Systém správy alarmů

Systém správy alarmů Dräger je monitorovací systém poskytující personálu všechny údaje o rozvodu medicinálních plynů v jasné a přehledné formě.

Součásti systému výměny informací

Systém tvoří řada vzájemně nezávislých součástí, komunikujících mezi sebou prostřednictvím datového kanálu. Každá ze součástí má zvláštní funkci a je schopna nezávisle zpracovávat požadovaná hlášení od systému.

Ventilové skříně úseků

Ventilové skříně úseků monitorují rozvod plynů v jednotlivých odděleních nemocnice. Speciální rozhraní pro systém alarmů shromažďuje údaje z monitorování tlaku a volitelných snímačů spotřeby plynu a poskytuje je systému správy alarmů. Překročí-li tlak plynu dolní nebo horní dovolenou mez, mohou další signály přenést alarmové hlášení k monitoru 6G v místnosti sester nebo alarm s naměřenými hodnotami dále postoupit systému správy budov.

Moduly rozhraní

K přenosu všech signálů a naměřených hodnot ze systému správy alarmů do systému správy budov je použita brána GMS. Brána převádí signály ze systému správy alarmů do standardu LONWorks®, který může být přímo zpracován běžnými systémy řízení. Díky tomu mohou být všechny funkce řídicího systému využity k přenosu alarmů a analýz, například oznámení o alarmech telefonem nebo e-mailem, seznamů alarmů nebo rozborů trendů. Dodáváme rovněž reléový modul Monitor R k přenosu signálů s několikanásobným hlášením cestou beznapět‘ových kontaktů k externím alarmovým systémům. Tento modul umožňuje konfiguraci až 200 hlášení na každém z osmi reléových výstupů pro přenos, bez ohledu na protokol přenosu dat.

Bezpečnost díky nezávislému monitorování

V monitorovacím systému se žádné hlášení nikdy nesmí ztratit. Jako záruka, že každé hlášení bude zobrazeno, pracuje systém správy alarmů jako uzavřená síť nedovolující vstup do vlastního systému žádnému jinému hlášení. Součásti systému správy alarmů se mimoto kontrolují navzájem pravidelným dotazováním u sběrnice dat a oznamováním poruch komunikace v případě, že nedostanou správnou odpověď. Monitor LLT nebo systém správy budov pak může přímo zobrazit, z kterého modulu chyba pochází.

Velká investice – pro dnešek i do budoucna

Firma Dräger neustále pracuje na dalším vývoji svého systému řízení plynů, existující vybavení může mít ze systému správy alarmů prospěch. Díky použití standardního protokolu přenosu dat jsou nové nebo rozšířené komponenty vždy schopny komunikovat s komponenty již existujícími, a protože každý komponent má svou vlastní funkčnost, může nové funkce používat i stávající zařízení. Váš system řízení plynů tak zůstává na špičkové úrovni bez nutnosti velkých změn.

Sběrnice dat

Systém správy alarmů je za účelem přijímání provozních a alarmových signálů od řídicích center rozvodu vybaven moduly sběrnic dat schopnými přímo spínat signály od rozvodného systému prostřednictvím vstupních svorek. Systém je schopen zpracovávat signály od kteréhokoli zařízení vybaveného beznapět‘ovými alarmovými kontakty. Jedna sběrnice dat může přijímat 16 až 64 signálů.

Panely provozních alarmů

Systémové alarmy a provozní hlášení se zobrazují na monitoru LLT, který má 48 označených kontrolek nebo textový displej. Monitor LL má 46 základních kontrolek, monitor L 22 kontrolek. Typ alarmu, například „provozní hlášení“ nebo „klinický alarm“, lze nastavit podle potřeby.

Přizpůsobení potřebám uživatele

Díky modulární konstrukci je systém správy alarmů možné přizpůsobit místním podmínkám. V závislosti na počtu signálů je použito více či méně sběrnic dat nebo displejů. Komunikace je navázána jednoduchým připojením pomocí dvouvodičového kabelu pro počítačové sítě. Ke stanovení způsobu spolupráce mezi komponenty se používá konfigurační software. Tato decentralizovaná struktura umožňuje kdykoliv přidávat nové komponenty nebo změnit stávajícího uspořádání. Systém se tak může rozšiřovat spolu s monitorovaným zařízením.

Snížení nákladů díky technice sítě

Použití techniky počítačové sítě umožňuje velmi pružná a snadno rozšiřitelná řešení. Především tam, kde musí být zpracováván velký počet hlášení, datové sítě vykazují vynikající poměr výkonu a nákladů v porovnání s konvenčními kabelovými systémy. Programovatelný systém má ještě další přednosti, vyžadují-li stávající systémy změnu nebo rozšíření. Při potřebě malých změn postačuje pouhá změna konfigurace komponentů. Je-li nutné rozšíření o nové oblasti, lze ke stávajícímu systému připojit nové komponenty a odpovídajícím způsobem změnit jeho konfiguraci. Existující kabeláž nemusí být měněna!

Soubory ke stažení

Brochure: Alarm Management Systems (PDF)
Brochure: Alarm Management Systems (PDF)

From a pure alarm system to active monitoring of the central medical gas supply.

Stáhnout

GMS System Brochure, en
GMS System Brochure, en

Because every breath is vital - Dräger Gas Management Systems for hospitals.

Stáhnout

Gas Management Systems Declaration of Conformity
Gas Management Systems Declaration of Conformity

Stáhnout

IfU GMS Gateway CS 9054831
IfU Monitor 3G / 6G and 3N / 6N 9054829 me
IfU Monitor L/LL/LLT 9054830 me
IfU Monitor R 9055461 me
IfU Operating and emergency signals 9055460 me

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30