HI-Flow Star

Zlepšuje poskytování život zachraňující vysokoprůtokové kyslíkové terapie. Ne všichni pacienti mají v oblasti ventilace stejné potřeby. Proto vám náš systém pro nosní podávání kyslíku pro dospělé pacienty, „Dräger HI-Flow Star“, pomůže efektivně zajistit potřebný přesný průtok O2. Podporuje tak rychlejší zotavení pacienta a předchází případné invazivní ventilační terapii.1,3

S naším systémem HI-Flow Star zajistíte pacientům lepší bezpečnost a pohodlí

Neinvazivní podpora dýchání by měla být přesně taková –⁠ neinvazivní. U spontánně dýchajících pacientů, kteří vyžadují specifické podmínky průtoku, je nezbytné poskytovat bezpečné dávky kontinuální ventilační terapie, které jim pomohou rychle a zdárně se zotavit. S použitím systému pro podporu dýchání HI-Flow Star můžete zajistit kontinuální ventilační terapii, která je pro pacienta jak šetrná, tak i léčebná.

Aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti pacienta, pomáhá náš nově navržený otočný konektor zabránit nechtěnému odpojení a zajišťuje pacientovi stálý průtok vzduchu. Navíc jsme do naší vysokoprůtokové nosní kanyly integrovali spony, kde jedna spona je určena pro nosní hadičku a druhá pro hadici, což pacientovi přináší účinné zmírnění tahu působícího na dýchací okruh. To výrazně snižuje pnutí, které může pacient pociťovat při pokusu o pohyb, a pomáhá to zajistit větší pohodlí pacienta při fyzioterapii.

Dalším problémem pro klinický personál, co se týče zdraví pacienta, je shromažďování vody v okruhu v důsledku toho, že proudící vzduch je třeba ohřívat a zvlhčovat. S cílem minimalizovat vnitřní kondenzaci je nosní kanyla HI-Flow Star vyrobena z pružného a prodyšného materiálu, jehož součástí je i sestava ventilu, která obsahuje přetlakový pojistný ventil a konektor komory zvlhčovače. Pomocí přednastaveného přetlakového pojistného ventilu můžete zabránit vytvoření příliš vysokého tlaku v systému. Sestava ventilu je potřebná pro vysokoprůtokovou terapii se směšovačem, jako je Oxymixer. Při použití ventilátoru je sestava ventilu volitelná.

Vyhovuje potřebám každého pacienta

Pohodlí pacientů je ústředním problémem u jakéhokoliv rozhraní. Aby byla ventilace efektivní, musí mít pacient rozhraní na sobě nepřetržitě po mnoho hodin, což může způsobit otlaky na kůži, které mají za následek nepohodlí pacienta. Je tedy důležité jednotlivá rozhraní střídat, aby se u pacienta dosáhlo lepších výsledků. Náhlavní souprava HI-Flow Star je navržena tak, aby dokonale seděla a byla volně nastavitelná, a je vyrobena z měkkých a lehkých materiálů, které pevně a pohodlně drží rozhraní na svém místě. Jedinečná konstrukce a měkké materiály zároveň pomáhají omezit vznik kožních lézí v obzvláště citlivé oblasti nosních dírek.

Jakmile začne pacient snadněji sám dýchat, dodatečné pohodlí mu umožní větší nezávislost při činnostech, jako je příjem potravy a tekutin či pohyb. Toto je důvod, proč je vysokoprůtoková terapie pro pacienty pohodlnější než konvenční neinvazivní ventilace (NIV)7.

Měkké nosní koncovky systému HI-Flow Star zajišťují, že pacientům pohodlně sedí, a omezují tak vznik kožních lézí a dalších nežádoucích důsledků spojených s maskami. Ohřev a zvlhčování směsi plynů navíc dále zlepšuje jak snášení terapie pacientem, tak terapeutickou účinnost 8,9,10.

Flexibilita, univerzálnost a použitelnost Rychlý a snadný přístup k pacientovi při poskytování péče může personálu výrazně ušetřit čas a úsilí. Díky symetrické konstrukci lze nosní kanylu připojit jak z levé, tak i z pravé strany pacientova lůžka. Přístup z obou stran vám tedy ušetří obojí – ⁠práci i drahocenný čas. Při zavádění nosní kanyly pacientovi není nutné posunovat lůžko nebo přístroje. Nosní kanyly HI-Flow jsou k dispozici ve třech různých velikostech, díky čemuž má pacient větší pocit pohodlí. Stejně důležité je i to, že nosní rozhraní HI-Flow Star je pouze na jedno použití, což snižuje riziko křížové kontaminace a pomůže vám tak dodržovat protokoly nemocnice pro prevenci infekce.

Napomáhá rychlému zotavení pacientů

Přechod od invazivní ventilace na neinvazivní je pro zotavení pacienta kritický. Klinické studie prokázaly, že vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii lze úspěšně používat u pacientů se zhoršenou funkcí dýchání jako náhradu konvenční neinvazivní ventilační terapie pomocí masky i invazivní ventilační terapie jako možné terapeutické řešení.1 To může zásadně pomoci k rychlejšímu zotavení pacientů po extubaci.1 Díky tomu můžete lépe stabilizovat dýchání pacientů, což je následně povzbudí k samostatnému dýchání.

