Kapnografie (etCO2)

​Společnost Dräger nabízí široký sortiment příslušenství pro monitorování CO2 včetně samostatných opakovaně použitelných a jednorázových kyvet na měření CO2 a také senzorů CO2 pro měření v hlavním proudu, které zajišťují ergonomické posílení bezpečnosti pacienta.

Kyvety a senzory Dräger pro měření CO2 v hlavním proudu

​Senzory Dräger pro měření CO2 v hlavním proudu nabízí neinvazivní měření etCO2 senzorem CO2 s krátkou reakční dobou. Používají infračervený senzor k přímému měření oxidu uhličitého na konci endotracheální kanyly. Ve srovnání s bočním měřením dosahuje rychlejší reakce a rovněž zmírňuje riziko chybných měření3). Společnost Dräger nabízí kompletní portfolio kyvet pro měření CO2 pro dospělé a děti. Různé kyvety pro měření CO2 umožňují použití pro různé typy pacientů.

Klinická hlediska

​Na jednotce intenzivní péče se kapnografie používá jako neinvazivní způsob pro vyhodnocení ventilačního stavu pacienta1). Může se použít k vyhodnocení změn ve ventilaci, plicní perfuzi a metabolismu k podpoře optimalizace nastavení ventilace2). Sledování arteriálního rozdílu nebo rozdílu etCO2 příslušeného gradientu v průběhu času může poskytnout důležité informace související se zlepšením nebo zhoršením klinického stavu pacienta3) a posiluje tak bezpečnost pacienta. V současné době se monitorování kapnografie stále častěji užívá na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a na odděleních urgentního příjmu ke zjišťování nesprávné intubace a k monitorování účinnosti kardiopulmonární resuscitace4)5).

  • Rychlé kontinuální měření parciálního tlaku CO2 dýchacích plynů 
  • Měření etCO2 
  • Monitorování etCO2 s horní a dolní alarmovou hranicí 
  • Stavení produkce CO2 a sériového objemu mrtvého prostoru 

Pohodlí

​Jednorázová kyveta k měření CO2 doplňuje sortiment jednorázového ventilačního příslušenství ventilátorů Dräger pro intenzivní péči. Použitou kyvetu jednoduše likvidujte spolu s celým jednorázovým dýchacím okruhem a zkraťte si tak dobu demontáže.

Úspora

​Jednorázové kyvety k měření CO2 Dräger nepotřebují sterilizační protokoly, které se vyznačují značnými časovými a finančními nároky. Patentovaná konstrukce jednorázové kyvety navíc poskytuje stejný výkon jako opakovatelně použitelné prvky.

Přesnost

​Senzory CO2 Dräger pro měření v hlavním proudu poskytují jasný a přesný kapnogram. Žádné zpoždění při registraci vzestupu či poklesu podílu složek plynu.

Kompatibilita

​Kompatibilita – Senzory a kyvety se hodí pro ventilátory Dräger pro intenzivní péči Evita 2 dura, Evita 4 edition, Evita® XL (6871500) a Evita Infinity® V500 (6871950)*.

1)  Bongard F, Sue D.: Pulse oximetry and capnography in intensive and transitional care units. West J. Med. 1992 Jan; 156(1); 57-64 
2)  St. John RE.: Exhaled gas analysis: technical and clinical aspects of capnography and oxygen consumption. Crit Care Nurs Clin N Am. 1989; 20:363-374
3)  St. John RE.: End-tidal carbon dioxide monitoring Crit Care Nurs Vol 23, No. 4, August 2003; 83-88
4)  Pokyny AARC: Capnography/Capnometry during Mechanical Ventilation-2003 revision and update: Respiratory Care, May 2003 Vol. 48 No. 5
5)  Behende et al.: Validity of a disposable and end-tidal CO2 detection in verifying endotracheal tube placement in infants and children. Ann Erg Med 1992 31:142-5

*Některé výrobky nemusejí být k dispozici ve všech zemích.

Soubory ke stažení

CO2 cuvettes and mainstream sensors Product Information, en
CO2 cuvettes and mainstream sensors Product Information, en

Dräger offers a wide range of CO2 monitoring accessories including dedicated reusable and disposable CO2 cuvettes as well as mainstream CO2 sensors to improve patient safety in a convenient way.

Stáhnout

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30