Termoregulace na NJIP: Udržování teploty novorozence - Dítě spící na jednotce intenzivní péče

Termoregulace na NJIP: Udržování teploty novorozence

Stáhnout brožuru

Shrnutí

Důležitost udržování tělesné teploty novorozence není nový pojem. Je však obtížné určit, kterou teplotu měřit - a pravidelné měření jedné teploty nám sice říká, jak dobře je dítě schopno tuto teplotu udržet, ale neposkytuje nám žádné informace o energii, která je spotřebovávána na termoregulaci. Stavy u dětí, jako je podchlazení, vyžadují pečlivý tepelný management a  mohou ovlivnit výsledek léčby pacienta. Přestože se jedná o závažný problém, termoregulace je v mnoha nemocnicích stále podceňovaným faktorem.

Proč je teplota důležitá?

Ruka ošetřovatele spočívá na hlavě dítěte na jednotce intenzivní péče

Co se stane, když je dítěti příliš zima?

Teplo ztrácíme čtyřmi různými mechanismy: prouděním, sáláním, vedením a vypařováním. Příliš nízká teplota novorozence způsobuje stres a může zhoršit problémy s plícemi, což vede ke zvýšené potřebě ventilace. Zvyšuje se metabolická acidóza a je ovlivněn růst, což může prodloužit dobu hospitalizace. Bilirubin je vytěsňován z vazebných míst pro albumin, což zvyšuje riziko kernikteru. Všechny tyto problémy mohou vést ke zvýšené nemocnosti a úmrtnosti. Minimalizace všech čtyř typů tepelných ztrát a prevence chladového stresu je proto nutností.

Dítě se při odpočinku na jednotce intenzivní péče drží prstu ošetřovatele

Jak tělo reaguje na teplotu prostředí?

Tělo se snaží udržet svou teplotu v úzkých mezích, a pokud je vystaveno tepelné zátěži, využívá energii k dosažení teplotní stability. V každodenní péči o novorozence není možné měřit přenos tepla nebo výdej energie u dětí, proto se spoléhá na informace z měření teploty. Lepší celkový obraz o tepelné zátěži, kterou dítě zažívá, získáme, pokud měříme více tělesných teplot současně.

Následky ztráty tepla

Dokonce i pro dospělé pacienty může mít hypotermie velmi vážné následky. Pro děti s velmi nízkou porodní hmotností jsou následky mnohem závažnější. Dr. Manuel Sánchez Luna, MD, PhD z Univerzitní nemocnice v Madridu, vysvětluje, že i krátké přerušení tepelné terapie může být problematické. ​

Jak můžeme předčasně narozenému dítěti pomoci regulovat tělesnou teplotu?

Tepelná terapie sloužící k termoregulaci
​

Termoregulace a ThermoMonitoring

Ve srovnání s dospělým člověkem nemá předčasně narozené dítě mechanismy, jako je pocení a třes, a jeho metabolismus je také omezený. Jedinou reakcí na chladovou zátěž je vazokonstrikce, která je patrná při měření ThermoMonitoring. Cílem ošetřovatelské péče by proto mělo být udržet dítě v "teplotně neutrálním" rozmezí, aby byly zajištěny co nejlepší podmínky pro jeho růst a zrání.

Důležitost termoregulace

Tepelná terapie u předčasně narozených dětí není nic nového, a přesto bylo na toto téma provedeno poměrně málo výzkumů. Prof. Dr. Egbert Herting z Kliniky dětského a dorostového lékařství Univerzitní nemocnice v německém Šlesvicku-Holštýnsku hovoří o potřebě věnovat tomuto aspektu péče větší pozornost.

"ThermoMonitoring praktikujeme již 11 let. ​ Hlavní výhodou z našeho pohledu je, že jsme schopni vidět kritickou situaci dítěte mnohem dříve." ​

Barbara Schulz, vrchní sestra - Univerzita Heinricha Heineho, Centrum pediatrie Düsseldorf

Termoregulace u novorozenců: Brožura ThermoMonitoring - krok vpřed v neonatální intenzivní péči
​

Podrobnější pohled: přečtěte si více o tomto tématu

Stáhnout brožuru

Související výrobky

Dräger Babyleo® TN500

Dräger Babyleo® TN500

Termoregulace v neonatální péči

Termoregulace v neonatální péči

Příbuzná témata

Zdravotní sestra kontroluje množství světla dopadající na předčasně narozené dítě na NJIP

Osvětlení JIP

Ruka zdravotníka spočívá na předčasně narozeném dítěti na NJIP

Hluk na NJIP

Péče o předčasně narozené dítě na NJIP

Vývojová péče na NJIP

Kontaktujte společnost Dräger

contact-us_safety-me-16-9.jpg

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:00