventilace s tlakovou podporou

Jako váš specialista na akutní péči chápeme, že je důležité umožnit pacientovi převzít kontrolu nad ventilací prostřednictvím proporcionální ventilace s tlakovou podporou (PPS). PPS aplikuje tlakovou podporu spouštěnou pacientem úměrně dechovému úsilí pacienta. Výsledkem je v podstatě snížení odporové a elastické dechové práce a lze ji použít jak u intubovaných, tak u neinvazivně podporovaných pacientů.

Prokázaná fakta: Lepší výsledky s proporcionální ventilací s tlakovou podporou

  • Proporcionální ventilace vede k menšímu počtu asynchronizací mezi pacientem a ventilátorem a k lepší kvalitě spánku.1
  • Proporcionální tlaková podpora snižuje asynchronnost, dobu ventilace a délku pobytu na JIP.2
  • Proporcionální ventilace usnadňuje cvičení a mohla by zvýšit tréninkový efekt a usnadnit rehabilitaci.3

Odkazy/zdroje

  1.  Bosma K et al., Patient-ventilator interaction and sleep in mechanically ventilated patients: pressure support versus proportional assist ventilation., Crit Care Med. 2007 Apr;35(4):1048-54.
  2. Yin C et al., Comparison of the effect of CPAP+PPS mode and CPAP+ASB mode in weaning on acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease patients, Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2018 Oct;30(10):939-942. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.10.006.
  3. Akoumianaki E et al., Can proportional ventilation modes facilitate exercise in critically ill patients? A physiological cross-over study : Pressure support versus proportional ventilation during lower limb exercise in ventilated critically ill patients., Ann Intensive Care. 2017 Dec;7(1):64. doi: 10.1186/s13613-017-0289-y. Epub 2017 Jun 12.

Proporcionální tlaková podpora: Jak to funguje?

PS vs. PPS

Myšlenka proporcionální tlakové podpory

Proporcionální tlaková podpora (PPS) je forma podpory dýchání pro pacienty, jejichž spontánní dýchání stále vyžaduje pomoc nebo jejichž dechové úsilí je zvýšené v důsledku vyššího odporu a/nebo nižší kompliance. Tlaková podpora je poskytována úměrně (proporcionálně) dechovému úsilí po celou dobu vdechu a potřeby pacienta jsou uspokojovány přímo a nepřetržitě: Pokud pacient dýchá mělce, je podpora malá. Při hlubokém dýchání je použita větší podpora. Absolutní úroveň podpory závisí na nastavení parametrů Flow Assist a Volume Assist a také na pacientovi.

Na obrázku níže je znázorněno různé dechové úsilí, které vede k  různým úrovním průtoku. Zatímco při tlakové podpoře (PS) zůstává podpora vždy konstantní, při PPS je podpora poskytována proporcionálně. Tento proporcionální přístup vede k tomu, že podpora je poskytována pouze v případě potřeby.

Použití funkcí Volume Assist a Flow Assist

Oba typy tlakové podpory, proporcionální tlakovou podporu dle objemu (Volume Assist) a proporcionální tlakovou podporu dle průtoku (Flow Assist), lze kombinovat. Funkce  Flow Assist a Volume Assist nastavuje uživatel, mikroprocesor ventilátoru průběžně vypočítává v každém bodě dechového cyklu proporcionální tlakovou podporu pro pacienta. Při správném nastavení se průběžně přizpůsobuje a kompenzuje pouze vyšší dechová práce související s nemocí – fyziologickou dechovou práci nadále zajišťuje pacient sám.
Flow Assist pomáhá překonávat odpor a podpora tlaku je úměrná průtoku. Oproti tomu Volume Assist kompenzuje elastický odpor (C) způsobovaný nižší elasticitou plic. Tlaková podpora je proporcionální vůči dechovému objemu. Vztah mezi dechovým úsilím a tlakovou podporou zůstává při stejném nastavení konstantní, zatímco tlaková podpora se při každém nádechu mění. Pokud není zjištěno spontánní dýchání, mechanická podpora se rovněž zastaví. Proto musí být zavedeno odpovídající monitorování apnoe a minutového objemu.

Co říkají zákazníci na PPS v klinické praxi

PPS v Ústřední nemocnici Karlstad – Švédsko

Ve švédské nemocnici Karlstad je proporcionální tlaková podpora (PPS) oceňovaným způsobem ventilace na jednotce intenzivní péče. Napodobuje „přirozenější“ způsob dýchání a poskytuje pacientům velkou kontrolu.

Úspěšné odvykání od ventilace pomocí PPS – Německo

Dechová podpora úměrná dechové práci u pacientů se spontánním dýcháním: Beatrice Tottenová, vedoucí lékařka interního a revmatologického oddělení nemocnice St. Ansgar Sulingen, hovoří o svých zkušenostech s odvykáním pacientů s těžkým plicním onemocněním a o výhodách PPS.

Usnadnění odvykání od ventilátoru pomocí PPS – USA

Lékaři úspěšně přizpůsobují respirační požadavky pacienta a usnadňují odvykání pomocí PPS. Pacientkou je 72letá žena s akutním respiračním selháním, hypoxií, laktátovou acidózou, septickým šokem a akutním selháním ledvin. Získejte další informace o jejím případu.

Klinické důkazy o proporcionální tlakové podpoře

Seznam literatury o PPS 2020
Seznam literatury o PPS

Klinické studie a publikace týkající se proporcionální ventilace s tlakovou podporou

Stáhnout PDF

Průběh respirační péče

Váš výběr pro každou fázi terapie

Chcete se dozvědět více o našem souboru léčebných nástrojů k podpoře individuální ventilační terapie během celého průběhu respirační péče?

Zjistit více

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30