Letadlové protipožární výcvikové systémy Systémy simulace požáru

Letadlové protipožární výcvikové systémy

Kontaktujte nás

Letadlové protipožární výcvikové systémy

Na zemi je požární jednotka, dobře vycvičená na letadlovém protipožárním výcvikovém systému Dräger, během krizové situace v první obranné linii.

Realistická simulace požáru

Požáry v letadle mohou vzniknout na mnoha místech:

  • v turbíně
  • pod letadlem v případě úniku kerosinu
  • v podvozku
  • v nákladním prostoru
  • v těsné kabině (např. v zavazadlových prostorách, v řadách sedadel nebo v palubní kuchyňce)
Každý oheň vyžaduje individuální postup. Výcvik na simulátorech požáru v prostorách letadla od společnosti Dräger je ideální přípravou na takovou situaci.

Bezpečné podmínky výcviku

Plynové simulační systémy Dräger jsou navrženy v souladu s požadavky normy DIN 14097-2 Protipožární výcvikové systémy – část 2: Plynová simulační zařízení. Tyto systémy mají také doplňkové bezpečnostní funkce:

  • Vodní postřikovací chladicí systém pro vnější trup se spouští automaticky, jakmile se zapnou externí a povrchové požární lokace.
  • Simulátor je ukotven tak, aby vydržel zatížení hasičů a strojů i síly vodní trysky z hasičských vozů.
  • V případě poruch je systém vybaven modemem pro dálkovou diagnostiku.

Povrchové požáry

Rozlitý a vznícený kerosin patří mezi nejnebezpečnější situace při zdolávání požárů letadel. Výcvikové plochy společnosti Dräger pro zdolávání požárů tekutin (požárů rozlitých hořlavin) nabízí ideální podmínky pro realizaci ideální strategie hašení.

Směrnice pro letištní požární jednotky

Společnost Dräger podporuje své zákazníky zavedením požadavků asociace ICAO u letištních požárních jednotek pokud se jedná o výcvikové scénáře pro zdolávání požárů letadel.

Variabilní výcvikové možnosti

Každý simulátor požáru v prostorách letadla je co možná nejuniverzálnější. Lze simulovat například povrchové požáry, požáry v nákladních prostorách, v kabině, turbíně, křídle nebo v trupu. To umožňuje výcvik pro různé havarijní scénáře.

Vodní postřikovací chladicí systém pro vnější trup

Pro simulační systém sestaví společnost Dräger typ letadla vybraný zákazníkem nebo kombinaci různých typů letadel – také v původním měřítku.

Výcvik za studena

Na těchto systémech lze cvičit vyhledávání zraněných i evakuaci cestujících např. nouzovou skluzavkou. Interiéry letadla lze zcela zaplnit kouřem a vybavit nakloněnou rovinou pro simulaci letadla v boční poloze.

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661