Infinity® Gateway Suite

Využijte co nejlépe své klinické informační systémy. Integrujte data z monitorovacích a terapeutických přístrojů společnosti Dräger s laboratorními výsledky, položkami v elektronických lékařských záznamech a klinickými informačními systémy napříč všemi nemocničními odděleními. Aplikace, rozhraní a vývojářské nástroje Infinity® Gateway umožňují výměnu informací pro komplexnější přehled o vašich pacientech.

Poskytuje komplexní klinická data v místě poskytování péče

Rozhraní Infinity Gateway HL7 a ASTM usnadňují výměnu informací o pacientovi mezi sítí Dräger Infinity a/nebo sítí SDC a dalšími nemocničními systémy, čímž vám umožní utvořit si úplnější představu o pacientech.

Přijímací data z nemocničního informačního systému můžete automaticky importovat přímo do pacientského monitoru. Další možností je import a export laboratorních dat do a z pacientského monitoru.

Rozhraní import/ export

​Můžete také exportovat data z monitorů vitálních funkcí Dräger a připojených terapeutických přístrojů, včetně ventilátorů a anesteziologických přístrojů, do systémů třetích stran jako jsou pagingové a alarmové systémy, elektronické zdravotnické záznamy (EMR), nemocniční informační systémy (HIS), laboratorní informační systémy (LIS) a klinické informační systémy (CIS).

  • Protokol HL7 2.3 umožňuje export vitálních funkcí, vyžádaný i nevyžádaný import přijímacích dat a import/export laboratorních dat
  • Volitelné příslušenství HL7 splňující požadavky IHE (Integrated Healthcare Enterprise) používá protokol 2.6 HL7, který umožňuje export vitálních funkcí a alarmů do jiných systémů podle IHE i import příjmových dat pacienta
  • Pagingové rozhraní exportuje alarmová data z telemetrie a lůžkových/transportních monitorů Infinity do pagingových nemocničních systémů (podpora alfanumerických pagerů používajících protokoly TAP1.7 a ESPA 4.4.4)
  • Rozhraní ASTM stat lab připojuje Infinity monitory ke ‘statim’ laboratorním přístrojům, které používají protokol ASTM
  • 12-svodové exportní rozhraní v rámci API exportuje záznamy dat 12-svodového klidové EKG ze sítě Infinity do kardiologických databází
  • Rozhraní WinAccess API Developer dovoluje přístup aplikacím třetích stran

Aplikace vzdáleného prohlížení mají přístup k informacím o pacientech v téměř reálném čase

​Monitorovací data v téměř reálném čase lze díky příslušenství Infinity® PatientWatch® zobrazit i na PC v nemocniční síti. To zahrnuje vizuální alarmy, vitální funkce, křivky, plný náhled na 12-svodové EKG a trendy v grafickém a tabulkovém formátu. Respirační údaje a laboratorní hodnoty můžete zobrazit na PC v síti, na kterém běží Infinity® VentWatch®.

Podpora bezpečnosti pacientů pomocí efektivních pracovních postupů pro včasné rozhodování

​Integrace dat o pacientovi podporuje kontinuitu péče a pomáhá snižovat náklady spojené s manuální kombinací dat a duplikováním testů. Věnujte méně času hledání a zadávání dat o pacientech a více času péčí o ně. Klinická data se k vám dostanou na síťovém PC s přístupem k nemocniční síti, takže můžete činit včasná a informovaná rozhodnutí.

Databáze historie alarmů Infinity Gateway zaznamenává alarmy všech přístrojů Dräger napojených na Síť Infinity, což dovoluje sběr a analýzu klinických alarmů. To lze využít pro stanovení řešení pro zmírnění účinků alarmů nevyžadujících reakci a tím i únavy z jejich neustálého řešení. Funkce Time Master synchronizuje čas na monitorech a terapeutických přístrojích napojených do sítě Infinity, takže pacientova data jsou přesně zharmonizována pro kontrolu a v záznamu o pacientovi.

Vyvíjejte aplikace a databáze pro klinický výzkum a zprávy

​Infinity Gateway WinAccess API vám umožní ekonomický vývoj specializovaných aplikací podporujících místní projekty klinického výzkumu. Budete schopni konsolidovat a exportovat informace do systémů a databází řízení pro analýzu dat a sestavování zpráv. Sada nástrojů pro vývojáře WinAccess API umožňuje propojení s aplikacemi třetích stran a vlastními aplikacemi jako jsou například přijímací a posuzovací systémy.

Nástroje pro přístup k datům vám umožňují přizpůsobit prezentaci klinických dat buď pomocí sofistikovaného rozhraní Application Programming Interface (API) pro C a C++, nebo snadno použitelného nástroje, který exportuje ASCII textové soubory pro starší systémy.

Flexibilní schopnosti nasazení

​Infinity Gateway podporuje technologii VMware® ESXi Hypervisor, umožňující ekonomické nasazení softwaru a snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Pro zlepšení doby vytíženosti IT dovoluje volitelná softwarová licence pro dočasné použití, aby zálohovací server ukládal aktivovaná rozšíření, která budou funkční až 72 hodin (bez licenčního klíče).

Integrace do budoucích systémů

​Protokol Service-oriented Device Connectivity (SDC) podporovaný Konvertorem konektivity CC300 je mezinárodním standardem pro ISO/IEEE 11073. SDC umožňuje dynamické a bezpečné připojení v rámci nemocnice, což přináší možnosti spolupráce mezi zdravotnickými přístroji a informačními systémy. Společnosti vyrábějící zdravotnické technologie na celém světě zahrnují protokol SDC do svých současných i budoucích portfolií tak, aby rozšířily rozsah a potenciál pro spolupráci mezi systémy.

Soubory ke stažení

Accessory Catalogue 2023, en
Accessory Catalogue 2023, en

Stáhnout

IFU Infinity Gateway Suite - Alarm History Database SW VF9.0 - 3721915 cs
IFU Infinity Gateway Suite - Alarm History Database SW VF9.0 - 3721915 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU Infinity Gateway Suite - Pager Control SW VF9.0 - 3721918 cs
IFU Infinity Gateway Suite - Pager Control SW VF9.0 - 3721918 cs

Tento návod k použití je poskytován pouze pro informační účely. Vždycky si prosím prostudujte návod k použití, který vám byl dodán spolu s produktem, a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Stáhnout

IFU Infinity Gateway Suite - PatientWatch SW VF9.0 - 3721921 cs
IFU SP Infinity Gateway Suite - Release Notes SW VF9.0, VF9.0.1 - 3721924 cs
Infinity® Gateway Suite Server Software PI, cz
Serverový softvér Infinity® Gateway Suite PI, sk

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30