Požární kontejner (stacionární) Výcvik v reálném ohni

Požární kontejner (stacionární)

Požární kontejner (stacionární)

Bezpečnost a zdraví hasičů mají při zdolávání požárů prioritu. V plně vybaveném požárním kontejneru Dräger je možné trénovat všechny potenciální požární situace, jako by byly reálné.

Realistická simulace požáru

Během výcviku v požárním kontejneru jsou hasiči konfrontováni se skutečnými plameny, extrémním horkem, vysokou vlhkostí, velmi omezenou viditelností a hustým kouřem. To jim umožňuje nacvičit si zdolávání nouzové situace co nejrealističtěji.

Specifické řešení dle zákazníka

Protože se přihlíží k požadavkům individuálního výcviku, všechny systémy se plánují výhradně dle přání zákazníka. Zohledňují se příslušné normy a nejnovější standardy kvality a bezpečnosti. Mezi možná místa požáru patří:

  • kuchyň
  • pohovka
  • plynoměr
  • netěsnost potrubí / příruby
Lze také realisticky simulovat celkové vzplanutí. V podstatě lze simulovat jakýkoliv objekt jako místo požáru.

Variabilní výcvikové možnosti

Požární kontejner nabízí mnoho výcvikových scénářů, přičemž každý má jiné výcvikové zaměření. Lze cvičit základní vzorce chování, stejně jako taktiku rozmisťování a činnost při hašení. Výcvik v požárním kontejneru naučí hasiče také způsoby zvládání velkého horka v požárních prostředích.

Bezpečné podmínky výcviku

I při extrémním horku jsou bezpečné a kontrolované podmínky zajištěny s nejvyššími úrovněmi spolehlivosti. Automatická redundantní bezpečnostní zařízení pro sledování plynu a teploty dle normy DIN 4097-2 kontrolují podmínky v požární místnosti. Pokud dojde k překročení stanovených limitů nebo bude použit nouzový vypínač, systém se automaticky vypne a přejde do bezpečného stavu pomocí nucené ventilace a nouzového osvětlení.

Přístupné střešní povrchy

Jako rozšíření výcvikové oblasti lze použít také přístupnou střechu kontejneru.