Drägersorb Free

Vysoká bezpečnost a vysoká absorpční kapacita CO2. Absorpční vápno je nezbytné pro absorpci CO2 v inhalačních anesteziologických přístrojích se systémem zpětovného vdechování. 

Drägersorb Free

Společnost Dräger jako jediný výrobce anesteziologických přístrojů, který současně vyvíjí a vyrábí své vlastní absorpční vápno DrägerSorb, vytvořila výrobek optimalizující funkci a bezpečnost.

  • Nevytváří se sloučenina A ani oxid uhelnatý 
  • Vysoká absorpční kapacita CO2 – eliminuje produkty rozkladu (např. formaldehyd) 
  • Stejná vysoká úroveň parametrů výkonu u všech výrobků jako u Drägersorb 800+

Vysoká absorpční kapacita CO2

Díky jedinečnému tvaru pelet se v Drägersorb Free nevytváří kanálky. Rovnoměrně absorbuje CO2 a zaručuje efektivní využití. Díky kombinaci tvaru pelet a poréznosti má Drägersorb Free nejvyšší absorpční kapacitu CO2 1, 2, 3 ze všech bezpečných absorbentů.

Nevytváří se sloučenina A

Základní nevýhoda použití jakéhokoliv konvenčního absorpčního vápna v kombinaci se sevofluranem: tato kombinace vytváří sloučeninu A, pro kterou byl u zvířat prokázán nefrotoxický účinek. Drägersorb Free společnosti Dräger představuje produkt, který nevytváří vůbec žádnou sloučeninu A, a to bez ohledu na úroveň vlhkosti v absorpčním vápně.

Nevytváří se oxid uhelnatý (za žádných klinických podmínek)

​Pokud se prchavá anestetika používají v kombinaci s jakýmkoli konvenčním suchým absorpčním vápnem, vzniká oxid uhelnatý. Vzhledem k tomu, že anesteziologické přístroje neměří oxid uhelnatý a nemůže být detekován ani uživateli, představuje tento toxický vedlejší produkt pro pacienty vážné riziko. Drägersorb Free tento problém zcela odstraňuje, protože při použití s prchavými anestetiky v klinických podmínkách oxid uhelnatý1, 2 vůbec nevytváří, a to bez ohledu na úroveň vlhkosti absorpčního vápna.

Uživatelsky přívětivé balení

​Jednorázový absorbér Drägersorb CLIC je k dispozici pro použití s anesteziologickými pracovišti řady Zeus, Primus a Fabius. Toto rychlé, čisté a snadno použitelné jednorázové řešení nabízí výrazné výhody:


  • Rychlá výměna znamená: ještě lepší časovou výhodnost pro anesteziologické pracovníky 
  • Posiluje bezpečnost zabráněním přímého kontaktu s absorpčním vápnem nebo prachem 
  • Absorbér CLIC lze kdykoliv vyměnit, a to i během chirurgických výkonů, což znamená, že absorpční vápno lze před výměnou zcela využít, a snižují se tak náklady 
  • Jako doplňková funkce je k dispozici obtok CO2

Jednorázový Drägersorb CLIC

Zobrazení produktů ze všech stran

Draegersorb Free 360

Soubory ke stažení

Declaration of Conformity_Draegersorb CLIC CO2 Absorber
Declaration of Conformity_Draegersorb CLIC CO2 Absorber

Stáhnout

Drägersorb Free Safety Data Sheet, cs-CZ
Drägersorb Free Safety Data Sheet, cs-CZ

According to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Stáhnout

IFU Drägersorb Free 9037425 ME
IFU Drägersorb Free 9037425 ME

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30