Dräger Gas Communication Cockpit

Vizualizační panel Gas Communication Cockpit firmy Dräger je dotykový panel o velikosti 8,4" s vysokým rozlišením. Slouží jako centrální jednotka k zobrazování alarmových signálů a naměřených hodnot, poskytnutých systémy řízení plynů Dräger, a koncentrace plynů ve vzduchu provozních místností a laboratoří monitorovaných systémy detekce plynů Dräger.

O systému

Vizualizační panel Gas Communication Cockpit je ideálním doplňkem systému správy alarmů Dräger. Umožňuje náhled a správu alarmů a naměřených hodnot dodaných systémem řízení plynů Dräger a volitelně i systémem detekce plynů Dräger. Dále je možné předávat tyto alarmy a údaje externím systémům, například systému správy budov, Intranetu a Internetu, jakož i jejich posílání cestou SMS a e-mailu. Jako křížový systém – sekun--dární zobrazovací jednotka – nemusí Dräger GCC 1000 splňovat požadavky zákona o zdravotnických prostředcích (MPG).

Zobrazení protokolu alarmů a událostí

Alarmy a události lze snadno dohledávat. K dispozici jsou podrobné informace jako čas, kanál a typ alarmu nebo události. Detekce poruch rozvodu medicinálních plynů nebo nepravidelností v kvalitě okolního prostředí je kdykoli možná. Díky funkci „Historie“ mohou servisní technici usuzovat na celkový stav systému.

Webové rozhraní

Prostřednictvím webového rozhraní může být webový server integrován do místní sítě a umožňuje pohodlný přístup k prohlížeči. Kromě toho je přes webové rozhraní možný přístup ke všem funkcím vizualizačního panelu Gas Communication Cockpit prostřednictvím Ethernetu nebo Internetu.

GSM Moduly (volitelně)

S GSM modulem (lze objednat jako volitelné příslušenství) se alarmy a informace o nepravidelnostech dají posílat e-mailem a jako SMS. Tato oblast spadá do kompetence servisních techniků Dräger nebo technického servisu nemocnice. Provádění oprav je díky tomu rychlé a efektivní.

Displej

Alarmy a naměřené hodnoty ze systému řízení plynů Dräger a koncentrace plynů v atmosférickém vzduchu jsou jasně zobrazeny v podobě sloupcových grafů nebo tabulek. Všechny důležité údaje jsou shromažďovány a podrobně zobrazovány online.

Medicinální plyny

  • typ plynu
  • alarmy a provozní signály
  • naměřené hodnoty, například tlaku nebo spotřeby
  • kvalita medicinálního vzduchu (vyžaduje Dräger Medical Air Guard)

Atmosférický vzduch (volitelně)
  • typ plynu
  • rozsah měření
  • koncentrace plynu
  • alarmy
  • poruchy

Záznamník dat (volitelně)

Záznamník dat (lze objednat jako volitelné příslušenství) umožňuje ukládání naměřených hodnot a událostí za účelem dokumentace na nejméně 31 dní. K dispozici je uživatelsky příjemný výstup na kartu CompactFlash®, USB port nebo k webovému prohlížeči. Tato data mohou být jednoduše editována, například v programu Microsoft® Excel. Nepravidelnosti, jako netěsnosti nebo mimořádně vysoké koncentrace plynů v okolním prostředí, mohou být rychle zjištěny.

Síťové rozhraní

Další rozhraní lze integrovat do řídicích systémů vyšší úrovně a firemních sítí používajících například Modbus nebo BacNet (volitelně). Komunikace s dalšími dotykovými panely a připojení k externím systémům jsou tedy možné na požádání.

Soubory ke stažení

Informace o výrobcích: Dräger Gas Communication Cockpit (PDF)
Informace o výrobcích: Dräger Gas Communication Cockpit (PDF)

Stáhnout

Brochure: Alarm Management Systems (PDF)
Brochure: Alarm Management Systems (PDF)

From a pure alarm system to active monitoring of the central medical gas supply.

Stáhnout

Brochure: Medical Air System (PDF)
Brochure: Medical Air System (PDF)

Safe ventilation starts at the medical air plant

Stáhnout

GMS System Brochure, en

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30