Hluk na NJIP: Jak hluk působí na předčasně narozené dětí - Ruka zdravotníka spočívá na předčasně narozeném dítěti na NJIP

Hluk na NJIP: Jak hluk působí na předčasně narozené dětí

Zeptejte se odborníka

Faktor hluku v prostředí, které podporuje nervový systém

Chápeme, že předčasně narozené děti jsou na novorozeneckém oddělení vystaveny různým stresovým faktorům a jedním z nich může být i hluk. Úkolem je tedy chránit dítě před nadměrnou hladinou hluku, ale zároveň umožnit pozitivní zvukovou stimulaci. Jedná se o křehkou rovnováhu.

Kdy je tedy hluku příliš? Co je hluk a co je zdravý podnět? Jak to přispívá k prostředí podporujícímu nervový systém, které tyto předčasně narozené děti potřebují? Jako specialisté na akutní péči jsme hovořili s odborníky z celého světa, abychom pokryli všechny aspekty tohoto tématu. Zjistěte více o zvuku, o tom, jak hluk ovlivňuje novorozence a všechny na NJIP, a o tom, jaké změny lze udělat pro zlepšení zvukového prostředí a výsledků dětí.

Zjistěte, co slyší kojenci

Noise-Matters-3-2.jpg

Pokud lépe porozumíme zvuku, můžeme vytvořit lepší zvukové prostředí pro předčasně narozené děti. Prohlédněte si naši infografiku a získejte přehled o decibelech, vnímané hlasitosti, o tom, co slyší kojenci v inkubátoru, a o účincích hlasitých zvuků na tyto kojence.

Stáhnout kompletní infografiku

Porozumět zvuku

Rozumíte zvuku fyzikálně? Podívejte se na náš videoseriál s Prof. Dr. rer. nat. Jürgenem Tchorzem a dozvíte se více o vnímání decibelů, vážené křivce A, o tom, jak se zvuk pohybuje různými médii a co to znamená pro kojence.

Prof. Tchorz vysvětluje, co je zvuk fyzikálně. Mluví o prahu slyšení a o tom, co je to decibel. Cílem je lépe porozumět zvuku, abychom mohli vytvořit lepší zvukové prostředí pro novorozence na NJIP.

Prof. Tchorz vysvětluje, jakou roli hraje frekvence zvuku a proč byla vyvinuta a používá se hladina akustického tlaku A. Když tedy vidíme dB a dB(A), chápeme rozdíl. Cílem je lépe porozumět zvuku, abychom mohli vytvořit lepší zvukové prostředí pro novorozence na jednotce intenzivní péče.

Prof. Tchorz vysvětluje, jak se zvuk šíří různými médii, nebo ještě konkrétněji, co se děje, když se zvuk šíří ze vzduchu do vody nebo pevného tělesa. To je obzvláště důležité, když se zamyslíme nad přirozeným prostředím v děloze ve srovnání s prostředím na jednotce intenzivní péče. Cílem je lépe porozumět zvuku, abychom mohli vytvořit lepší zvukové prostředí pro novorozence na jednotce intenzivní péče.

Prof. Tchorz na několika příkladech vysvětluje, jak se cítíte při různých úrovních decibelů. Cílem je lépe porozumět zvuku, konkrétně hladinám decibelů, abychom mohli vytvořit lepší zvukové prostředí pro novorozence na NJIP.

Prof. Tchorz vysvětluje, jak zvuk ovlivňuje náš vývoj, pokud jde o orientaci a jazykové schopnosti. To je obzvláště důležité, když si uvědomíme, čemu je předčasně narozené dítě vystaveno na NJIP. Cílem je lépe porozumět zvuku, abychom mohli vytvořit lepší zvukové prostředí pro novorozence na jednotce intenzivní péče.

Začlenění pozitivních zvuků

Na NJIP došlo za posledních 30 let k značnému vývoji. Jak nyní přemýšlíme o hluku? Jak hluk ovlivňuje vás a rodiče ve vašem oddělení? Co pozitivní zvuková stimulace?

