Infinity® OneNet

Infinity® OneNet je inovativní síťové řešení, které umožňuje bezpečně a zabezpečeně odesílat a přijímat životně důležité pacientské údaje po existující nemocniční síti. OneNet umožňuje vzájemné propojení dat z přístrojů Dräger, které se nacházejí v místě poskytování péče, a mít k nim přístup z kteréhokoli místa v nemocnici i mimo ni.

Kabelové a bezdrátové monitorování v reálném čase

Infinity OneNet umožňuje nasazení kabelové nebo bezdrátové sítě Dräger Infinity Network, která zajistí, aby se monitorování pacientů stalo součástí hlavní nemocniční infrastruktury. Infinity OneNet napomáhá k optimalizaci kvality služeb (QoS) řízením síťového provozu tak, že zajišťuje potřebnou šířku pásma pro životně důležité informace, které poskytuje pacientský monitor.

Vlastnosti:

  • Optimalizace kvality služeb řízením síťového provozu
  • Umožňuje monitorovacím přístrojům sdílet stejnou Wi‑Fi
  • Přístupové body jako u stávajících síťových přístrojů nemocnice

Řešení pro posílení zabezpečení nemocnice

Jelikož Infinity OneNet sdílí stávající nemocniční síť, posiluje nemocniční řešení z hlediska bezpečnosti, vysoké dostupnosti a spolehlivosti. Při bezdrátovém nasazení Infinity OneNet umožňuje monitorovacím přístrojům Infinity sdílet stejné přístupové body Wi‑Fi, jaké mají stávající nemocniční síťové přístroje. Infinity OneNet podporuje monitory řady Infinity Delta a monitory Infinity M300, které mají pacienti na sobě.

Nákladově efektivní

Pro zajištění životně důležitých dat se tradičně požadovalo, aby monitorovací data pacientů měla svou vlastní samostatnou síť. Řešení Infinity OneNet bezpečně vysílá monitorovací data pacientů pomocí nemocniční sítě. Jediná síť tedy může přinést významné úspory nákladů.

Oborový standard

Síť Infinity OneNet je založena na otevřené, přizpůsobitelné síťové technologii. OneNet využívá pouze oborové standardy, např. IEEE 802.11b/g/n/ac/ax Wi-Fi, IEEE 802.11i pro bezpečnost, IEEE 802.3 Ethernet (TCP/IP a UDP), IEEE 802.1p/Q (VLAN a QoS) a IEEE 802.11e.

Profesionální služby

Síť Infinity OneNet je podporovaná portfoliem profesionálních služeb společnosti Dräger – např. stanovištním průzkumem a síťovými kontrolními seznamy – které mohou zajistit, aby byla vaše síť správně implementována pro podporu bezdrátových monitorů Dräger.

Profesionální služby společnosti Dräger zahrnují poradenství a odborné posudky pro zlepšení provozní účinnosti a efektivity na základě ověření, že projekt je:

  • integrovaný jako součást celkového řešení systému,
  • standardizovaný pro přístup k předmětům plnění projektu.

Kontaktujte Dräger

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical

​Obchodní 124
251 01 Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte PO-PÁ 8:00 – 16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovakia

+421 33 794 0061

​Volajte PO-PIA 8:00 – 16:30