Dräger FireGround

​Přehled za všech okolností: Velitel zásahu potřebuje aktuální informace od všech nositelů vzduchového dýchacího přístroje na všech vstupních bodech a musí vědět, že je lze použít v jakémkoli scénáři. Systém odpovědností Dräger FireGround* to dokáže velice rychle a minimalizuje potřebu hlasové komunikace přes rádio.
(*k dispozici v roce 2022)

Přesný monitoring s nezávislým přenosem dat v reálném čase

​Systém odpovědností Dräger FireGround je navržen tak, aby přenášel důležité informace v reálném čase, což dává veliteli zásahu více času na přijetí taktických rozhodnutí. Tato výhoda výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost a uklidňuje tým během nasazení. Dräger FireGround vytváří proprietární síť nezávislou na dostupné síti a energetické infrastruktuře. Naše řešení navíc nabízí cloudové služby pro uživateli přizpůsobené hlášení a vzdálené monitorování.

BEZPEČNOST+

Automatická aktivace a přihlášení
Pro bezpečné a rychlé nasazení: Náš Dräger PSS® AirBoss Connect jsme navrhli tak, aby po otevření ventilu tlakové láhve automaticky aktivoval rádiový přenos. Veškeré důležité údaje a alarmy z aktivního dýchacího přístroje lze nyní snadno zobrazit na vašem chytrém zařízení. Kromě toho jste stále schopni začlenit osobní výměnu s hasičem, pokud to vyžaduje váš standardní operační postup (SOP), čímž je celý proces monitorování během zásahu pro váš tým spolehlivější a bezpečnější.

Přenos v reálném čase se širokou škálou výstrah
Mít všechny informace během kritických situací rychle a přehledně je zásadní. Dräger PSS AirBoss Connect byl navržen s celou řadou výstrah:

  • Tlak v láhvi, dosažení nízké hladiny vzduchu a čas na ústup
  • Ruční tísňový signál, výstraha při nehybnosti, výstraha při pádu, výstraha při nárazu a tepelná výstraha
  • Komunikační výstrahy a potvrzení, např. univerzální evakuační zpráva
Když nastanou kritické situace, jste vždy informováni. Výstrahy přenášené v reálném čase vám dávají výhodu spolehlivé identifikace potřebného hasiče a okamžitého kontaktu s ním.

Neverbální komunikace umožňuje menší rádiový provoz
Systém odpovědností Dräger FireGround zjednodušuje nepřetržitou výměnu dat tím, že snižuje potřebu verbálních aktualizací stavu. Tím se podstatně uvolní používání pozemního mobilního rádia (LMR) pro taktické zprávy, což vám a vašemu týmu poskytne více času soustředit se na hlavní úkol. Komunikační výstrahy, např. univerzální evakuační zpráva, jsou přijaty na elektronickou řídicí jednotku se zvukovým upozorněním. Přesně vidíte, kdo příjem výstrahy potvrdil a kdo ne, takže toho, kdo ne, můžete kontaktovat pomocí pozemního mobilního rádia.

POUŽITELNOST

Rychlé nasazení týmu
Aplikace Dräger FireGround je navržena s ohledem na použitelnost specifickou pro hasiče a bezproblémově se integruje do standardních operačních postupů. FireGround zobrazuje všechny aktivní dýchací přístroje s přiřazeným přizpůsobeným ID přístroje nebo podle jména jejich nositele. Poté lze přetažením přidat každý dýchací přístroj nebo hasiče k týmu. Tímto způsobem lze snadno vytvářet a automaticky přidávat předdefinované týmy, například vůz 26, zásah 1.

Sledování
Kromě schopnosti sledovat hasiče při zásahu vám aplikace FireGround také pomáhá sledovat, jak se zásah odehrává. Můžete ji použít k nakreslení rozvržení zásahu, vytváření hlasových záznamů a přidávání fotografií. Každá položka je časově označena, což vám pomůže při sepsání zprávy. S webovou aplikací FireGround máte přehled o vstupních bodech, což umožňuje okamžité informování vyšších úrovní velení, pokud dojde ke kritickým událostem.

Intuitivní rozhraní
Hlavní obrazovka FireGround vám na první pohled poskytne podrobný přehled o každém nositeli dýchacích přístrojů. Ti, kdo dosahují kritických úrovní tlaku nebo jsou u nich konkrétní výstrahy, se zobrazí nahoře. Náš systém vám dává příležitost průběžně sledovat váš tým na místě a případné problémy, kterým může čelit.

Snadné použití
Seznámení se systémem nebylo nikdy jednodušší. Tréninkový režim, spojení mezi aplikací FireGround a webem Dräger FireGround, vám pomůže simulovat různé scénáře a projít taktické reakce. Vysvětlení různých funkcí aplikace vám také pomůže snadno trénovat implementaci systému odpovědností, aniž byste museli absolvovat řadu osobních školení.

KONEKTIVITA

Vzdálený monitoring
Volitelný web Dräger FireGround umožňuje personálu workshopů, vedení a velení využívat data vytvořená při zásahu, ať jsou kdekoli. Je potřeba jen připojit FireGround Hub ke cloudu společnosti Dräger přes Wi-Fi nebo LTE. Poté můžete zásah vzdáleně monitorovat a kdykoli získat úplný protokol zásahu.

Přizpůsobené hlášení zásahů a komplexní analýza
Další výhodou je, že můžete snadno přizpůsobit hlášení pro různé účely od historie uživatelů nebo přístrojů až po synchronizované přehledy úplných zásahů. Schopnost vytvářet hlášení ze zásahů na důkazních a taktických úrovních vám poskytne komplexní a hodnotnou analýzu. Společnost Dräger vám nabízí vícestupňový systém záznamu dat – v elektronické řídicí jednotce dýchacího přístroje, aplikaci FireGround a cloudu společnosti Dräger – což zajišťuje dostupnost dat v každém případě a kdykoli.

Vynikající šíření signálu
Náš systém odpovědností Dräger FireGround má spolehlivý bezdrátový komunikační systém, který vám umožní zůstat v kontaktu na vzdálenost až 1,5 km, což výrazně zlepšuje komunikační spojení, i když nejste přímo u zásahu. Tento dosah je však ovlivněn typem stavby a budovy (např. typické rodinné domy, středně velké sklady nebo tunely). Společně s naším zákazníkem jsme provedli testy týkající se dosahu mezi uživatelem dýchacích přístrojů a FireGround Hubem a dosáhli vynikajících výsledků. Navíc, když do konstrukce vstoupí více uživatelů dýchacích přístrojů, signál FireGround se šíří lépe, když je sdílen mezi síťovými komponentami. Každý přístroj PSS AirBoss Connect a každý Hub automaticky funguje jako zesilovač každým krokem zvyšující celkové šíření signálu.

Soubory ke stažení

FireGround Produkt Information, cs
FireGround Produkt Information, cs

Přehled za všech okolností: Velitel zásahu potřebuje aktuální informace od všech nositelů vzduchového dýchacího přístroje na všech vstupních bodech a musí vědět, že je lze použít v jakémkoli scénáři. Systém odpovědností Dräger FireGround* to dokáže velice rychle a minimalizuje potřebu hlasové komunikace přes rádio.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 011 852

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661