Poslechněte si odbornici Carole Kenner, PhD, RN a dozvíte se více:

Carole Kennerová hovoří o tom, jak se za posledních 30 let vyvinula kultura NJIP. Vzpomíná na první jednotku intenzivní péče, kde pracovala, a vypráví, jak odlišné bylo tehdejší prostředí. Připomíná, že postupy vývojové péče jsou stejně důležité jako ostatní terapie a školení by se mělo zaměřit i na tuto oblast.

Carole Kennerová hovoří o tom, jak může personál a rodiče ovlivnit hlučné prostředí NJIP. Vysvětluje, jak to ovlivnilo ji osobně a jak vidí, že to ovlivňuje rodiče.

Carole Kennerová se zabývá zvukovou stimulací a tím, jak různé jednotky po celém světě začleňují toto téma do své každodenní praxe. Připomíná, že existuje mnoho způsobů, jak zavádět zvukové podněty, ale vždy je třeba sledovat, jak na ně dítě reaguje, protože to jsou nejlepší ukazatele toho, zda to funguje, nebo ne.

Snížení a monitorování hluku pomocí správného návrhu NJIP

Které 3 věci musíte vzít v úvahu, pokud jde o regulaci hluku a design NJIP? Monitorujete hluk na své NJIP? Kde by se mělo monitorování provádět?

Poslechněte si Dr. Roberta Whitea, MD a dozvíte se více:

Dr. Robert White hovoří o třech věcech, které je třeba vzít v úvahu, pokud jde o regulaci hluku a design NJIP. Vzhledem k tomu, že se svým týmem právě realizoval zbrusu novou jednotku v South Bendu, může hovořit o jejich myšlenkovém procesu a výzvách, kterým čelili.

Monitorujete hluk na své NJIP? Kde bychom měli provádět monitorování? Dr. White hovoří o důležitosti monitorování a konkrétně o tom, kde přesně bychom měli monitorovat, abychom se co nejlépe postarali o zdravé zvukové prostředí miminek.

Vytvoření vývojově přívětivé NJIP

Jak poznáme, že dítě zažívá hlukový stres? Jak to může děti postihovat později? Poslechněte si o osvědčených postupech snižování hluku a o tom, jak na ně upozornit svou nemocnici!

Poslechněte si odbornici Mary Coughlin, RN, MS, NNP a dozvíte se více:

Mary Coughlin hovoří o vývoji mozku a o tom, jak poznáme, že kojenec zažívá hlukový stres. Dále se zabývá tím, jaký vliv může mít tento stres na pozdější život těchto dětí.

Mary Coughlin hovoří o tom, že před zavedením programu snižování hluku nebo jakéhokoli jiného programu zaměřeného na vývojovou péči je důležité, aby se na něm všichni shodli. K úspěchu je třeba, aby se na něm podíleli všichni, od pracovníka na recepci přes ošetřovatelský personál, neonatology až po vedení.

Mary Coughlin hovoří o případu osvědčených postupů v Belgii. Vše od jejich cílů, přes způsob realizace programu až po výsledky. Přestože se jedná pouze o jeden příklad, který je třeba zopakovat, výsledky, kterých se jim podařilo dosáhnout pouhým zlepšením sluchového prostředí, stojí za pozornost.

Mary Coughlinová hovoří o příkladu osvědčeného postupu z Atlanty, kde plně propojili svou jednotku s nepřetržitým monitorováním zvuku a následně zavedli iniciativu za klidový režim. To znamená, že si vybrali dva časové úseky denně, kdy ztlumí světla, neruší kojence procedurami a mluví tišším hlasem.

Monitorujeme zvuk tam, kde na tom opravdu záleží?

Předčasně narozené děti jsou na NJIP vystaveny zcela jinému zvukovému prostředí než v děloze. Andres Maturana, vedoucí oddělení péče o novorozence v Santiagu de Chile, vysvětluje, že si musíme více všímat zvuků, které novorozenci slyší. Monitorujeme zvuk tam, kde na tom opravdu záleží?  Dále vysvětluje, jak některé zvuky, zejména hlas matky, pozitivně ovlivňují vývoj předčasně narozených dětí.