Náš systém nosního přívodu kyslíku HI-Flow Star pomáhá zefektivnit oxygenoterapie, což vede k lepším výsledkům a potenciálně ke zkrácení délky hospitalizace.2

Pozitivní vliv na funkční parametry

Aby se pacientům lépe a snadněji dýchalo, je třeba nastavit správné parametry. Jedním z pozitivních faktorů je terapeutický význam podávání kyslíku s vysokým průtokem, což může mít větší přínos než jen zvýšení saturace kyslíkem. Na základě klinických pozorování bylo zjištěno, že může také zlepšit uvolnění dýchacích cest od hlenového sekretu4,11 a současně zvýšit dechový objem a objem vzduchu na konci výdechu5,6.

Kompatibilita a jednoduchost

Vše máte z jediného zdroje: optimalizace pracovních postupů vám ušetří čas i námahu. Kvůli tomu jsme navrhli systém HI-Flow Star tak, aby byl kompatibilní s řadou ventilátorů Dräger, včetně řady Savina a Evita. V kombinaci se směšovačem Dräger Oxymixer se můžete spolehnout na naprostou kompatibilitu. Systém HI-Flow Star spolu s naší řadou ventilačních řešení nabízí rychlé nastavení a snadnou aplikaci, což vám pomůže minimalizovat pracovní zátěž a poskytne vám více času na péči o pacienty.

Literatura

1 Nasal high-flow versus Venturi mask oxygen therapy after extubation. Effects on oxygenation, comfort, and clinical outcome, Maggiore SM, Idone FA, Vaschetto R, Festa R, Cataldo A, Antonicelli F, Montini L, De Gaetano A, Navalesi P, Antonelli M., Am J Respir Crit Care Med. 2014 Aug 1;190(3):282-8. doi: 10.1164/rccm.201402-0364OC.

2 Can high-flow nasal cannula reduce the rate of reintubation in adult patients after extubation? A meta-analysis, BMC Pulm Med. 2017; 17: 142. Yue-Nan Ni, Jian Luo, He Yu,Dan Liu, Bin-Miao Liang, Rong Yao, and Zong-An Liang

3 Nasal high-flow oxygen therapy in patients with hypoxic resp. failure: effect on functional and subjective resp. parameters comp. to conventional oxygen therapy and non-invasive ventilation, Schwabbauer N, Berg B, Blumenstock G, Haap M, Hetzel J, Riessen R, BMC Anesthesiol. 2014 Aug 7;14:66. doi: 10.1186/1471-2253-14-66. eCollection 2014.

4 Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis. Chron Respir Dis. 2008;5(2):81-6. Hasani A1, Chapman TH, McCool D, Smith RE, Dilworth JP, Agnew JE.

5 High-flow nasal cannula therapy for adult patients Jian Zhang, Ling Lin, Konghan Pan, Jiancang, Zhou, Xiaoyin Huang: Journal of International Medical Research 2016, Vol. 44(6) 1200–1211

6 Oxygen delivery through high-flow nasal cannulae increase end-expiratory lung volume and reduce respiratory rate in post-cardiac surgical patients Corley A, Caruana LR, Barnett AG, Tronstad O, Fraser JF: Br J Anaesth. 2011;107(6):998–1004

7 High-flow nasal oxygen therapy and noninvasive ventilation in the management of acute hypoxemic failure Frat JP, Coudroy R, Marjanovic N, Thille AW: Ann Transl Med. Jul;5(14):297

8 Physiologic Effects of High-Flow Nasal Cannula Oxygen in Critical Care Subjects, Vargas F, Saint-Leger M, Boyer A, Bui NH, Hilbert G, Respir Care. 2015 Oct;60(10):1369-76. doi: 10.4187/respcare.03814. Epub 2015 May 5.

9 Current evidence for the effectiveness of heated and humidified high flow nasal cannula supportive therapy in adult patients with respiratory failure, Roca O, Hernández G, Díaz-Lobato S, Carratalá JM, Gutiérrez RM, Masclans JR; Crit Care. 2016 Apr 28;20(1):109. doi: 10.1186/s13054-016-1263-z.

10 Heated and humidified high-flow oxygen therapy reduces discomfort during hypoxemic respiratory failure, Cuquemelle E, Pham T, Papon JF, Louis B, Danin PE, Brochard L., Respir Care. 2012 Oct;57(10):1571-7. Epub 2012 Mar 12.

11 A Systematic Review of the High-flow Nasal Cannula for Adult Patients. Critical Care201822:71 Published: 20 March 2018

Zobrazení produktů ze všech stran

Draeger HI Flow Star 360

Soubory ke stažení

HI-Flow Star PI CZ
HI-Flow Star PI CZ

HI-Flow Star - systém pro nosní podávání kyslíku pro dospělé pacienty. Vysokoprůtoková terapie může pacientům účinně dodat více kyslíku a s větším pohodlím než systémy na bázi Venturiho principu. Kromě toho může pomoci pacientům rychleji se zotavit a vyhnout se invazivní respirační terapii.

Stáhnout

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Stáhnout

Declaration of Compatibility_HI-Flow_Star_Oxygen_Therapy
Declaration of Compatibility_HI-Flow_Star_Oxygen_Therapy

Stáhnout

Declaration of Conformity_HI Flow Star Oxygen Therapy
IFU HI-Flow Star 9055488
IFU HI-Flow Star Kit Aquapor A - 9511055 de-me
IFU HI-Flow Star System 9055539 ME

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30