Dräger Evita® V800

​Zažijte další úroveň ventilace. Evita® V800 je ventilátor s vysokým výkonem a estetickým designem, který umožňuje rychlou a efektivní obsluhu. Od prvního nasazení ochranné plicní ventilace až po integraci ventilátoru na pracovišti intenzivní péče s maximální orientací na pacienta.

Zásady správné obsluhy a uživatelské rozhraní

Krásně přehledné uživatelské prostředí v kombinaci s moderní technologií skleněného dotykového displeje umožňuje intuitivní ovládání přístroje.

 • Díky intuitivnímu přístupu k nastavení přístroje i ke klinickým datům je obsluha ventilátoru rychlá a bezpečná i v mimořádně stresových situacích.
 • Veškerá data pacienta, alarmy a trendy se zaznamenávají a lze je snadno vyexportovat přes USB.
 • Jediným dotykem prstu můžete přepínat mezi různými konfiguracemi zobrazení.
 • Jednotlivými postupy vás krok za krokem provedou podrobné pokyny.
 • Snadné odečítání hodnot a navigace v systému díky novému barevnému provedení a skleněnému dotykovému displeji.
 • Světlo alarmu je vidět ze všech stran a jeho barva odpovídá příslušné prioritě alarmu.

Časná mobilizace a transport pacientů

Díky volitelným hardwarovým součástem a časné mobilizaci přispívá tento přístroj k rychlému a flexibilnímu transportu pacientů.

 • Přívodní jednotka plynu GS500
 • Jednotka zdroje napájení PS500
 • Lůžková přípojka
 • Transportní přívodní jednotka (TSU)

Neinvazivní po co možná nejdelší dobu

Zajištění terapie s vysokým průtokem

 • podpora vysokoprůtokové nosní kanyly (HFNC) až po 80 l/min s možností omezení maximálního tlaku
 • vysokoprůtoková aplikace kyslíku i při aktivním zvlhčování
 • plynulý a snadný přechod z kyslíkové terapie přes neinvazivní ventilaci na invazivní ventilaci a zpět
Neinvazivní ventilace s automatickou kompenzací netěsností
 • neinvazivní ventilace (NIV) ve všech režimech
 • automatická kompenzace netěsností doplňuje průtok požadovaný pacientem nepřetržitým přívodem dýchací směsi
 • přizpůsobení únikům souvisejícím s triggerováním, cykly a aplikací tlaků a objemů
 • alarmy, které nejsou použitelné, se během NIV nezobrazují
 • správné monitorování ventilace pacienta díky hodnotám s kompenzací netěsností

Ochranná plicní ventilace

Naše nástroje pro komplexní léčbu podpoří vaši strategii v ochranné plicní ventilaci.

 • Ochranná plicní ventilace u dospělých, dětí a novorozenců: invazivní, neinvazivní a terapie O2
 • Pokročilé funkce pro diagnostiku a monitorování plic (např. funkce Smart Pulmonary View nebo manévr Low Flow)
 • Zobrazení regionální distribuce ventilace pomocí PulmoVista® 500
 • Nástroje pro recruitment manévry (např. QuickSet® a PressureLink) a podpora rozhodování o léčbě na základě trendů dechových parametrů (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
 • Zaměření na objem plic na konci výdechu pomocí PC-APRV s funkcí AutoRelease®
 • Volumetrické monitorování CO2 (VCO2, VTCO2, slope fáze 3, Vds/VTe)

Efektivní odvykání

Podpora synchronizované ventilace pro rychlé a efektivní odvykání.

 • Automatické odvykání pomocí funkcí SmartCare®/PS
 • Větší variabilita u spontánního dýchání díky funkcím tlakové podpory Variable Pressure Support a Proportional Pressure Support
 • Usnadnění spontánního dýchání díky „konceptu možnosti dýchat“ např. s AutoFlow® nebo Volume Guarantee
 • Automatická kompenzace kanyly (Automatic Tube Compensation, ATC®) kompenzuje odpor dýchacích cest při přístrojovém dýchání
 • Vyhodnocení odvykání podle parametrů RSBi, P0.1 a NIF

Interoperabilita zdravotnických prostředků a kybernetická bezpečnost

Budoucnost akutní péče spatřujeme v propojení zdravotnických prostředků do zabezpečeného jednoho systému, který umožňuje klinické aplikace v bezpečném prostředí.

Interoperabilita mezi zdravotnickými prostředky podporuje zdravotníky v místě provádění péče:

 • otevřená konektivita zajišťující i budoucí potřeby díky standardizované komunikaci založené na principech normy ISO/IEEE 11073-SDC*
 • automatická dokumentace ze zdravotnických prostředků do vašeho systému elektronických zdravotních karet (EMR)**
 • distribuce alarmů: napomáhá bezpečnosti pacientů tím, že upozorňuje zdravotníky pomocí distribuovaného informačního systému
 • centrální monitorování ventilačních parametrů pomocí aplikace VentCentral na Infinity® CentralStation
* pouze s Connectivity Converter CC300
** pouze s Connectivity Converter CC300 a Infinity® Gateway Suite

Usilujeme o důsledné zavádění příslušných opatření v rámci osvědčených bezpečnostních postupů NIST.
Při dodržení pěti funkcí sem patří:

Identifikace
Pro posuzování rizik jsou k dispozici specializované dokumenty s informacemi týkajícími se bezpečnosti (např. Software Bill Of Material, formulář MDS2, komplexní dokument o kybernetické bezpečnosti).

