Modul Infinity® HemoMed

Měří hemodynamická data ergonomicky u lůžka

Měří hemodynamická data ergonomicky u lůžka

Infinity® HemoMed je hemodynamický monitorovací organizátor, který poskytuje jednokabelové připojení k monitoru pro měření srdečního výdeje a 4 invazivních měření tlaku. Toto inovační provedení přispívá k omezení změti kabelů u lůžka a zjednodušuje proces připojování invazivních hadiček.

Omezuje změť kabelů v okolí pacienta

Inovační provedení modulu Dräger HemoMed může zjednodušit připojení invazivních linek použitím jediného kabelu mezi tímto modulem a monitorem.

Poskytuje ovládací prvek pro nastavení tlaku na nulu

Můžete vynulovat všechny tlaky současně a spustit monitorování srdečního výdeje nebo tlaku v zaklínění – přímo u lůžka.