Variabilní tlaková podpora - Variabilní tlaková podpora

Variabilní tlaková podpora

Kontaktujte nás

Napodobení přirozeného dýchání

Vytvářením náhodných změn inspiračního tlaku napodobuje funkce variabilní tlakové podpory (Variable PS) jemnou proměnlivost normálního dýchání. Možnými výsledky této jemné proměnlivosti jsou zlepšení plicní funkce a snížení rizika vzniku poškození plic v souvislosti s ventilátorem (VALI). Pacienti se cítí pohodlněji a zároveň je nezbytné provádět méně úprav nastavení ventilátoru.

Prokázaná fakta: lepší výsledky při použití variabilní tlakové podpory

 • Rovnoměrnější ventilace, produkce surfaktantů a plicní perfuze bez negativních dopadů zvýšených hodnot nitrohrudního tlaku na hemodynamiku.
  1, 2, 3, 4    
 • Přirozenější ventilace a lepší synchronizace s dýcháním pacienta. 5, 6, 7  

Variabilní tlaková podpora: Jak to funguje?

Podívejte se na video a zjistěte, jak funguje variabilní tlaková podpora.

Využití šance – myšlenka náhodné variabilní tlakové podpory

Dýchání je cyklická činnost s proměnlivými fázemi nádechu a výdechu. Je téměř nemožné pozorovat dva spontánní dechy s přesně stejnými charakteristikami. Tato proměnlivost spontánního dýchání se nazývá „šum“.

Řízená mechanická ventilace s tlakovou podporou se dokonce vyznačuje fixní úrovní dechové podpory. Za účelem poskytnutí fyziologičtějšího průběhu dýchání a zlepšení výsledků péče napodobuje volitelná funkce Variabilní tlaková podpora (Variable PS) šum vyskytující se u přirozeného dýchání. Generuje náhodně proměnlivé hodnoty úrovně tlakové podpory a ty pak aplikuje na dechovou podporu poskytovanou pacientovi. Zdá se také, že biologicky proměnlivá ventilace neboli „tlaková podpora se šumem“ zlepšuje okysličení a fungování plic.


Proměnlivost ventilace je založena na náhodném algoritmu

Přidání šumu (náhodných změn) do monotónní terapie nelineárního biologického systému, jako jsou například plíce, podněcuje vznik stochastických reakcí, které přispívají k provzdušnění (tzv. recruitmentu) zkolabovaných plicních sklípků a atelektatických oblastí plic. Tato náhodná proměnlivost vychází z Gaussovy křivky normálního rozložení četností.

Gaussovo normální rozdělení

Exkurz

Chcete získat více informací o tom, co znamená Gaussovo normální rozdělení?

Variabilní tlaková podpora jako derivace Gaussova normálního rozdělení

Úroveň dechů s variabilní tlakovou podporou se řídí náhodností podle Gaussova normálního rozdělení. Funkce Variabilní tlaková podpora tedy vytváří proměnlivost hodnot dechového objemu bez ohledu na míru pacientova úsilí při spontánním dýchání. Tato proměnlivost se uplatňuje při každém jednotlivém dechu. Aby to měl uživatel snadnější, lze míru variability v režimu Variable PS nastavit přímo v procentech pomocí funkce: “Press. Var. %”. Nastavení parametrů PEEP a ∆PS zůstává stejné.

Vliv na Gaussovu rovnici a ventilační křivku můžete porovnat nastavením variability na 25 %, 50 % nebo 100 %. Kliknutím na níže uvedené odkazy ke stažení zobrazíte rozdíly.

Co o variabilní tlakové podpoře říkají zákazníci

„Ventilace s variabilní tlakovou podporou může zlepšit mechaniku plic, a tím snížit zatížení dýchacích svalů při zachování stejné úrovně dechové podpory.“

Případová zpráva Dr. Tommaso Mauri, Milán, Itálie 2


Zlepšení plicní mechaniky pomocí variabilní tlakové podpory

Tento případ demonstruje distribuci ventilace před a po zavedení variabilní tlakové podpory. Při použití přístroje Dräger PulmoVista® 500 je zjevné, že pomáhá optimalizovat a individualizovat plicní ventilaci.