Ochrana

 • Zabezpečené spouštění zajišťuje integritu softwaru na přístroji.
 • Řízení přístupu k chráněným funkcím a údajům.
 • Zvýšení odolnosti operačního systému vynecháním nepotřebných softwarových komponent a deaktivací všech nepoužívaných portů za účelem minimalizace prostoru pro útoky.

Detekce
Události důležité z hlediska zabezpečení jsou detekovány, zaznamenávány do souboru bezpečnostního protokolu odolného proti neoprávněné manipulaci a správce IT je informován prostřednictvím služby SNMP Trap.

Reakce
Funkce monitorování stavu systému pečlivě sleduje zatížení systému a v případě podezření na škodlivé události reaguje deaktivací síťového rozhraní, pokud je zatížení neobvykle vysoké.

Obnovení
Pokud je zjištěna bezpečnostní událost, systém se dokáže restartovat do posledního známého správného stavu. Servis společnosti Dräger dokáže rychle obnovit hardware i software, klinickou konfiguraci lze přenést z jiných přístrojů prostřednictvím jednotky USB.

Servis Dräger přesahující běžné opravy přístrojů

​Zdravotnické přístroje fungují nejlépe, když je správně prováděna jejich kalibrace a údržba je pravidelně zajišťovaná původním výrobcem:

 • TotalCare: Nákladově výhodné zajištění údržby a oprav.
 • PreventiveCare: Předem se vyhněte neočekávaným poruchám.
 • InspectionCare: Pravidelné kontroly k zajištění bezpečného fungování vašich přístrojů.
 • ExtendedCare: Pokrytí i po uplynutí standardní záruční lhůty.
Zvyšte dostupnost svého zdravotnického vybavení i svých řešení IT –⁠ dbejte na jejich aktuálnost, ochranu a zabezpečení díky naší službě Connected Maintenance, která nabízí:
 • Help Ticket (žádost o podporu)
 • distribuci softwaru
 • správu certifikátů

Soubory ke stažení

Evita V800 Product Information, cz
Evita V800 Product Information, cz

Stáhnout

Confirmation of Compatibility Filter Plus
Confirmation of Compatibility Filter Plus

Stáhnout

Confirmation of Compatibility SelfTestLung with devices
Confirmation of Compatibility SelfTestLung with devices

Stáhnout

Declaration of Compatibility Disposable Expiratory Valve_Savina_Evita
Declaration of Compatibility NeoTestLung with devices
Declaration of Compatibility_NovaStar_ClassicStar_ClassicStarPlus
Declaration of Compatibility- VentStar Coax/ VentStar Coax GSL
Did you know? (C20/C), en
Did you know? (NIF), en
Did you know? (p0,1), en
Did you know? (P0.1), en
Did you know? (PPS), en
Did you know? (Trigger), en
Did you know? (Trigger), en
IfU Transport Supply Unit CS 9052136
IfU Transport Supply Unit SK 9052139
IFU Bed Coupling 9052621 ME
IFU Evita V800 / V600 SW 1.n 9055606 cs
IFU Evita V800 / V600 SW 1.n 9055625 sk
IFU Evita V800 / V600 SW 2.n - 9511613 cs
IFU Evita V800 / V600 SW 2.n - 9511632 sk
IFU SP Evita V series / Babylog VN series / Batteries 9510325 en, cs me
IFU SP Low trolley - 9512139 de-me
LowFlow Function Sheet, cz
REIN Reprocessing instructions Evita V series / Babylog VN series 9510373 cs
REIN Reprocessing instructions Evita V series / Babylog VN series 9510392 sk
ZNÁTE? (Avoiding Pressure Ulcers), cz
ZNÁTE? (co2 production), cz
ZNÁTE? (dead space volume), cz
ZNÁTE? (etCO2), cz
ZNÁTE? (MMV), cz
ZNÁTE? (Peepi), cz
ZNÁTE? (Pressure Link), cz
ZNÁTE? (QuickSetting), cz
ZNÁTE? (SPV), cz

Technické údaje

Ochranná plicní ventilace

Způsob použití v provozu
Plně vybavená, vysoce výkonná ventilace
Kategorie pacientů
Dospělí, děti, novorozenci
Inspirační průtok
max. 180 l/min

Ventilační režimy

Objemově řízená ventilace
Tlakově řízená ventilace
Podpora spontánního dýchání

Technické údaje

Zobrazení obrazovky
18,3palcová kapacitní skleněná dotyková obrazovka
Sériová rozhraní
RS232, USB, LAN
Interní baterie
30 min
Externí baterie
Porucha–Příčina–Odstranění poruchy

Fyzikální parametry

Smart Pulmonary View
variabilní tlaková podpora
SmartCare/PS
AutoFlow®
VG
Neinvazivní ventilace
Monitorování CO2
ATC
Terapie O2
Smyčky
Trendy

Porovnat se souvisejícími produkty

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30