Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Propojené zdravotnické přístroje, které sdílí data a interoperabilitu

Interoperabilita zdravotnických přístrojů

Kontaktujte nás

Podpora interoperability zdravotnických přístrojů v akutní péči

Věděli jste, že až 75 % zdravotnických přístrojů u lůžka na jednotce intenzivní péče, které by mohly být integrovány do nemocničních informačních systémů, není integrováno, což vede k neúplným záznamům?[1] Většina, tedy 87 % lékařů také vnímá administrativní úkoly jako hlavní zdroj rostoucí zátěže spojené s pracovním stresem.[2] Z finančního hlediska by se jen v americkém zdravotnickém systému mohlo ročně ušetřit 35 miliard amerických dolarů na ekonomickém plýtvání, a to snížením počtu nežádoucích příhod, zamezením nadbytečných vyšetření, snížením manuálního zadávání dokumentace a zkrácením délky hospitalizace.[1]

Propojené zdravotnické přístroje mohou zpracovávat data a aktivně tak ovlivňovat poskytování péče a jsou navrženy tak, aby rozšiřovaly lidské schopnosti v péči o pacienty, nikoliv aby je nahradily.

Další informace o interoperabilitě zdravotnických přístrojů

Tyto příklady podtrhují potenciál interoperability mezi propojenými zdravotnickými přístroji používanými ve vaší nemocnici. Interoperabilita je schopnost bezproblémové, automatické a bezpečné výměny interpretovatelných dat mezi přístroji a systémy v rámci technologie informační sítě standardizovaným způsobe bez technických omezení.[3],[4],[5]

Interoperabilita zdravotnických přístrojů může přispět ke zvýšení bezpečnosti pacientů tím, že sníží počet lékařských chyb, zvýší efektivitu klinických a administrativních procesů díky automatizaci a vzdáleným možnostem a zároveň zavede nadčasovou infrastrukturu, která je založena na otevřených průmyslových standardech.

Interoperability-with-draeger-cover-9-11-9110167.JPG

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci zlepšit péči o pacienty rozšířením lidských schopností pomocí propojených zdravotnických přístrojů a systémových řešení.

Connected-technologies-infographic-9-11.jpg

Zjistěte více o tom, jak internet věcí ve zdravotnictví umožňuje předcházet lékařským chybám a neefektivitě v akutní péči, jimž lze zabránit.

Naše vize propojené budoucnosti v akutní péči

Naše poslání: zlepšovat akutní péči. Jako váš specialista na akutní péči víme, že propojená řešení hrají zásadní roli při zlepšování výsledků a zvyšování efektivity péče o pacienty. Budoucnost akutní péče spatřujeme v uspořádání, kdy zdravotnické přístroje tvoří jeden propojený systém a vzájemně spolupracují, čímž umožňují nové způsoby klinického použití v bezpečném a zabezpečeném prostředí.

Podívejte se na video, kde se dozvíte více o naší vizi propojení zdravotnických přístrojů.

Naše odborné oblasti

Správa alarmů

Snižte stres a únavu vyvolanou akustickými alarmy a současně zvyšte efektivitu klinických procesů na všech stanicích.

Další informace

Kybernetická bezpečnost

Zajistěte nepřetržité poskytování péče a zároveň chraňte majetek a citlivá data nemocnic a jejich pacientů v souladu s předpisy.

Další informace

Analýza nemocničních dat

Řiďte své náklady na péči zvýšením efektivity a zlepšením výsledků díky rozhodování založenému na datech.

Další informace

ISO/IEEE 11073-SDC

Zjistěte více o tom, jak překonat současné hranice konektivity zdravotnických přístrojů využitím normy ISO/IEEE 11073-SDC pro bezpečnou a dynamickou interoperabilitu v prostředí akutní péče.

