Neonatální ventilace a ochrana plic - Předčasně narozenému dítěti je podáván kyslík

Neonatální ventilace a ochrana plic

Zeptejte se odborníka

Shrnutí

Neonatální ventilace je důležitou součástí péče poskytované na neonatologické jednotce intenzivní péče (NJIP). Ventilace předčasně narozených dětí a novorozenců je značný problém i pro nejzkušenějšího pečovatele: dechová nedostatečnost zůstává jednou z hlavních příčin mortality u novorozenců. I přes zavedení sofistikované konvenční ventilace stále existují novorozenci, které nelze adekvátně ventilovat.  

Nezralé plíce a nedostatečně vyvinuté dýchání vyžadují extrémně šetrnou ventilaci a moderní technologie. Cílem jakékoli ventilační strategie je proto podpora respiračního systému předčasně narozeného dítěte bez poškození plic nebo mozku. Naše ventilační strategie provázejí novorozence a ošetřovatele od začátku až do konce respiračních problémů: naším cílem je pomoci vám zabránit nebo minimalizovat plicní poranění, poškození a práci s dýcháním a zároveň optimalizovat pohodlí a umožnit vašim malým pacientům bezpečný růst. 

Zlepšete své výsledky s Volume Guarantee

Volume Guarantee je režim ventilace použitý k měření dechových objemů a monitorování změn plicních charakteristik pomocí důmyslných softwarových algoritmů. Byl navržen tak, aby kombinoval výhody tlakově omezené ventilace a objemově řízené ventilace. Klinické poznatky ukazují, že děti ventilované s Volume Guarantee mají větší šanci na přežití - bez poškození plic a chronických onemocnění. Tyto přínosy mohou také přispět ke snížení nákladů na NJIP.

Materiály ke stažení pro rozšíření znalostí

Brožura o objemově řízené ventilaci u novorozenců
Volume Guarantee pro novorozence

Přečtěte si více o našich nových přístupech v objemově cílené ventilaci u novorozenců.

Stáhnout brožuru

Rozhovor o ventilaci novorozenců s prof. Martinem Keszlerem
Prof. Martin Keszler o ventilaci novorozenců

Prof. Martin Keszler hovoří o tom, k jakému vývoji došlo v oblasti neonatální ventilace v průběhu let a jak Volume Guarantee může podpořit pozitivní výsledek ventilace novorozenců.

Stáhnout rozhovor

Případová studie o Volume Guarantee
Případová studie: Volume Guarantee v Seattlu

V této případové studii se dočtete o zahájení a průběžné klinické péči o kojence podporované Volume Guarantee.

Stáhnout případovou studii

Brožura Ventilace s Volume Guarantee u novorozenců
Pohledy na mechanickou ventilaci: Ventilace Volume Guarantee

Cílem jakékoli ventilační strategie je podpora respiračního systému novorozence bez poškození plic nebo mozku. Ventilace Volume Guarantee přispívá ke stabilizaci stavu dítěte a umožňuje citlivou respirační péči za použití stabilnější minutové ventilace. V dokumentu „Vysokofrekvenční oscilační ventilace“ se dozvíte více o tom, jak ventilace Volume Guarantee pomáhá zlepšovat výsledky pacienta.

Stáhnout brožuru

Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) u novorozenců

HFOV je režim ventilace, který se používá v klinickém prostředí již více než třicet let. V mnoha nemocnicích na celém světě je nyní HFOV zavedenou ventilací první volby pro respirační onemocnění. HFOV je používána úspěšněji a jemněji než konvenční ventilace pro léčení takových chorob a stavů, jako je syndrom dechové tísně, zápal plic, syndrom aspirace mekonia, přetrvávající plicní hypertenze novorozence a hypoplazie plic.

Doporučené materiály ke stažení

Brožura Teoretické a praktické aplikace HFOV
Teoretické a praktické aplikace HFOV

Cílem brožury „Vysokofrekvenční oscilační ventilace“, jejíž autorkou je prof. Jane Pillow, je jednak pomoci méně zkušeným klinickým pracovníkům obeznámit se s problematikou vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) a zároveň poskytnout další podrobnosti, které prohloubí pochopení této oblasti u zkušenějších uživatelů HFOV.

Stáhnout brožuru

Brožura Vysokofrekvenční oscilační ventilace
Pohledy na mechanickou ventilaci: Vysokofrekvenční oscilace

Vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) je komplexní strategie činnosti ventilátoru, která slouží jako záchranný režim zlepšující výměnu dýchacích plynů v plicích. Nabízí možnosti ochranné plicní ventilace při minimalizaci rizika rheotraumatu. V dokumentu „Pohledy na mechanickou ventilaci“ se dozvíte více o tom, jak HFOV pomáhá zlepšovat výsledky pacientů.

Stáhnout brožuru

Mandatorní minutová ventilace (MMV)

Ventilace s mandatorním minutovým objemem (MMV) je relativně jednoduchý režim ventilace s uzavřenou smyčkou, při jehož použití ventilátor poskytuje tlakově omezené, mandatorní dechy s cílovým objemem, když minutový objem generovaný tlakově podporovaným spontánním dýcháním klesne pod stanovený minimální minutový objem (MV). Dává vám možnost řídit ventilaci vašeho pacienta a současně zabezpečit minimální úroveň minutové ventilace. Kromě toho může být považován za bezpečnou strategii odvykání od plicní ventilace, protože kombinuje adaptaci frekvence a adaptaci tlaku v jenom režimu a mění se dle individuálních potřeb pacienta. Navíc se bezpečně přizpůsobuje případným únikům, pokud jde o citlivost triggerování, a kompenzuje úniky v režimu Volume Guarantee.

Doporučené materiály ke stažení

Ventilace s mandatorním minutovým objemem u předčasně narozených dětí
Pohledy na mechanickou ventilaci: MMV u předčasně narozených dětí

Začátek ventilační terapie je vždy začátkem procesu odvykání. Pro prevenci chronického plicního onemocnění, jako je bronchopulmonální dysplazie (BPD), je rozhodující přímo pomoci dítěti ke znovuzískání jeho respiračního reflexu. Ventilace s mandatorním minutovým objemem uzavírá pomyslný kruh v rámci procesu odvykání. V dokumentu „Ventilace s mandatorním minutovým objemem u předčasně narozených dětí“ se dozvíte více o tom, jak ventilace s mandatorním minutovým objemem pomáhá zlepšovat výsledky péče o pacienta.

Stáhnout brožuru

Související produkty

Dräger Babylog VN800 0

Dräger Babylog® VN800

Draeger Neonatal Ventilation Accessories

Příslušenství pro ventilaci novorozenců

Kontaktujte společnost Dräger

contact-us_safety-me-16-9.jpg

Dräger Medical s.r.o.

Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098
572 01 Polička

+420 468 001 380

Volejte PO-PÁ 6:00 - 15:30

Dräger Slovensko s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30