Infinity® PiCCO SmartPod®

Poskytuje méně invazivní, tepový hemodynamický a volumetrický monitoring

Integruje čtyři invazivní tlaky a srdeční výdej

Nyní můžete monitorovat hemodynamické a volumetrické parametry bez katétru zavedeného do plicní tepny, když použijete přístroj Infinity® PiCCO SmartPod®. Toto zařízení může integrovat čtyři invazivní tlaky a srdeční výdej pomocí jednoho kabelu, který připojuje přístroj k monitoru.

Podporuje širokou škálu parametrů

Parametry podporované přístrojem PiCCO SmartPod jsou:
– Pulzová křivka srdečního výdeje (PCCO)
– Kontinuální srdeční index (PCCI)
– Tepový objem (p-SV)
– Index tepového objemu (p-SVI)
– Variace tepového objemu (SVV)
– Systematická vaskulární rezistence (p-SVR)
– Index systematické vaskulární rezistence (p-SVRI)
– Variace tlaku pulzu (PPV)
– Index levé ventrikulární kontraktility (dPmax)1
– Srdeční výdej (p-CO)
– Srdeční index (p-CI)
– Index srdeční funkce (CFI)
– Globální koncový diastolický objem (GEDV)
– Index globálního koncového diastolického objemu (GEDVI)
– Srdeční plicní edém (EVLW)1
– Index srdečního plicního edému (EVLWI)1
– Globální ejekční frakce (GEF)1
– Index plicní vaskulární permeability (PVPI)1
– Arteriální tlak, systolický, diastolický a střední (ART)
– Nitrohrudní krevní objem (ITBV)
– Index nitrohrudního krevního objemu (ITBVI)

Určuje parametry jak nesouvisle, tak nepřetržitě

Technologie PiCCO používá kvantitativní parametry, které jsou určovány jednak přerušovaně metodou transpulmonární termodiluce společnosti PULSION, a také kontinuálně prostřednictvím analýzy průběhu arteriálního pulzu.

Kontaktujte Dräger

man with brown hair contact us

Dräger Medical

​Obchodní​ ​124,
251​ ​01​ ​Čestlice

+420 272 760 141

​Volejte​ ​PO-PÁ​ ​8:00​ ​–​ ​16:30

Dräger Slovensko, s.r.o.

Radlinského​ ​40a,
921​ ​01​ ​Piešťany

+421 33 794 0061

​Volajte​ ​PO-PIA​ ​8:00​ ​–​ ​16:30