Další informace

Podpora interoperability zdravotnických přístrojů v intenzivní péči

Interoperabilita mezi propojenými zdravotnickými přístroji může pomoci zdravotnickým pracovníkům na celém světě vyhnout se chybám ve zdravotní péči, kterým lze předejít, a potenciálně závažným neefektivitám.[6] Jako váš specialista na akutní péči kombinujeme řešení, služby a odborné znalosti a poskytujeme integrovaná systémová řešení pro prostředí intenzivní péče v nemocnicích.

Zjistěte více o našem přístupu pro zlepšování akutní péče pomocí našich propojených řešení:

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-3-2-D-30091-2020.jpg
Jste připraveni na nadcházející výzvy v oblasti intenzivní medicíny?

Přejeďte doprava a dozvíte se více o našem přístupu k interoperabilitě zdravotnických přístrojů.

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-remote-care-3-2-D-30092-2020.jpg
Máte přístup k údajům pouze u lůžka pacienta?

Zůstaňte informováni o stavu pacienta a zároveň chraňte personál pomocí vzdálené péče

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-data-integration-3-2-D-30096-2020.jpg
Je bezpečnost pacientů ohrožena rostoucí zátěží administrativních úkonů?

Vytvořte si více času na péči díky elektronické dokumentaci s integrací dat

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-alarm-management-3-2-D-30093-2020.jpg
Provádíte správně správu alarmů?

Snižte míru stresu a zajistěte bezpečnost pacientů pomocí strategií pro správu alarmů

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-assisted-therapies-3-2-D-30094-2020.jpg
Jste schopni přizpůsobit strategii léčby dle individuálních potřeb pacientů?

Zvyšte bezpečnost pacientů a zefektivněte pracovní postupy pomocí asistovaných terapií

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-data-analytics-3-2-D-30097-2020.jpg
Víte, co umí vaše terapeutické přístroje a pacientské monitory?

Využijte sílu dat a uplatněte analýzu nemocničních dat pro lepší rozhodování.

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
Máte obavy z neoprávněného přístupu k údajům o vašich pacientech?

Vaše kybernetická bezpečnost je naší prioritou, aby byla citlivá data chráněna

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-digital-services-3-2-D-18704-2020.jpg
Máte přehled o svých zdravotnických přístrojích?

Udržujte vysoký výkon systému pomocí digitálních služeb

Zjistěte další informace o propojených řešeních pro zdravotnictví od společnosti Dräger:

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Intensive-Care-3-2.jpg

Podívejte se na video a zjistěte, jak zdravotnické systémy a IT řešení od společnosti Dräger umožňují zvýšit interoperabilitu zdravotnických přístrojů na jednotkách intenzivní péče.

Medical-device-interoperability-in-intensive-care-3-2-title-9109950.JPG

Zjistěte, jak zdravotnické systémy a IT řešení od společnosti Dräger umožňují zvýšit interoperabilitu zdravotnických přístrojů na jednotkách intenzivní péče.

Podpora interoperability zdravotnických přístrojů v perioperační péči

Předpokládáme, že interoperabilita zdravotnických přístrojů aktivně posílí lidské schopnosti při poskytování péče. Jako váš specialista na akutní péči kombinujeme řešení, služby a odborné znalosti a poskytujeme integrovaná systémová řešení na operačních sálech a souvisejících odděleních.

Zjistěte více o našem přístupu ke zlepšování akutní péče pomocí našich propojených řešení:

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-perioperative-care-3-2-D-18701-2020_RGB.jpg
Jste připraveni na nadcházející výzvy v oblasti perioperační medicíny?

Přejeďte doprava a dozvíte se více o našem přístupu k interoperabilitě zdravotnických přístrojů.

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-perioperative-care-assisted-therapies-3-2-D-18702-2020.jpg
Využíváte klinická data na operačním sále a souvisejících odděleních na maximum?

Využijte co nejvíce dat v téměř reálném čase s asistovanými terapiemi

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-perioperative-care-data-integration-3-2-D-18703-2020_RGB.jpg
Chcete mít více času na své pacienty místo provádění administrativních úkolů?