Úvodní obrazovka PulmoVista

Distribuce ventilace při ventilaci s tlakovou podporou

 • Snížená ventilace v levém horním kvadrantu (ROI 2) se stává viditelnou
 • Nerovnoměrná distribuce ventilace
Obrazovka PulmoVista po 10 minutách

Pacient 10 minut po zahájení variabilní tlakové podpory

 • Homogennější distribuce ventilace
 • Zvýšení ventilace směrem k ROI 2

Pozitivní účinky zlepšené ventilace během variabilní tlakové podpory

Dlouhodobá plicní ventilace s variabilní tlakovou podporou

Optimalizovaná léčba pomocí variabilní tlakové podpory

Tento případ z německé univerzitní nemocnice v Drážďanech se týká 73letého muže, který musel být ventilován po pádu z výšky 3,6 metrů. Díky variabilní tlakové podpoře bylo možné pokrýt široký rozsah ventilačních tlaků, čímž se optimalizovala výměna plynů a zvýšila se úroveň pohodlí pacienta.

Přečtěte si celou studii

Klinické důkazy o variabilní tlakové podpoře ukazují, že:

 • U pacientů s akutním hypoxemickým respiračním selháním se ventilace s tlakovou podporou se „šumem“ (PSV) ve velmi krátké době ukázala jako bezpečná a proveditelná. Ve srovnání s klasickou PSV zvýšila variabilitu dechového objemu a zlepšila synchronizaci mezi pacientem a ventilátorem, to vše při srovnatelných objemech výměny plynů. 5
 • Variabilní ventilace nabízí nový fyziologický přístup k recruitmentu plic bez negativních hemodynamických účinků výrazně zvýšeného nitrohrudního tlaku.
 • 2
Seznam literatury o variabilní tlakové podpoře
Seznam literatury o variabilní tlakové podpoře

Klinické studie, případy a přezkumy

Další informace o variabilní tlakové podpoře najdete zde v naší sekci s dokumenty ke stažení

Průběh respirační péče

Vaše volba pro každou fázi ventilační terapie

Chtěli byste se dozvědět více o správném výběru léčebných nástrojů pro individuální mechanickou ventilační terapii? Poznejte náš průběh respirační terapie.

Odkazy/zdroje

1 Naik BI, Lynch C, Durbin CG. Variability in Mechanical Ventilation: What's All the Noise About? Respir Care. 2015;60(8):1203-10

2 Mauri T, Lazzeri M, Bronco A, et al. Effects of Variable Pressure Support Ventilation on Regional Homogeneity and Aeration. Am J Respir Crit Care Med. 2017 1;195(5):e27-e28

3 Gama de Abreu M, Spieth PM, Pelosi P, et al.: Noisy pressure support ventilation: a pilot study on a new assisted ventilation mode in experimental lung injury. Crit Care Med 2008; 36: 818–27

4 Arold SP, Suki B, Alencar AM et al. Variable ventilation induces endogenous surfactant release in normal guinea pigs. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2003;285(2):L370-5.

5 Spieth PM, Güldner A, Huhle R, et al.: Short-term effects of noisy pressure support ventilation in patients with acute hypoxemic respiratory failure. Crit Care 2013; 17: R261

6 Morawiec E, Kindler F, Schmidt M. Comparative Effects of Variable Pressure Support, Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA) and Proportional Assist Ventilation (PAV) on the Variability of the Breathing Pattern and on Patient Ventilator Interaction Am J Respir Crit Care Med.. 2015;191:A3163

7 Vassilakopoulos T, Zakynthinos S. When mechanical ventilation mimics nature.
Crit Care Med. 2008 36(3):1009-11.

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00