Zavádění řešení ohledně zvuku

Vytváření zvukového prostředí

Babyleo-Scene-3-2-D-520-2017.jpg

Jak můžeme tyto děti ochránit před negativním hlukem? Co dokáže design a technologie? Ať už navrhujete zcela novou NJIP, rekonstruujete stávající prostory nebo se snažíte využít prostor a vybavení novým způsobem, je důležité pečlivě zvážit hluk. Zde vám představíme nápady, jak zlepšit zvukové prostředí pro vaše malé pacienty.

Díky zabudování skleněných oken a dveří se zvýší viditelnost monitorů a minimalizuje se nežádoucí provoz. Pokud je tato možnost k dispozici, vybírejte přístroje od monitorů přes inkubátory až po fototerapeutické přístroje s prvky, které vytlačují zvuk z prostoru pro kojence. Na povrchy místností, jako jsou stěny a stropy, použijte materiál pohlcující zvuk. Zapojte Sound Ear, abyste zvýšili povědomí pečovatelů a návštěvníků. Sound Ear lze také použít jako nástroj pro realizaci programů měření kvality. Kromě toho může použití architektonických systémů pro upevnění přístrojů umožnit jejich tišší a snazší přesun.

Správné využití prostoru může pomoci zlepšit výsledky pacientů, efektivitu personálu a spokojenost rodiny. Najděte design, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a přitom nezapomeňte na hluk.

Související produkty

draeger-babyleo-tn500-3-2-d-44012-2015

Babyleo TN500

S typickou hladinou hluku 40 dB(A) je nový systém Babyleo tišší než konvenční přístroje a výrazně snižuje stres dítěte z hluku. Senzor měří a zaznamenává zvuky v pacientském prostoru a zvyšuje tak povědomí ošetřovatelů o hluku. K získání pozitivní stimulace lze připojit přehrávače MP3.

noise-display-soundear-3-2-d-1322-2011_new

Signalizace hluku SoundEar®

Monitorujte a zobrazujte hladinu hluku v pozadí na vašem oddělení, abyste podpořili pohodlné, zdravé a uzdravující prostředí pro pacienty, personál a návštěvníky.

Babylog-VN800-3-2-D-5741-2018.JPG

Babylog® VN800

nCPAP a HFOV jsou široce používané ventilační terapie. Kojenci mohou být na ventilátoru i několik týdnů a my musíme myslet na to, co to znamená pro jejich malá ouška. S tím jsme počítali již při návrhu přístroje Babylog VN800 a BabyFlow plus.

phototherapy-light-bililux-front-3-2-d-12195-2016.jpg

BiliLux

Fototerapeutická lampa BiliLux nemá žádný ventilátor, takže je během provozu prakticky bezhlučná, měřeno méně než 20 dBA, což je šetrné jak pro neurologický vývoj dětí, tak pro personál a rodiče.

Babyflow-plus-3-2-D-48842.jpg

BabyFlow® plus

Nastavitelný úhel umožňuje správné nasazení prongů a masek na pacienta, čímž se snižují úniky a zajišťuje se stabilnější úroveň CPAP. Stabilnější hladiny CPAP snižují hladinu hluku a činí z BabyFlow systém pro dechovou podporu s nízkou hlučností. Systém proto podporuje postupy vývojové péče a poskytuje nejlepší možnou terapii pro ty nejmenší pacienty.

Příbuzná témata

Zdravotní sestra kontroluje množství světla dopadající na předčasně narozené dítě na NJIP

Osvětlení NJIP

Péče o předčasně narozené dítě na NJIP

Vývojová péče na NJIP

Dítě podstupuje léčbu novorozenecké žloutenky na NJIP

Léčba novorozenecké žloutenky

Kontaktujte společnost Dräger

contact-us_safety-me-16-9.jpg

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30