Osvětlení NJIP: Vliv světla na předčasně narozené děti - Zdravotní sestra kontroluje množství světla dopadající na předčasně narozené dítě na NJIP

Osvětlení NJIP: Vliv světla na předčasně narozené děti

Stáhnout informační dokument

Shrnutí

Pro mnoho lidí je obtížné usnout za jasného světla. Ještě v 80. letech 20. století se však ostré osvětlení nejčastěji používalo na neonatologickýchh jednotkách intenzivní péče (NJIP),a negativně ovlivňovalo naše nejzranitelnější pacienty. Dnes víme, že pokud jde o předčasně narozené děti, je světlo velmi složitou záležitostí. Přílišná expozice a jas mohou být pro vývoj novorozence velmi škodlivé. Cirkadiánní světelný režim však může mít pozitivní vliv na růst. Proto je důležité pečlivě kontrolovat a řídit množství a druhy světla v prostředí NJIP.

Použití nastavitelného osvětlení na NJIP

Ochrana novorozenců před intenzivním světlem

Čím je dítě méně donošené, tím je citlivější na světlo - v každém případě je však třeba se vyhnout trvalému jasnému osvětlení. Podpůrné světelné prostředí pomáhá snižovat hladinu kortizolu, prodlužuje délku spánku, stimuluje uvolňování růstových hormonů a podporuje časný vývoj cirkadiánního rytmu.2,3 V současné době se na NJIP běžně používají tři přístupy:

  • Cyklické vystavení světlu: obvykle má noční a denní fázi po 12 hodinách 
  • Nastavitelné tlumené osvětlení: světlo se ztlumí, kdykoli dítě spí
  • Nepřetržité tlumené osvětlení: světlo je vždy tlumené
Předčasně narozené dítě drží prst dospělého na NJIP

Výhody cyklického vystavení světlu

Jako nejpřínosnější se ukázalo cyklické osvětlení, které napodobuje cirkadiánní rytmus. Děti vystavené cyklickému osvětlení vykazují lepší růst a regulaci hormonů. Jsou méně úzkostné, méně pláčou, lépe spí a jsou během dne aktivnější.4,5 Některé studie ukazují, že trvalé tlumené světlo může být ve skutečnosti stejně špatné jako trvalé jasné světlo. Základní myšlenkou pro přístup založený na neustálém tlumeném světle je, že v děloze je také tma. Rytmus plodu je však ovlivněn zvýšenou aktivitou, vyšší hladinou hluku a rozdílným denním a nočním osvětlením. Kromě toho je pro spolehlivou práci personálu nezbytné minimální množství světla - například při měření barvy kůže při kontrole novorozenecké žloutenky. Trvale tlumené osvětlení může také vést k vyššímu stresu rodičů a personálu, kteří tráví noci na novorozeneckém oddělení.7

Sestra nastavuje světlo pro dítě na NJIP

Komplexní záležitost: ​ správné osvětlení na NJIP ​

Vzhledem k jednoznačnému přínosu cyklického osvětlení pro předčasně narozené děti existují nyní jasná doporučení pro jeho zavedení na NJIP. Světlo by mělo být plynule regulovatelné v rozmezí 10 až 600 luxů a pro individuální osvětlení by se měly používat reflektory. Není však vždy snadné doporučení zavést do každodenní klinické praxe. Směr světla, tloušťka stěn inkubátoru, otevřenost inkubátoru a typ jeho krytu - to vše hraje roli v tom, jakému množství světla jsou novorozenci skutečně vystaveni, a proto je obtížné to přesně odhadnout.

Vliv osvětlení na předčasně narozené děti - informační dokument

Podrobnější pohled: přečtěte si více o tomto tématu

Stáhnout informační dokument

Související produkty

Draeger Babyleo TN500

Dräger Babyleo® TN500

Draeger Isolette 8000 plus

Isolette® 8000 plus

Příbuzná témata

Dítě podstupuje léčbu novorozenecké žloutenky na NJIP

Léčba novorozenecké žloutenky

Ruka zdravotníka spočívá na předčasně narozeném dítěti na NJIP

Hluk na NJIP

Péče o předčasně narozené dítě na NJIP

Vývojová péče na NJIP

Kontaktujte společnost Dräger

contact-us_safety-me-16-9.jpg

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Zdroje

1 Boo NY, Chee SC, Rohana J. Randomized controlled study of the effects of different durations of light exposure on weight gain by preterm infants in a neonatal intensive care unit. Acta Paediatr. 2002, 91: 674-9
Graven SN. Early neurosensory visual development of the fetus and newborn. Clin Perinatol. 2004, 31(2):199-216
Rivkees SA. Emergence and influences of circadian rhythmicity in infants. Clin Perinatol. 2004 Jun;31(2):217-28
4 Guyer C, Huber R, Fontijn J et al. Very preterm infants show earlier emergence of 24-hour sleep-wake rhythms compared to term infants. Early Hum Dev. 2015 Jan;91(1):37-42. Link
5 Borniger JC, McHenry ZD, Abi Salloum BA, et al. Exposure to dim light at night during early development increases adult anxiety-like responses. ​ Physiol Behav. 2014 22;133:99-106 Link