Exportujte data ve formátu HL7 do nemocničních informačních systémů

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-perioperative-care-hospital-data-analytics-3-2-D-18709-2020_RGB.jpg
Chcete snížit znečištění životního prostředí a zároveň ušetřit peníze?

Využijte analýzu nemocničních dat ke snížení spotřeby anestetického plynu

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-intensive-care-cybersecurity-3-2-D-18705-2020.jpg
Máte obavy z neoprávněného přístupu k údajům o vašich pacientech?

Vaše kybernetická bezpečnost je naší prioritou, aby byla citlivá data chráněna

Interoperabilita zdravotnických přístrojů - Connectivity-in-perioperative-care-digital-services-3-2-D-30116-2020.jpg
Máte zájem maximalizovat využití svých operačních sálů?

Provádějte údržbu přístrojů a vzdálenou kontrolu stavu přístrojů pomocí funkce propojené údržby

Zjistěte další informace o propojených řešeních pro zdravotnictví od společnosti Dräger:

Drive-Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2.jpg

Podívejte se na video a zjistěte, jak vám zdravotnická a IT řešení od společnosti Dräger umožňují zajistit interoperabilitu zdravotnických přístrojů na operačních sálech.

Medical-Device-Interoperability-in-Perioperative-Care-3-2-br-9107544.jpg

Zjistěte, jak lékařské systémy a IT řešení od společnosti Dräger umožňují zvýšit interoperabilitu zdravotnických přístrojů na jednotkách perioperační péče.

Další informace o našich nabídkách integrovaných systémů

draeger-smartpilot-view-3-2-d-19709-2015

SmartPilot® View

SmartPilot® View poskytuje inovativní nejmodernější technologii modelování a komplexní pojetí vizualizace složitých účinků léčiv, umožňující zobrazit aktuální i předpokládané úrovně anestezie.

Mobile-Patient-Watch-3-2-D-6442-2018.JPG

Mobile Patient Watch

Mějte přístup k datům monitorovacích a terapeutických přístrojů pacientů v síti Infinity® pomocí standardních webových prohlížečů. Zobrazujte průběh monitorování a údaje o dýchání téměř v reálném čase na mobilním telefonu nebo stolním počítači.

clinical-assistance-package-3-2.jpg

Balíček klinické asistence

Vylepšete život zachraňující zdravotnické produkty o systémové funkce. Cílem balíčku klinické asistence (Clinical Assistance Package, CAP) je zvýšit efektivitu a snížit počet chyb v anestezii prostřednictvím interoperability.

Alarm-History-Analytics-3-2-D-21843-2020.jpg

Analýza historie alarmů

Aplikace Analýza historie alarmů (Alarm History Analytics) poskytuje přehled o alarmech z připojených pacientských monitorů Infinity® v prostředí akutní péče a umožňuje optimalizovat efektivitu správy alarmů.

Gas-Consumption-Analytics-3-2-D-21844-2020.JPG

Analýza spotřeby plynů

Snižte spotřebu prchavých anestetik pomocí analýzy spotřeby plynů. Tato aplikace vám pomůže získat klinické a ekonomické poznatky o spotřebě anestetik na vašich anesteziologických přístrojích.

Infinity-Acute-Care-System-3-2-D-28328-2017.jpg

Infinity® Acute Care System:

Transformujte svůj klinický pracovní postup se systémem Infinity® Acute Care System pro zísání komplexních informací o pacientovi a výkonných analytických nástrojů v místě poskytování péče.

Infinity-Central-Station-Wide-3-2-D-10185-201.JPG

Infinity® CentralStation Wide:

Zobrazte si komplexní klinická data v reálném čase a retrospektivní klinická data z propojených zdravotnických přístrojů na Infinity® CentralStation Wide, abyste mohli přijímat co nejefektivnější rozhodnutí o péči o své pacienty.

infinity-gateway-suite-3-2.jpg

Infinity® Gateway Suite:

Získejte maximum ze svých klinických informačních systémů integrací dat z monitorovacích a terapeutických přístrojů Dräger s laboratorními výsledky, záznamy v elektronických zdravotnických záznamech a klinických informačních systémech napříč všemi odděleními nemocnice.

