Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect je vaše spojení s digitální budoucností bezpečnosti práce. Systém propojuje jednotlivé produkty Dräger prostřednictvím inteligentního softwarového řešení. Nezávisle na poloze a čase můžete optimálně spravovat a sledovat váš přístrojový park a mít vždy k dispozici umístění a stav přístrojů pro detekci plynů i disponibilních pracovníků. Můžete tak chránit své zaměstnance a zároveň zvýšit efektivitu svého podniku.

Nejlepší možný přehled – vždy a všude

Prostřednictvím webové aplikace můžete sledovat polohu a pohyb osob nezávisle na čase a místě – na základě údajů GPS použitých chytrých telefonů. Prostřednictvím webové aplikace lze kontrolovat živá data přístrojů Dräger Pac a X-am-2800, jako jsou naměřené hodnoty nebo stav přístroje. V případě alarmu budete okamžitě informováni. A nejlepší část: Platíte pouze za to, co používáte. Účtují se pouze hodiny, kdy jsou data živě odesílána do cloudového backendu.

Efektivní správa vašich přístrojů

Ve webové aplikaci Dräger Gas Detection Connect si můžete snadno a rychle zobrazit informace o svých přístrojích. Data, certifi káty a výsledky testů detektorů plynů jsou uloženy v cloudovém backendu prostřednictvím stanic Dräger X-dock. O správu a ukládání dat přístrojů, informací o testech, dat měření a dalších informací se stará backend Azure Cloud, který přijímá data z připojených testovacích stanic. Je však možný i opačný směr: do testovacích stanic lze prostřednictvím backendu distribuovat aktualizace fi rmwaru. Protože jsou vaše stanice X-dock připojeny permanentně, nabízíme vám férové paušální ceny.

Ideální využití vašich shromážděných dat

Uživatelsky přívětivý design vám umožňuje optimální zobrazení a využití dat. Kdykoli lze zobrazit a exportovat jak živé události, tak i události minulé, které byly do cloudového backendu přeneseny a zdokumentovány prostřednictvím aplikace pro chytré telefony nebo prostřednictvím stanic Dräger X-dock. Všechna data o událostech a přístrojích lze zúžit pomocí fi ltrů a vyhledávacích funkcí a sestavit je jako export do aplikace Excel.

Flexibilní funkčnost

Díky propracovanému systému správy rolí a práv můžete systém snadno přizpůsobit svým potřebám. Můžete rozhodnout, zda uživatelé mohou vidět osoby na mapě nebo ne, zda mohou vidět jména v prostém textu nebo pouze ID a zda mohou přistupovat ke stanici X-dock. Určená práva umožňují vytvářet specifi cké role a individuálně přiřazovat uživatele.

Ochrana a zabezpečení dat

Ochranu a zabezpečení vašich dat, která jsou minimálně každých šest hodin zálohována do cloudu, zajišťuje řada opatření: Role a práva umožňují nastavit, kdo může zobrazit které osobní údaje. Pokud nedošlo k žádným alarmům, jsou profi ly polohy po jedné hodině odděleny od osobních údajů. Na možnosti přístupu, šifrování a zabezpečení přístrojů se samozřejmě vztahují vysoké bezpečnostní standardy.

Plánované náklady na IT

Dräger Gas Detection Connect je systém připravený k použití, který nevyžaduje žádnou IT podporu z vaší strany. Prostřednictvím webové aplikace lze software začít používat krátce po objednání. Náklady na IT infrastrukturu softwaru plně hradí společnost Dräger. To znamená: používání cloudu Microsoft® Azure, hostování dat, aktualizace softwaru a funkce podpory jsou zahrnuty v licenci. S naším centrálním řešením "Software jako služba" (Software-as-a-Service, SaaS) můžete výrazně snížit své interní nároky na IT.

Nejvyšší standardy zabezpečení dat

Kybernetická bezpečnost pro nás hraje zásadní roli v každé fázi vývojového cyklu. V tomto ohledu naše výrobky splňují ty nejvyšší standardy. Za účelem kontroly, udržování a neustálého zlepšování bezpečnosti informací pracujeme ve společnosti Dräger se systémem řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System, ISMS).

Soubory ke stažení

Informace o produktu: Dräger Gas Detection Connect
Informace o produktu: Dräger Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect je vaše spojení s digitální budoucností bezpečnosti práce. Systém propojuje jednotlivé produkty Dräger prostřednictvím inteligentního softwarového řešení. Nezávisle na poloze a čase můžete optimálně spravovat a sledovat vaši flotilu přístrojů a mít vždy k dispozici umístění a stav přístrojů pro detekci plynů i disponibilních pracovníků. Můžete tak chránit své zaměstnance a zároveň zvýšit efektivitu svého podniku.

Stáhnout

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Draeger Safety Products

Dräger Safety

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 234 660 260

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30

Prodej Ostrava, Hasiči

​Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice

+420 556 674 661