Drägersorb®

Přípravek Drägersorb firmy Dräger obsahuje vysoce jakostní natronové vápno sloužící k absorpci oxidu uhličitého (CO2) a jiných kyselých plynů. V závislosti na použití jsou k dispozici různé verze přípravku Drägersorb.

Jedinečný tvar pelet

Jedinečný půlkulový tvar pelet zajišťuje nízký dýchací odpor, a proto je tento přípravek vhodný pro delší dobu používání.

Reprodukovatelná absorpce

Jednotný tvar zaručuje stejnoměrné naplnění vložky, což má za následek jednak reprodukovatelnou absorpci CO2, jednak zabránění vzniku kanálů uvnitř vložky.

Indikátor

Přípravek Drägersorb 400 ind a Drägersorb 400 ind S obsahují barevný indikátor. Když změní indikátor působením např. CO2, svou barvu z bílé na fialovou, představuje tato změna externí signál pro výměnu natronového vápna.

Typické aplikace

  • Ventilační filtry pro čističky odpadních vod
  • Vzduchové filtry pro zásobování vzduchem okruhů vodního chlazení v elektrárnách (deionizovaná voda)
  • Úkryty a záchranné místnosti v dolech
  • Záchranné soupravy

Vysoká absorpční kapacita CO2

Velký vnitřní povrch pelet z natronového vápna zaručuje vysokou absorpční kapacitu CO2.

Vysoká odolnost vůči oděru

Jedinečný půlkulový tvar pelet má vysokou odolnost vůči oděru, čímž je omezena tvorba prachu.

Vyšší obsah vody

Přípravky Drägersorb 400 ind a Drägersorb 400 ind S mají vyšší obsah vody. Dräger je jedinou společností, která vyrábí natronové vápno s vyšším obsahem vody speciálně pro aplikace, které pracují se vzduchem okolního prostředí a jehož filtrační funkce je za těchto podmínek mnohem delší, než je tomu u tradičních produktů s natronovým vápnem.

Kontaktujte Dräger

woman with blonde hair

Dräger Safety

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30