Infinity-M300-3-2-D-19731-2009.jpg

Infinity® M300+:

Přístroj Infinity® M300+ umožňuje kontinuální telemetrické sledování pacientů přes stávající nemocniční WiFi síť. Přijímejte vizuální a akustické alarmy, které vás upozorní na změny stavu pacienta a zároveň podpoří jeho mobilitu.

perseus-a500-anesthesia-machines-3-2-D-90970-2013.jpg

Perseus® A500:

Díky tomuto revolučnímu anesteziologickému přístroji můžete zkombinovat jedinečnou ventilační technologii s nejnovějšími přístupy v oblasti ergonomie a integrace systémů, a optimalizovat tak pracovní postupy na vašem operačním sále.

Atlan-300-3-2-D-12642-2018.jpg

Atlan® A300 / A300 XL:

Komplexní sada klinických funkcí a prověřená kvalita ventilace vytváří ze systému Atlan ideální anesteziologickou pracovní stanici pro všechny pacienty a chirurgické výkony.

Atlan-350-3-2-D-12837-2018.jpg

Atlan® A350 / A350 XL:

Komplexní sada klinických funkcí a prověřená kvalita ventilace vytváří ze systému Atlan ideální anesteziologickou pracovní stanici pro všechny pacienty a chirurgické výkony.

Ventilation-Evita-V-800-3-2-D-5758-2018-V800-PC-AC-Neo.jpg

Evita® V800:

Seznamte se s další úrovní ovládání ventilátoru. Evita® V800 je ventilátor s vysokým výkonem a estetickým designem, který umožňuje rychlou a efektivní obsluhu.

evita-v-600-3-2-d-5742-2018.jpg

Evita® V600:

Seznamte se s další úrovní ovládání ventilátoru. Evita® V600 je ventilátor s vysokým výkonem a estetickým designem, který umožňuje rychlou a efektivní obsluhu.

savina-300-select-3-2-d-12295-2016.jpg

Savina® 300 Select:

Plicní ventilátor Dräger Savina® 300 Select v sobě spojuje nezávislost a výkon ventilačního systému poháněného turbínou se sofistikovanými režimy ventilace. Jeho široká nabídka funkcí a příslušenství umožňuje péči o různé pacienty.

draeger-pulmovista-500-3-2-3-d-25283-2009

PulmoVista® 500:

Využívejte přínosy elektrické impedanční tomografie (EIT) pro sebe a své pacienty. Pomocí přístroje PulmoVista® 500 můžete vizualizovat distribuci ventilace v jednotlivých oblastech plic – neinvazivně, v reálném čase a přímo u lůžka.

Literatura

  1. West Health institute (2013). The value of medical device interoperability: Improving patient care with more than $30 billion in annual health care savings.
  2. Bodenheimer, T. & Sinsky, C. (2014). From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider. Annals of Family Medicine, 12(6). S.573-576.
  3. Pronovost P.; Johns M. M. E.; Palmer S.; Bono R. C.; Fridsma D. B.; Gettinger A.; Goldman J.; Johnson W.; Karney M.; Samitt C.; Sriram R. D.; Zenooz A. & Wang Y. C. (2018). Procuring Interoperability: Achieving High-Quality, Connected, and Person-Centered Care. Washington, DC: National Academy of Medicine.
  4. Taylor, K.; Steedman, M.; Sanghera, A. & Thaxter, M. (2018). Medtech and the Internet of Medical Things. How connected medical devices are transforming healthcare. Deloitte Centre for Health Solutions.
  5. Beyerer, J. (2013). visIT Interoperabilität. Karlsruhe: Fraunhofer IOSB. 
  6. Sayrafian, K.; Stanford, V. & Garguilo, J. (2011). Medical Device Interoperability.

Kontaktujte společnost Dräger

Kontakt

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00