Infinity® BISx® SmartPod® Zařízení pro monitorování pacientů

Infinity® BISx® SmartPod®

Infinity® BISx® SmartPod®

Měří účinky sedativ na mozek

Využívá technologii Bispectral Index® (BIS)

...pro měření účinků sedativa
Technologie Infinity® BISx® SmartPod® zavádí programovatelnou technologii BISx do pacientských monitorů Infinity. Bispectral Index® (BIS), zpracovaný parametr EEG, dokáže indikovat účinky sedativ na mozek. Modul BISx vám umožní měřit index BIS, index kvality signálu, poměr Burst Suppression, elektromyografii (EMG), celkový výkon, frekvenci Spectral Edge Frequency a hodnotu Burst Count. Lze zobrazit jednu EEG křivku.

Modul lze snadno připojit k monitorům Infinity Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XL, Gamma X XL a Vista XL přes standardní modulový komunikační kanál.

Podporuje péči o pacienta na operačním sále, JIP i jinde

Zásluhou vestavěné platformy rozšířené technologie (XP) společnosti Aspect Medical Systems umožňuje modul Infinity BISx SmartPod trvalé a spolehlivé BIS měření na operačním sále, JIP i v dalších klinických situacích.

BISx® a Bispectral Index® jsou registrované ochranné známky společnosti Aspect Medical Systems, Inc.

Umožňuje zavést anestézii s větší přesností

Údaje získané modulem Infinity BISx SmartPod vám pomohou zavést anestézii s větší přesností a umožní vám během anestézie vyhodnocovat měnící se stav pacienta a reagovat na něj.